Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết17/10/2017  17/11/2017  
Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Nghị quyết13/10/2017  13/11/2017  
Quy định số lượng nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/10/2017  12/11/2017  
Quy đinh mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/10/2017  10/11/2017  
Quy định mức thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2017  10/11/2017  
Về việc quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/10/2017  07/11/2017  
Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Quyết định28/09/2017  28/10/2017  
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2017  28/09/2017  
Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2017  15/10/2017  
Quy định thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/09/2017  13/10/2017  
Ban hành quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2017  12/10/2017  
Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/09/2017  06/10/2017  
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 Quyết định05/09/2017  05/10/2017  
Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/09/2017  30/09/2017  
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/08/2017  30/09/2017  
Về quy trình thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định25/08/2017  25/09/2017  
Xây dựng Đề án hỗ trợ nâng cao đời sống người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/08/2017  24/09/2017  
Xây dựng Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2017 đến năm 2020 Nghị quyết18/08/2017  18/09/2017  
Về việc hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/08/2017  16/09/2017  
Ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định11/08/2017  11/09/2017  
Về việc Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/08/2017  10/09/2017  
Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  Quyết định01/08/2017  30/08/2017