Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 314
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
117/2017/QĐ-UBND03/08/2017

​Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào hồ sơ cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
216/2017/QĐ-UBND21/07/2017

​Về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
314/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
413/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND9 ngày 12 tháng 8  năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến Báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến xe buýt nhanh thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
511/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa IX

Văn bản đang có hiệu lực
 
609/NQ-HĐND20/07/2017

​Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
704/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
803/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
902/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Ban hành Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1001/2017/NQ-HĐND20/07/2017

​Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021

Văn bản đang có hiệu lực