Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết18/05/2017  18/06/2017  
Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 18/05/2017  18/06/2017  
Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết15/05/2017  15/06/2017  
Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Nghị quyết15/05/2017  15/06/2017  
Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/05/2017  12/06/2017  
Về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/05/2017  12/06/2017  
Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/05/2017  11/06/2017  
Ban hành Danh mục chi tiết và biểu giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, sản phẩm động vật và chẩn đoán thú y tại Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản Quyết định27/04/2017  27/05/2017  
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất  Quyết định28/03/2017  28/04/2017  
Ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định28/03/2017  28/04/2017  
Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định28/03/2017  28/04/2017  
Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định23/03/2017  23/04/2017  
Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/03/2017  13/04/2017  
Về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quyết định10/03/2017  10/04/2017  
Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 06/03/2017  06/04/2017  
Về Quy định chế độ, chính sách cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/03/2017  02/04/2017  
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương  25/02/2017  25/03/2017  
Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Nghị quyết20/01/2017  20/02/2017  
Về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/12/2016  12/01/2017  
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp 06/12/2016  06/01/2017  
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/11/2016  30/12/2016  
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp ý, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định29/11/2016  29/12/2016  
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Tân Uyên  21/11/2016  21/12/2016