Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018
TTĐT - Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bình Dương lần thứ V, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 – 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của con người.

Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phấn đấu đạt 100% đơn vị các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức Đại hội TDTT.

Tăng cường đầu tư và nâng cấp, tu bổ về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài, hướng dẫn viên cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở các cấp.

Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, trường học tổ chức tốt Đại hội TDTT ở cấp mình, lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Đại hội TDTT các cấp trên các phương diện thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến tỉnh và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Việc tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp năm 2017 – 2018) của tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10/10/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđại hội thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội thể dục thể thao tỉnh BÌnh Dương, công tác tuyên truyền326-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩTổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

TTĐT - Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2016).


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Báo Bình Dương, Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước; ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và sự hy sinh cao cả của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giới thiệu những điển hình thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống; những cá nhân, đơn vị, địa phương đã tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện tốt các chính sách đã ban hành. Triển khai kịp thời chính sách người có công. Thực hiện tốt phong trào phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; mở rộng việc vận động đỡ đầu chăm sóc đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ khó khăn neo đơn; kiểm tra, rà soát những gia đình chính sách thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh để có kế hoạch xem xét, hỗ trợ.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác chính sách đối với người có công với nước ở các địa phương, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu này. Bình xét thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu để đề nghị UBND cấp huyện Quyết định công nhận đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” cũng như biểu dương những đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức Đoàn đưa người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và thăm lại chiến trường xưa tại Côn Đảo.


Ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ trái sang) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách

Sở Tài chính, UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ thực tế và khả năng ngân sách địa phương cân đối, bố trí kinh phí để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, các hoạt động liên quan.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao tặng trang thiết bị thiết yếu cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa được phong tặng và những gia đình chính sách còn khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt việc tìm kiếm, phát hiện và quy tập mộ liệt sĩ vào an táng trong các Nghĩa trang Liệt sĩ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

UBND các cấp huyện, xã căn cứ điều kiện thực tế tổ chức họp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tôn tạo, sửa chữa làm sạch đẹp các Bia, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ; đón tiếp và phục vụ chu đáo nhu cầu thăm viếng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; tổ chức tốt lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.


5/13/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Bình Dương kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, chế độ chính sách715-to-chuc-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương  Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương 

TTĐT - Ngày 8/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương  (01/01/1997-01/01/2017)

Theo đó, tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương vào lúc 18 giờ 30’ đến 21 giờ 45’ ngày 01/01/2017 (Chủ nhật) tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương theo hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm kết hợp diễu hành xe hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật,  bắn pháo hoa.

Dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự, trong đó đại biểu 1.200  người, khối đông dự lễ 2.000 người, lực lượng tham gia diễu hành theo sau xe hoa 2.000 người.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh phải tổ chức trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; nội dung và hình thức tổ chức thiết thực, quy mô phù hợp, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

12/11/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, kế hoạch, diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật262-ngay-01-01-2017-to-chuc-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2009Đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2009
Trong 02 tháng đầu năm 2009, các địa phương có báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp phép cho 67 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,513 tỷ USD; bằng 35% về số dự án và 31% về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2008.
Trong số các dự án cấp mới trong hai tháng đầu năm 2009, đáng chú ý có 3 dự án lớn được cấp phép tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Dự án xây dựng vườn thú hoang dã Safari và khu nghỉ dưỡng Bình Châu-Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, Dự án Khu đô thị mới Tóc Tiên với vốn đầu tư 600 triệu USD và Dự án đầu tư The Vietstar Mixed-Use Complex Project với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD.

Trong 02 tháng đầu năm 2009 các địa phương trên đã điều chỉnh tăng vốn cho 10 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 3,815 tỷ USD, giảm 80% về số lượt dự án tăng vốn nhưng tăng 41% về tổng vốn đầu tư tăng thêm so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, có dự án Khu Du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Saigon Atlantis Hotel của tập đoàn Winvest LLC (Hoa Kỳ) điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 300 triệu USD lên thành 4,1 tỷ USD).

Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 02 tháng đầu năm 2009, các địa phương đã thu hút thêm 5,328 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với việc thu hút các dự án mới, trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trong năm 2009 chính là việc tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ các dự án đã được cấp GCNĐT đi vào triển khai và giải ngân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn số 901/BKH-ĐTNN ngày 16/2/2009 tới các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương rà soát, nêu rõ các dự án FDI gặp khó khăn và các vướng mắc cụ thể. Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hoặc các dự án cụ thể để có biện pháp hỗ trợ hữu hiệu, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình giải ngân FDI năm 2009.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về định hướng, giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, trong đó, giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cụ thể cho các Bộ, ngành.
Bảng tổng hợp tình hình đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2009

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

2 tháng 2009

So cùng kỳ

 

 

 

 

 

1

Số dự án cấp mới

dự án

67

35%

2

Vốn đăng ký cấp mới

triệu USD

1,513

31%

3

Lượt dự án tăng vốn

lượt dự án

10

18%

4

Vốn đăng ký tăng thêm

triệu USD

3,815

142%

5

Vốn cấp mới và tăng thêm

triệu USD

5,328

70%

Ghi chú: Số liệu cập nhật theo 07 báo cáo nhận được tới thời điểm báo cáo gồm có TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

                                                                     Song Phúc (Nguồn Vneconomy)

4/1/2009 9:44 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1603-Dau-tu-nuoc-ngoai-2-thang-dau-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnhChỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
 
TTĐT - Trước tình hình phát hiện sử dụng chất tạo nạc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi tại một số tỉnh trên cả nước, ngày 23/4/2012, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1067/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giám sát nguy cơ sử dụng chất Beta - agonist trong suốt quá trình chăn nuôi (chế biến, kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh, sử dụng chất cấm Beta - agonist trong chăn nuôi…); thực hiện lấy mẫu nghi ngờ gửi cơ quan kiểm nghiệm tồn dư hoá chất Beta - agonist đã được chỉ định.
 
Thành lập đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phậm tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương thanh kiểm tra, truy nguyên nguồn gốc, phát hiện sớm các vi phạm về kinh doanh, sử dụng chất Beta - agonist ngay tại các cơ sở kinh doanh thuốc thú y; cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn gia chăn nuôi; các trang trại chăn nuôi; các cơ sở kinh doanh thịt đầu mối tại địa phương. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng Beta - agonist.
 
UBND các huyện, thị và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh triển khai đồng bộ, thường xuyên các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, chế biến, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh thịt trên địa bàn.
 
Các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa thông tin đầy đủ, xác thực và kịp thời về tình hình vi phạm quy định sử dụng chất Beta - agonist trong chăn nuôi để tránh tâm lý hoang mang, tẩy chay sản phẩm có chất chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thịt. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tác hại của chất cấm và tự giác không sử dụng hoá chất nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi của người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi.
 
 
Hải Sư
4/25/2012 7:47 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết932-Chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-viec-kiem-soat-viec-su-dung-chat-cam-nhom-Beta-agonist-trong-chan-nuoi-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
          
TTĐT - Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3325/QĐ-UBND về việc "Điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020".
              
Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với nội dung điều chỉnh tại phần 4, mục IV của  Đề án: cơ sở kinh doanh karaoke được cấp phép tối đa không quá 06 cơ sở/ấp, 10 cơ sở/khu phố, thay vì trước đây đã quy định "cơ sở kinh doanh được cấp phép không quá số lượng 05 cơ sở/ấp, khu phố (03 cơ sở/ấp, 05 cơ sở/khu phố)".
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt quy định hiện hành.
           
Hoài Hương
12/3/2012 3:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết955-Dieu-chinh-De-an-quy-hoach-karaoke-vu-truong-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnhTăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông (ATGT), kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc “Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh”.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo rà soát và khắc phục kịp thời các vị trí có nguy cơ là “điểm đen” về tai nạn giao thông, các vị trí tiềm ẩn mất ATGT, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm về tai nạn giao thông như: Quốc lộ 13, ĐT741, ĐT743, đường Mỹ Phước - Tân Vạn; kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm vi phạm về bảo đảm ATGT, vệ sinh môi trường trên tất cả các công trường, dự án kết cấu hạ tầng giao thông đang thi công; thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông tại các công trình, dự án đang thi công để phòng, tránh tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, chú trọng vào các đơn vị vi phạm quy định pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm do người dân và cơ quan báo chí phản ánh. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt đối với các trường hợp có hành vi sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; chú trọng xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông của người điều khiển phương tiện xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô kinh doanh vận tải, phương tiện thủy nội địa chở khách như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường; phương tiện quá chu kỳ đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng, không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định, chở hành khách không mặc áo phao hoặc thiết bị cứu sinh trên phương tiện thủy nội địa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định nghiệp vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.


Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Lê

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tăng cường phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật mới về trật tự, ATGT như Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; kịp thời cảnh báo nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông đến với người tham gia giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật trật tự, ATGT, xây dựng văn hóa giao thông.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình hình trật tự, ATGT, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trên địa bàn được giao quản lý.

Ban ATGT tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT. Thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Ban làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại các địa phương có tình hình trật tự, ATGT phức tạp. Khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2016. Văn phòng Ban có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc phát sinh để được chỉ đạo xử lý.


