Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 297
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
101/2017/QĐ-UBND16/01/2017

​Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
262/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
361/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
460/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
559/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
658/2016/QĐ-UBND20/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
757/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá công tác môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
856/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
955/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - An ninh ở xả, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1047/2016/QĐ-UBND20/12/2016

​Về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

Văn bản đang có hiệu lực