Tìm kiếm văn bản chị đạo điều hành

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 783
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
199/KH-UBND12/01/2017

​Tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018

Văn bản đang có hiệu lực
 
202/TB-UBND06/01/2017

Về việc Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Văn bản đang có hiệu lực
 
33707/QĐ-UBND30/12/2016

​Ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
43584/QĐ-UBND29/12/2016

​Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”

Văn bản đang có hiệu lực
 
531/CT-UBND29/12/2016

​V/v tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Văn bản đang có hiệu lực
 
630/CT-UBND29/12/2016

​Về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Văn bản đang có hiệu lực
 
75005/UBND-VX28/12/2016

​V/v triển khai thực hiện các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển

Văn bản đang có hiệu lực
 
83597/QĐ-UBND26/12/2016

​Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021

Văn bản đang có hiệu lực
 
93576/QĐ-UBND26/12/2016

​V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/02/2016 của Tỉnh Ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Văn bản đang có hiệu lực
 
103574/QĐ-UBND26/12/2016

​Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2017

Văn bản đang có hiệu lực