Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 308
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
110/2017/QĐ-UBND17/04/2017

​Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
209/2017/QĐ-UBND20/03/2017

​  Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương"

Văn bản đang có hiệu lực
 
308/2017/QĐ-UBND20/02/2017

​Về việc ban hành đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
407/2017/QĐ-UBND17/02/2017

​Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
506/2017/QĐ-UBND17/02/2017

​Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
605/2017/QĐ-UBND17/02/2017

​Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
704/2017/QĐ-UBND17/02/2017

​Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
803/2017/QĐ-UBND16/02/2017

​Về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
902/2017/QĐ-UBND02/02/2017

​Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 
1001/2017/QĐ-UBND16/01/2017

​Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực