Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức Định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức

TTĐT - Ngày 7/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 và Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quyết định quy định về chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách (kể cả nguồn vốn vay, viện trợ, quà biếu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật). Đối với xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, quốc phòng - an ninh, công an nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Về định mức, trang bị tối đa 02 xe đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc khối tỉnh và khối huyện, thị xã, thành phố. Khối xã, phường, thị trấn trang bị 01 xe tải dùng để phục vụ công tác an ninh, trật tự. Cụ thể:

Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Chủng loạiSố lượng
Văn phòng UBND tỉnhXe ô tô chuyên dùng 02 cầu có gắn còi hú để phục vụ cho công tác chỉ đạo kịp thời và xử lý đảm bảo an ninh trật tự, biểu tình, đình công, phòng, chống lụt bão thiên tai đột xuất01 xe
Ngành y tế
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xe phục vụ công tác cứu thương120 giường/01 xe cứu thương
Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Xe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Bệnh viện Y học cổ truyền Xe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Xe phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnhTối đa 02 xe (bán tải)
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sảnXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đoàn ca múa nhạc dân tộcXe phục vụ chở diễn viên, xe sân khấu01 xe sân khấu, 01 xe chở diễn viên, 01 xe ô tô bán tải vận chuyển đạo cụ và làm phương tiện quảng cáo, thông tin tuyên truyền
Trung tâm Thể dục Thể thaoXe chở vận động viênTối đa 01 xe
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnhXe truyền thông01 xe truyền thông lưu động
Ngành Giao thông - Vận tải

Thanh tra Giao thông

Các đội thanh tra
Xe phục vụ công tác chuyên môn

Tối đa 02 xe

Tối đa 01 xe/Đội

Chi cục Quản lý thị Trường

Đội Quản lý thị trường

Phòng, chống buôn lậu, chống hàng giả.

Tối đa 02 xe

Tối đa 01 xe/Đội

Chi cục Kiểm lâm

Các Hạt Kiểm lâm

Ban Quản lý rừng

Phục vụ quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

Tối đa 01 xe

Tối đa 01 xe/Hạt

Tối đa 01 xe
Chi cục Thú yDùng để vận chuyển mẫu và vật tư lấy mẫu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnhTối đa 01 xe

Thanh tra Xây dựng

Các đội thanh tra

Tối đa 01 xe

Tùy theo nhiệm vụ đặc thù được quy định riêng của ngànhCơ quan, đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố:Chủng loạiSố lượng

​Đơn vị chuyên ngành

​ ​ ​ ​ ​ ​
Xe quét rác01 xe
Xe ép rác 600 tấn rác/xe/tháng
Xe cần cẩu01 xe
Xe nâng01 xe
Xe bồn, tưới cây01 xe
Xe xúc01 xe
Xe hút bùn01 xe
Trung tâm Văn hóaXe phục vụ cho công tác văn hóa01 xe
Trung tâm Y tếXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Phòng Khám đa khoaXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 01 xe cứu thương


9/7/2016 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐịnh mức, ô tô chuyên dùng, trang bị, cơ quan, tổ chức, đơn vị, tỉnh Bình Dương401-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chucThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch).


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp nhằm đưa hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng đầu vào của hoạt động sản xuất công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm đầu ra; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và Trang Thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chương trình giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các qui định, chính sách sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp. Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp làm tốt công tác sản xuất sạch hơn để nghiên cứu áp dụng tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất sạch hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án sản xuất sạch hơn theo chỉ đạo của Trung ương. Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại nhà máy Công ty TNHH Astee Horie Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Báo Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp sản xuất sạch hơn trên từng lĩnh vực và triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nhân rộng việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đạt hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất sạch hơn vào kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận các nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp sản xuất triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8-13% mức năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm.


7/22/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo vệ môi trường, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp331-ke-hoach-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận mình là người thân, người nhà lãnh đạoXử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận mình là người thân, người nhà lãnh đạo

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận mình là người thân, người nhà lãnh đạo.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao cảnh giác, không để các đối tượng tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật; trong xử lý công việc phải thực hiện theo đúng quy định, không để các mối quan hệ bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi cần phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định và báo cáo UBND tỉnh.​

6/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiếttự giới thiệu, tự nhận, người thân, người nhà lãnh đạo333-xu-ly-cac-ca-nhan-tu-gioi-thieu-tu-nhan-minh-la-nguoi-than-nguoi-nha-lanh-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ngày 16-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 742/KH-UBND “Triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
  
Theo đó, nội dung Kế hoạch gồm : tổ chức các hoạt động truyền thông; xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC); tham mưu UBND tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; tổ chức thực hiện thiết lập cơ chế một cửa liên thông, công khai, minh bạch, đồng bộ các TTHC tại UBDN cấp xã trên địa  bàn tỉnh; sắp xếp bố trí CBCCVC liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan; báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.
 
Giao Sở Tư pháp Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông các TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các TTHC. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.
 
 Hoài Hương
3/17/2015 6:27 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2091-Trien-khai-thuc-hien-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-BHYT-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.


Đề án nhằm tập hợp và nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân (TNCN) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức thành lập và củng cố các cơ sở Đoàn, chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong các khu nhà trọ, ký túc xá công nhân, khu nhà ở xã hội, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trên địa bàn dân cư.

Đề án thực hiện trong 05 năm, từ quí II/2016 đến tháng 12/2020. Phân kỳ thực hiện giai đoạn I từ quí II/2016 đến tháng 12/2018, giai đoạn II từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.

Trong đó, một số giải pháp cơ bản đoàn kết, tập hợp TNCN là: Hỗ trợ duy trì, củng cố và thành lập mới các Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên trong các khu nhà trọ, doanh nghiệp; phát triển lực lượng cán bộ nòng cốt và cộng tác viên, tuyên truyền viên; phát triển Đảng cho TNCN là đoàn viên ưu tú, cán bộ nòng cốt; tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức giai cấp và tinh thần dân tộc của TNCN; chăm lo lợi ích và nhu cầu chính đáng, đồng thời phát huy vai trò của TNCN tham gia phát triển doanh nghiệp, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm công dân của TNCN.


Phát triển các tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trong ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Lotte Cinema (TX. Thuận An)

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp, làm thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Đề án trong hệ thống của mình.

Liên Đoàn Lao động tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia làm Phó Ban Chỉ đạo Đề án; thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng chi hội, câu lạc bộ và giáo dục TNCN trong khu nhà trọ.

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện Đề án và hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang TNCN.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Sở Y tế phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, sức khỏe sinh sản trong thanh niên, trong đó có TNCN. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch kinh phí tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thể thao về cơ sở. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Đề án dạy nghề miễn phí cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ và TNCN là người địa phương có nhu cầu học tập.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Tổ chức thực hiện Đề án của địa phương, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của Ban Tổ chức Đề án và phân công thành viên thường trực quản lý các hoạt động của Đề án tại cơ sở.


6/23/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, tỉnh Bình Dương, phát triển cơ sở Đoàn, doanh nghiệp ngoài nhà nước, Câu lạc bộ thanh niên nhà trọ686-phe-duyet-de-an-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-cong-nhanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Chương trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030Chương trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể là sản xuất được một số sản phẩm chủ lực, thiết yếu và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế tại địa phương; phát triển được một số doanh nghiệp công nghệ sinh học (CNSH) và tạo lập thị trường thuận lợi, thông thoáng; đào tạo đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, giàu năng lực sáng tạo và có khả năng làm chủ công nghệ; xây dựng được 01 trung tâm ươm tạo CNSH phục vụ hoạt động khởi nghiệp và hệ thống nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về CNSH. Đến năm 2025, tăng 20% số lượng doanh nghiệp công nghiệp sinh học, góp phần đóng góp tối thiểu 5% GDP từ công nghiệp sinh học. Đến năm 2030, tăng tối thiểu 50% các doanh nghiệp công nghiệp sinh học, góp phần đạt tối thiểu 7% GDP từ công nghiệp sinh học.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển CNSH; phổ biến thành tựu, kiến thức mới về CNSH, các mô hình ứng dụng và áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tế sản xuất và đời sống; nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các cơ sở nghiên cứu Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Bình Dương về cơ bản sẽ tự đào tạo đủ số cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, có chuyên môn để có thể quản lý, ứng dụng và phát triển các hoạt động liên quan đến CNSH; xây dựng chính sách hỗ trợ, tài trợ sản xuất thử nghiệm, phát triển sản phẩm CNSH, chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn tỉnh; đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực CNSH; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học; chú trọng đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển và ứng dụng CNSH, công nghiệp sinh học theo cơ chế thị trường; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về CNSH.

10/2/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông nghệ sinh học,  công nghiệp sinh học,  ứng dụng298-chuong-trinh-phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-2020-dinh-huong-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
449.00
121,000
0.50
121000
54,389,500
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanhKế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Kế hoạch gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu.

Về nhiệm vụ và giải pháp chung, các sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.


Triển khai các nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10/12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Ngành chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

1. Các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4:

- Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 03 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế;

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công,...); thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 24 tháng;

- Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới):

- Chỉ số Hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu; hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; hoàn thiện chính sách cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa và cạnh tranh công bằng;

- Chỉ số Bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu;

- Chỉ số Mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

3. Một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế: Đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3.

Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

7/1/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh Bình Dương305-ke-hoach-trien-khai-nghi-quyet-so-19-2016-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-cai-thien-moi-truong-kinh-doanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hànhChỉ thị số 32/CT-UBNDvề việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 158/TB-VPCP ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về PCCC trong phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về PCCC-CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ.

Nhân rộng mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Siêu thị an toàn PCCC”... và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh; đưa việc thực hiện các quy định PCCC vào nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Giao Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC cho các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng dân phòng trên địa bàn tham gia nhân ngày “Toàn dân PCCC 04/10” năm 2017.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, doanh trại, nhất là tại các kho bảo quản vật tư, vũ khí, vật liệu nổ, xăng dầu... Tiếp tục phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ.

Công an tỉnh phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh điều tra, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng và nhân rộng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”. Tăng cường quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

Cảnh sát PCCC tỉnh tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH tỉnh; tăng cường công tác tham mưu những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCC. Huấn luyện đội PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng làm nòng cốt trong phong trào PCCC nhằm thực hiện tốt 04 phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra với 4 nguyên tắc PCCC: huy động toàn dân; phòng ngừa là chính; lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng; giải quyết đầu tiên bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ban, ngành liên quan trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh năm 2017.

1/11/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, tăng cường, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017859-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình xúc tiến thương mại đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020Chương trình xúc tiến thương mại đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình ​xúc tiến thương mại (XTTM) đối với Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là cung cấp thường xuyên, kịp thời những thông tin dự báo về thị trường và sản phẩm để HTX và các thành viên HTX chủ động lựa chọn sản phẩm sản xuất, quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường; nâng cao nhận thức, kiến thức về thị trường và công nghệ sản xuất mới cho cán bộ, thành viên HTX; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam; tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tập thể tiếp cận thị trường, quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao kiến thức, năng lực XTTM cho các HTX và thành viên HTX đối với hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ.

Chương trình XTTM đối với HTX yêu cầu đổi mới phương thức XTTM như áp dụng phương thức hợp tác công tư và thực hiện hỗ trợ các hoạt động XTTM để tiêu thụ sản phẩm từ gốc một cách bền vững và chủ động.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các thành viên Liên minh HTX; hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để các HTX có điều kiện thực hiện việc đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường ổn định, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cả ở thị trường nội địa và xuất khấu; hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX  tham gia các hội chợ, triển lãm, các đoàn tiếp thị trong nước và ngoài nước​.


 

10/13/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxúc tiến thương mại, hợp tác xã Bình Dương141-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-doi-voi-hop-tac-xa-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
121,000
0.50
121000
42,410,500
Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017Bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1076/KH-UBND​ về bình ổn thị trường sách giáo khoa (SGK), tập và dụng cụ học sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh. 

​Mục tiêu của chương trình bình ổn nhằm bảo đảm cân đối cung ứng đủ mặt hàng SGK, tập, dụng cụ học sinh phục vụ năm học mới 2016-2017. Giảm giá bán các mặt hàng nêu trên từ 10-15% so với giá thị trường. Tổ chức hệ thống phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, chủ yếu tập trung ở các trường học, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn tỉnh. Phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là học sinh các cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Theo đó, có 3 doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn gồm: Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương, Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM-Fahasa. Tổng trị giá dự trữ hàng hóa bình ổn từ tháng 4/2016 đến hết 31/11/2016 (kể cả học kỳ 2 của năm học 2016-2017) là 70,62 tỷ đồng. Tỉnh hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Văn hóa và Thương mại Bình Dương, Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị giáo dục Bình Dương được vay ưu đãi 23 tỷ đồng ​với lãi suất 0%. Tổng số điểm bán hàng bình ổn là 124 điểm. 


  Bán hàng bình ổn thị trường SGK, tập và dụng cụ học sinh tại Nhà sách Fahasa

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa và tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo đủ lượng hàng cho học sinh các cấp; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng sách, tập, dụng cụ học sinh và thực hiện việc kiểm tra giá bán.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Đầu tư phát triển duyệt giá bán các mặt hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia chương trình; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường giải ngân vốn theo đúng quy định. Tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển triển khai đến 02 doanh nghiệp vay ưu đãi với lãi suất bằng 0%. Cùng các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi thuộc nguồn vốn ngân sách.

Quỹ Đầu tư phát triển hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, ký kết hợp đồng ủy thác, giải ngân vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho doanh nghiệp sớm giải ngân để dự trữ hàng hóa. Kiểm tra chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn, sử dụng vốn và thu hồi vốn theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng đã ký với các doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất với UBND tỉnh biện pháp giải quyết đối với các doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích và không thực hiện trả nợ vay đúng hạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tổ chức kiểm tra việc bán hàng bình ổn sản phẩm SGK, tập và dụng cụ học sinh tại các đại lý của các doanh nghiệp tham gia bình ổn và những điểm bán hàng lưu động tại các trường học, nhà văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố.​

4/25/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbình ổn sách giáo khoa, bình ổn sách, tập và dụng cụ học sinh728-binh-on-thi-truong-sach-giao-khoa-tap-va-dung-cu-hoc-sinh-nam-hoc-2016-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.​

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là đáp ứng 100% tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh có yêu cầu về tuyên truyền, đào tạo tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; đáp ứng 100% cán bộ quản lý, cán bộ thực thi có nhu cầu học tập chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ; hỗ trợ cho ít nhất 250 hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 03 sản phẩm có chứa địa danh, dấu hiệu biểu trưng, lợi thế của tỉnh.

Thời gian thực hiện Chương trình bắt đầu từ ngày 15/9/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Đối tượng tham gia là các các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế được pháp luật thừa nhận và đang hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều kiện tham gia là tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ; chưa được hưởng hỗ trợ từ​ các chương trình, các nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước khác.

Về định mức hỗ trợ, hỗ trợ 100% chi phí xác lập tài sản trí tuệ cho các đối tượng trong lĩnh vực nông nghiệp; chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của các địa phương trong tỉnh. Hỗ trợ 50% chi phí xác lập quyền cho các đối tượng còn lại.

Chương trình gồm có các nội dung: Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ.

 

9/22/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttài sản trí tuệ,  sở hữu trí tuệ,  quyền sở hữu481-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-tai-san-tri-tue-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
388.00
121,000
0.50
121000
47,008,500
Tuyên truyền, thông tin phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình DươngTuyên truyền, thông tin phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình ​tuyên truyền, thông tin phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là có 90% cán bộ, đảng viên, thành viên tổ hợp tác, thành viên hp tác xã (HTX) và 50% người dân được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX, Luật HTX năm 2012, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược phát triển KTTT, HTX của Nhà nước với những yêu cầu cụ thể.

 Liên minh HTX tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

 


10/13/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkinh tế tập thể911-tuyen-truyen-thong-tin-phat-trien-kinh-te-tap-the-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
133.00
121,000
0.20
121000
16,117,199
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đìnhThực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhm phát huy các giá trị truyền thng tốt đẹp ca gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình, đề án lĩnh vực gia đình của Chiến lược phát trin gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tm nhìn 2030; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyn lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

7/24/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, giáo dục, đạo đức, lối sống, gia đình579-thuc-hien-chi-thi-so-11-ct-ttg-ve-viec-day-manh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020Kế hoạch triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchTriển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, lộ trình triển khai thực hiện được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn I (đến 31/12/2017) sẽ triển khai tiếp nhận 90 thủ tục và trả 975 thủ tục qua Bưu điện. Giai đoạn II (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) sẽ triển khai tiếp nhận bổ sung 200 thủ tục. Giai đoạn III (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) sẽ triển khai tiếp nhận bổ sung 300 thủ tục. Giai đoạn IV (từ 01/01/2020 đến 21/12/2020) sẽ triển khai tiếp nhận 385 thủ tục. Tất cả các giai đoạn đều thực hiện 50% thủ tục hành chính có hồ sơ phát sinh và không quá 10% hồ sơ phải bổ sung thành phần.

Thời gian giao nhận giữa Bưu điện và cơ quan có thẩm quyền tối đa 2 lần/ngày với thời gian buổi sáng từ 09 giờ 00 – l0 giờ 00 và buổi chiều từ 14 giờ 30 – 15 giờ 00, không bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận và trả hồ sơ qua Bưu điện trước ngày 30/06/2017; thực hiện hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên bưu điện, cung cấp các thành phần hồ sơ và biểu mẫu để hướng dẫn khách hàng trước ngày 10/07/2017.

Cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ như sau:

Dịch vụNội tỉnhLiên tỉnh
Nội huyện/thị xã/thành phốLiên huyện/thị xã/thành phố
Tiếp nhận hoặc trả kết quả qua bưu điện (1 chiều)25.000 đồng35.000 đồng45.000 đồng
Tiếp nhận hoặc trả kết quả qua bưu điện (2 chiều)40.000 đồng50.000 đồng-

Cước thu hộ lệ phí như sau:                                                                           

Chi phí giá cướcCước/lượt
Lệ phí < 500.000 đồngMiễn phí
500.000 đồng =< Lệ phí =< 2.000.000 đồng5.000 đồng
Lệ phí > 2.000.000 đồngÁp dụng theo cước dịch vụ chuyển tiền tương ứng của bưu điện​
6/29/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThủ tục hành chính, Bưu điện , 2017-2020357-ke-hoach-trien-khai-dich-vu-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-qua-buu-dien-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan N​hà nước các cấp, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh với nhau và với các hệ thống cấp quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Nhân viên kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các sever tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo quy định để đảm bảo cân vốn thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị nội dung ứng dụng CNTT, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng, đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo cân đối, bố trí vốn thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho CNTT đối với các cơ quan, đơn vị.


5/17/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, giai đoạn 2016-2020211-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại các khu đô thị, khu công nghiệp,... do Becamex IDC đầu tư; Viễn thông Bình Dương có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng (trừ các khu vực giao cho VNTT); Viettel Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên và huyện Phú Giáo (trừ các khu vực giao cho VNTT); Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Miền Nam - Chi nhánh Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Thuận An (trừ các khu vực giao cho VNTT). Bên cạnh đó, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp,... phải đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung và tạo điều kiện để tất cả doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ. Đối với các hạ tầng ngầm đã được đầu tư trước đây nhưng không thuộc các tuyến đường, khu vực được phân công, doanh nghiệp phải tiếp tục duy tu, khai thác hoặc có thể chuyển giao, chuyển nhượng cho doanh nghiệp được phân công phụ trách tuyến đường, khu vực tiếp tục đầu tư, khai thác.

Các tuyến đường, khu vực triển khai hạ tầng ngầm giai đoạn 2017 – 2020 là các tuyến đường trong Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; các tuyến đường, khu vực nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị hoặc tuyến đường mở mới của địa phương; các tuyến đường nằm trong kế hoạch hạ ngầm cáp điện lực. Trong đó, 25 tuyến đường ở thành phố Thủ Dầu Một, 05 tuyến đường thị xã Bến Cát, 01 tuyến đường ở huyện Bắc Tân Uyên, 01 tuyến đường ở huyện Bàu Bàng, 06 tuyến đường ở huyện Dầu Tiếng do VNTT triển khai đầu tư; 07 tuyến đường ở thị xã Dĩ An, 04 tuyến đường thị xã Tân Uyên, 07 tuyến đường ở huyện Phú Giáo do Viettel triển khai đầu tư; 10 tuyến đường ở thị xã Thuận An do FPT triển khai đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đơn vị tham gia sử dụng chung hạ tầng ngầm cáp viễn thông, Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương cùng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

10/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcáp viễn thông , hạ tầng ngầm,  VNTT,  Viettel Bình Dương,  FPT Bình Dương787-ke-hoach-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
500.00
121,000
0.50
121000
60,560,500
Công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016Công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTĐKT về việc công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2016.

Theo đó, công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó của 13 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2016. Trưởng, Phó các cụm, khối thi đua có trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong cụm, khối bổ sung, thống nhất quy chế và các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm để bình xét thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khối, cụm; đăng ký, ký kết giao ước thi đua theo quy định; tổ chức việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kiểm tra, bầu chọn, suy tôn và đề nghị khen thưởng. Các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng được sử dụng con dấu của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong cụm, khối thi đua.

Các đơn vị thành viên tham gia cụm, khối thi đua có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cụm trưởng, khối trưởng để xây dựng quy chế thi đua; đăng ký, ký kết thi đua và báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua theo quy định.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của các cụm, khối được phân công; Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi đôn đốc các cụm, khối thi đua thực hiện tốt việc thực hiện giao ước thi đua trong từng cụm, khối; kịp thời đề xuất khen thưởng để cổ vũ động viên các đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả bình bầu, suy tôn Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc các cụm, khối thi đua trong năm 2015 đã được UBND tỉnh ra quyết định tặng thưởng sẽ được trao tặng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của các cụm, khối thi đua.

Căn cứ Thông báo này, đề nghị Trưởng, Phó cụm, khối thi đua của tỉnh quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng, bổ sung các tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cụm, khối, góp phần đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực.

Danh sách Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016

1. Cụm các thị xã, thành phố phía Nam: UBND thị xã Tân Uyên - Trưởng cụm; UBND thị xã Bến Cát - Phó Trưởng cụm;

2. Cụm các huyện phía Bắc: UBND huyện Bàu Bàng - Trưởng cụm; UBND huyện Bắc Tân Uyên - Phó Trưởng cụm;

3. Khối các sở, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế: Sở Công Thương - Trưởng khối; Sở Xây dựng - Phó Trưởng khối;

4. Khối các sở, ban, ngành tham mưu, tổng hợp: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Trưởng khối; Cục Hải quan Bình Dương - Phó Trưởng khối;

5. Khối các sở, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hoá - xã hội: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng khối; Bảo hiểm xã hội tỉnh - Phó Trưởng khối;

6. Khối các cơ quan Nội chính: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh - Trưởng khối; Sở Tư pháp - Phó Trưởng khối;

7. Khối các cơ quan Đảng: Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng khối; Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng khối;

8. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Trưởng khối; Hội Cựu chiến binh tỉnh - Phó Trưởng khối;

9. Khối các Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần - Trưởng khối; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp - Phó Trưởng khối;

10. Khối Công ty Bảo hiểm và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác: Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bình Dương - Trưởng khối; Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bình Dương - Phó Trưởng khối;

11. Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp thuộc ngành dọc: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa - Trưởng khối; Công ty Điện lực Bình Dương - Phó Trưởng khối;

12. Khối các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh: Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương - Trưởng khối; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV - Phó Trưởng khối;

13. Khối các trường Đại học và Cao đẳng: Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An - Trưởng khối; Trường Đại học Thủ Dầu Một - Phó Trưởng khối.
6/1/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi đua, khen thưởng, Trưởng Phó cụm khối thi đua, tỉnh Bình Dương, quy chế thi đua, tiêu chí thi đua878-cong-nhan-ket-qua-bau-chon-truong-pho-cum-khoi-thi-dua-thuoc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2016, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức thi trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn).

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các trường học, bệnh viện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tổng kết và trao giải cuộc thi vào quý IV/2016.

Về tổ chức thực hiện, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban tổ chức; lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban điều hành thực hiện Đề án và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia thành viên Ban Tổ chức. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc thi trong toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, tổng kết, báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện kế hoạch này. Thành lập Tổ thư ký; xây dựng thể lệ, bộ đề thi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc thi. Dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Hội thi ở địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và các tổ chức, đoàn thể liên quan phối hợp UBND cùng cấp triển khai kế hoạch cuộc thi, vận động hội viên (thuộc đối tượng dự thi) tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi trong việc phổ biến, tuyên truyền về cuộc thi.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, quán triệt để 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tham gia dự thi và xem đây là một trong những nội dung xem xét thi đua khen thưởng năm 2016.

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng, cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Dương, thi trực tuyến934-to-chuc-cuoc-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-voi-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-tren-internet-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1581/KH-UBND ​tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 (gọi tắt là Hội chợ). ​

Theo đó, dự kiến, Hội chợ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 28/7 đến 03/8/2016) tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ. Quy mô với khoảng 350 gian hàng.​ 

Hội chợ nhằm triển khai cụ thể Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Bình Dương, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đến với nhân dân, khách tham quan trong, ngoài tỉnh và khách tham quan du lịch quốc tế. Trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Qua đó nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội cho địa phương nơi doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp cận trực tiếp khách hàng, quảng bá thương hiệu, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp nông thôn, sản phẩm mới, công nghệ mới, thị trường xuất khẩu,…

Hội chợ là dịp để tỉnh Bình Dương giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung về những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Dương. Hội chợ với các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh giúp thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách góp phần thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


  Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương 

Để Hội chợ diễn ra thành công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị tổ chức để tổ chức Hội chợ theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Vận động đông đảo các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại có kế hoạch tham gia Hội chợ và tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn xúc tiến thương mại...Các Đoàn cơ sở công nghiệp tham gia Hội chợ phải đa dạng về sản phẩm hàng hóa, đại diện cho từng ngành, từng địa phương, tiến hành ký kết được những đơn hàng, hợp đồng kinh tế. Các gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm, tạo ấn tượng tốt về Hội chợ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh-trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài khu vực Hội chợ.

5/26/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông nghiệp nông thôn, triển lãm, công nghiệp, nông thôn, nông nghiệp 921-binh-duong-to-chuc-hoi-cho-trien-lam-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-khu-vuc-phia-nam-lan-v-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình DươngTổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1317/KH-UBND ​về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2017). 

Theo đó, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh gồm: Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải Việt dã "Chào năm mới" BTV-Number One lần thứ XVIII, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tết Dương lịch 2017 và kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh; Triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng; Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Bình Dương; Hội thảo khoa học "20 năm công nghiệp hóa-hiện đại hóa tỉnh Bình Dương-thành quả và triển vọng"; Cuộc thi tìm hiểu tỉnh Bình Dương-20 năm tái lập và phát triển; Hội nghị xúc tiến đầu tư, tổ chức Trại sáng tác điêu khắc đá mỹ thuật.

UBND tỉnh giao các đơn vị chủ trì trên cơ sở nội dung kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo, đài tuyên truyền và đưa tin về ngày kỷ niệm; cùng các cơ quan chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị, duyệt chương trình văn nghệ, ma-két trang trí (sân khấu, hội trường, địa điểm) tổ chức lễ kỷ niệm. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức chi tiết lễ kỷ niệm do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì; điều hành chương trình tại buổi lễ kỷ niệm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công chuẩn bị tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao. Thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật; băng rôn, pa-nô tuyên truyền đường phố; ma-két trang trí, âm thanh, ánh sáng sân khấu, trang trí địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, kinh phí, tình hình triển khai của các đơn vị, báo cáo tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để được chỉ đạo, xử lý. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền và đưa tin về kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.


  Sau gần 20 năm tái lập tỉnh, tốc độ phát triển đô thị của Bình Dương diễn ra một cách nhanh chóng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ động làm việc với các chủ đầu tư để tham mưu UBND tỉnh tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình xây dựng của tỉnh gắn với dịp lễ kỷ niệm. Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh xây dựng kế hoạch, thực hiện đảm bảo về công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động văn hóa thể thao có tập trung đông người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Becamex) để tính toán, khảo sát, lập phương án bố trí khu vực tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật, an toàn.

Trường Đại học Thủ Dầu Một chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các trường Đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự Hội thảo khoa học. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Becamex) chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, các đơn vị, sở, ban, ngành liên quan mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan,… phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttái lập tỉnh, chào mừng tái lập tỉnh, bình dương, thủ dầu một, sông bé 790-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩTổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

TTĐT - Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2016).


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Báo Bình Dương, Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước; ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và sự hy sinh cao cả của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giới thiệu những điển hình thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống; những cá nhân, đơn vị, địa phương đã tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện tốt các chính sách đã ban hành. Triển khai kịp thời chính sách người có công. Thực hiện tốt phong trào phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; mở rộng việc vận động đỡ đầu chăm sóc đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ khó khăn neo đơn; kiểm tra, rà soát những gia đình chính sách thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh để có kế hoạch xem xét, hỗ trợ.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác chính sách đối với người có công với nước ở các địa phương, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu này. Bình xét thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu để đề nghị UBND cấp huyện Quyết định công nhận đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” cũng như biểu dương những đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức Đoàn đưa người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và thăm lại chiến trường xưa tại Côn Đảo.


Ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ trái sang) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách

Sở Tài chính, UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ thực tế và khả năng ngân sách địa phương cân đối, bố trí kinh phí để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, các hoạt động liên quan.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao tặng trang thiết bị thiết yếu cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được phong tặng và những gia đình chính sách còn khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt việc tìm kiếm, phát hiện và quy tập mộ liệt sĩ vào an táng trong các Nghĩa trang Liệt sĩ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

UBND các cấp huyện, xã căn cứ điều kiện thực tế tổ chức họp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tôn tạo, sửa chữa làm sạch đẹp các Bia, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ; đón tiếp và phục vụ chu đáo nhu cầu thăm viếng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; tổ chức tốt lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.


5/13/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Bình Dương kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, chế độ chính sách715-to-chuc-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnhTăng cường phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 1634/KH-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bệnh dại theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ và Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tăng cường quy chế phối hợp giữa các cơ quan thú y và y tế trong phòng, chống bệnh dại được ban hành theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có giải pháp quản lý chó nuôi, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo, giảm số người bị chó cắn và không để xảy ra các trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, các cơ quan truyền thông của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại và các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả. Công khai địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được xử lý, ngăn ngừa tử vong do bệnh dại; nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, quản lý số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn quản lý; yêu cầu chủ vật nuôi cam kết không thả rông chó, phải đeo rọ mõm cho chó, có dây xích và người dắt khi đưa ra nơi công cộng, thực hiện lịch tiêm phòng vắc xin dại của địa phương. Phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; tổ chức giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh dại ở động vật, hướng dẫn xử lý y tế kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó cắn; đối với đàn chó, mèo tại khu vực có bệnh dại phải được tiêm phòng triệt để. Quy định cụ thể việc bắt giữ, thông báo, xử lý đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ; yêu cầu các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, bắt giữ chó thả rông và xử lý theo quy định.

5/27/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttăng cường, phòng chống bệnh dại, tiêm phòng dại, tiêm phòng dại cho chó mèo654-tang-cuong-phong-chong-benh-dai-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mớiTuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới

TTĐT - Để thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các văn bản luật theo quy định, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND về việc “Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, các văn bản luật được triển khai, thực hiện bao gồm: 16 Bộ luật, Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; 08 Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; 15 Bộ luật, Luật có hiệu lực thi hành từ năm 2016, 2017.

Các sở, ban, ngành chức năng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh Trung ương đã có hướng dẫn, chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai, phổ biến ở địa phương, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch chậm nhất là tháng 6/2016 đối với các văn bản luật có hiệu lực từ năm 2016; chậm nhất quý III/2016 đối với các văn bản có hiệu lực từ năm 2017.

Trong năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực, chuyên môn; lồng ghép tuyên truyền các văn bản luật trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng của cơ quan, đơn vị. Phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tạp chí tăng cường tuyên truyền nội dung các văn bản luật. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành; các văn bản luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân bằng hình thức đa dạng, phong phú; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.   

UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch chuyên đề hoặc lồng ghép vào Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực thi pháp luật.

