Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 301
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
103/2017/QĐ-UBND16/02/2017

​Về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
202/2017/QĐ-UBND02/02/2017

​Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 
301/2017/QĐ-UBND16/01/2017

​Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
464/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
562/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
661/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
758/2016/QĐ-UBND20/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
857/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá công tác môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
956/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1055/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - An ninh ở xả, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực