Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/11/2017  10/12/2017  
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/11/2017  06/12/2017  
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 5 của Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quyết định01/11/2017  30/11/2017  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/11/2017  30/11/2017  
Sửa đổi bổ sung Nghị quyết 60/2016/NQ-HDND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương Nghị quyết31/10/2017  30/11/2017  
Mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết17/10/2017  17/11/2017  
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/10/2017  16/11/2017  
Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Nghị quyết13/10/2017  12/11/2017  
Quy định số lượng nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/10/2017  12/11/2017  
Quy đinh mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/10/2017  10/11/2017  
Quy định mức thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2017  10/11/2017  
Về việc quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/10/2017  07/11/2017  
Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Quyết định28/09/2017  28/10/2017  
Ban hành quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2017  28/09/2017  
Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2017  15/10/2017