Quy hoạch giao thông, đô thị

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
12200/QĐ-UBND25/08/2016

​Về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 

 
24291/QĐ-UBND04/03/2015
​Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.
 
3133/GTVT - KCHTGT10/02/2014
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 
43247/QĐ-UBND16/12/2013
V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 
51866/KH-UBND11/09/2012

​Kế hoạch xây dựng nhà ở xã hộ​i Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015

 
61886/KH-UBND11/09/2012

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

 
71885/KH-UBND11/09/2012

​Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

 
8108/2007/QĐ-UBND11/09/2012

​Về việc ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
91701/QĐ-UBND26/06/2012
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
103986/KH-UBND30/12/2011

​Phát triền đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015