5/19/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyên truyền, phổ biến, Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh, văn bản luật, ngày pháp luật53-tuyen-truyen-pho-bien-cac-bo-luat-luat-phap-lenh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnhPhòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có Công văn 684/SNN-CCTL về việc phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá​. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra, chằng néo, gia cố vững chắc nhà cửa, bảng hiệu, pano, áp phích, bảng quảng cáo. Khi xây dựng nhà ở, nhà trọ, công trình kiến trúc khác đặc biệt đảm bảo kết cấu vững chắc; không đi ra ngoài khi có mưa dông, không trú mưa dưới gốc cây to, vật kiến trúc không vững chắc; mé nhánh, chặt hạ những cây có khả năng gãy đổ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất.   ​

5/13/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng tránh thiên tai, mưa dông, mưa đá, sét, dông lốc504-phong-tranh-thiet-hai-do-dong-loc-set-va-mua-da-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016 Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, Triển lãm có quy mô cấp Bộ, do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Bình Dương đồng phối hợp tổ chức. Các hoạt động của Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/6/2016. Trong đó, ngày 6/6/2016, tổ chức họp báo giới thiệu nội dung chính của Triển lãm tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương; tập huấn công tác tuyên truyền biển đảo trong tình hình mới tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Từ ngày 7 đến ngày 11/6/2016, tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu tại Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh tỉnh.

Triển lãm sẽ giới thiệu, trưng bày 120 bản đồ và tư liệu lịch sử quý giá về Trường Sa, Hoàng Sa với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học và các địa phương tiến hành sưu tầm, thẩm định và in ấn. Thông qua việc giới thiệu các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm trưng bày tại Triển lãm nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.


Hướng dẫn viên giới thiệu về các tư liệu khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2015

Kế hoạch nêu rõ, thành lập Ban Tổ chức Triển lãm do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các cơ quan​, đơn vị liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm. Làm đầu mối phối hợp tổ chức, triển khai Triển lãm. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Triển lãm. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Triển lãm.

Sở Tài chính căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng bày hình ảnh quân dân Bình Dương với biển, đảo và thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh. Chọn cử cán bộ chuyên môn phối hợp thuyết minh, hướng dẫn đại biểu và nhân dân tham quan Triển lãm. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên đến tham quan Triển lãm.

Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn hiện vật tại khu vực Triển lãm. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử cán bộ, chiến sĩ dự Lễ khai mạc và tham quan Triển lãm.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện tin, bài trước và trong thời gian diễn raTriển lãm.

UBND cấp huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về Triển lãm thông qua hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thanh cơ sở.


5/24/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, Triển lãm, bản đồ, tư liệu, Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền, biển đảo46-ke-hoach-to-chuc-trien-lam-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-tinh-binh-duong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 843/QĐ-UBND​ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

Theo đó, thay thế 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 2434/QĐ- UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

​Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-4-2016.

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbãi bỏ thủ tục hành chính, sở tài chính, thanh quyết toán, cấp phát kinh phí 384-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thay-the-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1314/KH-UBND​ về triển khai thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh. 

​Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Tổ chức kiểm tra việc triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật Tố tụng hành chính. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh.

 

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBộ Luật hình sự, luật tố tụng hành chính, triển khai luật 349-trien-khai-thi-hanh-bo-luat-hinh-su-va-luat-to-tung-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnhLấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh vừa có Công văn 1448/UBND-KTN về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. ​

Theo đó, nội dung công bố công khai gồm: Chỉ tiêu sử dụng đất của dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020"; danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2016-2020; bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/50.000. Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân là 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định. Hình thức thu nhận ý kiến của nhân dân: Góp ý trực tiếp hoặc thông qua Email hoặc Văn bản gửi trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận toàn bộ ý kiến góp ý trong vòng 30 ngày, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, chỉnh sửa. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp nội dung dự thảo lấy ý kiến cho Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình các ý kiến góp ý của nhân dân và công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

5/13/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy hoạch đất, sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch đất, lấy ý kiến quy hoạch đất 349-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-an-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-lap-ke-hoach-su-dung-dat-ky-cuoi-2016-2020-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnhThực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Ngày 12-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1417/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.


Theo đó, Kế hoạch gồm các hoạt động chính như: Xây dựng văn bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện; đề xuất trang bị, nâng cấp đường truyền mạng; trang bị máy móc, thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy Fax,…) cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Đến tháng 6/2016, triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Trung tâm hành chính công, Trang thông tin của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lồng ghép nội dung này vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; tập huấn, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm trên cơ sở dự toán của sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đề xuất, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tổng hợp tình hình triển khai thực hiện.

5/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthí điểm, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tra cứu, xác minh, cung cấp, thông tin lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Bình Dương331-thuc-hien-thi-diem-dang-ky-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
1 - 30Next