8/11/2016 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xử lý, vi phạm giao thông435-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-bao-dam-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình DươngKiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương
     TTĐT - Ngày 19-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc “Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương”. Quyết định này thay thế Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Theo đó, kiện toàn Ban An toàn giao thông tình Bình Dương, gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 14 thành viên.
 
Ban An toàn giao thông tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn: tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông trên phạm vi địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh về các giải pháp phối hợp giữa các ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh.
 
 
DANH SÁCH BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH
 
 
I. TRƯỞNG, PHÓ BAN
 
1. Ông Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Trần Bá Luận - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Lê Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban.
 
II. THÀNH VIÊN
 
1. Ông Phạm Văn Hảo - Giám đốc Sở Tài chính;
2. Ông Bùi Duy Hiền - Giám đốc Sở Tư pháp;
3. Ông Dương Thế Phương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
4. Ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
5. Ống Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở Công Thương;
6. Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
7. Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
8. Ông Ngô Dũng Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Y tế;
9. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
10. Bà Trần Thị Liên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
11. Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
12. Ông Phạm Hồng Thắng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;
13. Ông Nguyễn Thiện Phước - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
14. Ông Nguyễn Khôi Việt - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
   
Hoài Hương
5/20/2015 10:34 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1752-Kien-toan-Ban-An-toan-giao-thong-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2009Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2009
Kinh tế-xã hội nước ta tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2009 tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới.
Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, ngăn ngừa lạm phát, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội. Kết quả bước đầu đã có một số chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tốc độ phát triển toàn nền kinh tế diễn ra còn chậm, tình hình cụ thể của từng ngành và lĩnh vực như sau:
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Nông nghiệp
Trọng tâm sản xuất nông nghiệp tháng Hai là tiếp tục gieo cấy lúa đông xuân ở phía Bắc, thu hoạch lúa đông xuân sớm ở phía Nam và gieo trồng cây màu vụ xuân trên cả nước. Tính đến trung tuần tháng 02/2009, cả nước đã gieo cấy được 2604 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 116,7% cùng kỳ, bao gồm các địa phương phía Bắc gieo cấy 723,7 nghìn ha, bằng 170,6%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1880,3 nghìn ha, bằng 104%. Sau tết Nguyên đán, thời tiết nắng ấm thuận lợi cho gieo mạ nên các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm đúng thời vụ. Một số địa phương phía Bắc đã mở rộng diện tích áp dụng phương pháp gieo sạ (Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên). Phương pháp gieo cấy này có ưu điểm là cho năng suất cao, tiết kiệm được chi phí lao động và giống. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng gieo cấy được 267,1 nghìn ha, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước; các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đã cơ bản kết thúc gieo cấy, đạt 321,2 nghìn ha, bằng 118,7%.
Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 1541 nghìn ha, bằng 102,3% cùng kỳ năm 2008. Giá lúa ở mức cao đã khuyến khích nông dân chuyển đổi một phần diện tích các cây trồng không hiệu quả sang trồng lúa, một số địa phương có diện tích gieo cấy tăng cao là: Long An tăng 5 nghìn ha; Kiên Giang tăng 7 nghìn ha; Trà Vinh tăng 2,3 nghìn ha. Cùng với gieo cấy lúa đông xuân, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 286,5 nghìn ha lúa đông xuân sớm, chiếm 17% diện tích xuống giống và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng đến trung tuần tháng 02/2009, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 223,5 nghìn ha ngô, bằng 79,4% cùng kỳ năm trước; khoai lang 72,4 nghìn ha, bằng 78,7%; sắn 52,7 nghìn ha, bằng 121,5%; lạc 117,9 nghìn ha, bằng 125%; đỗ tương 63,6 nghìn ha, bằng 89,1% và rau đậu 326,4 nghìn ha, bằng 111,1% cùng kỳ năm trước.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm tháng này tập trung chủ yếu vào đầu tư để tái đàn do số lượng đầu con giảm mạnh sau dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, do tâm lý lo sợ dịch bệnh nên tốc độ phát triển chậm. Tính đến 22/02/2009, dịch cúm gia cầm vẫn còn xuất hiện ở 10 tỉnh là: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hoà, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; dịch lở mồm long móng còn ở 7 tỉnh là: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hoà Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum; dịch tai xanh chưa qua 21 ngày ở2 tỉnh Quảng Ninh và Quảng Nam.

Lâm nghiệp
Diện tích rừng trồng tập trung tháng 02/2009 ước tính đạt 16,5 nghìn ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây trồng phân tán đạt 25,7 triệu cây, tăng 0,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 182 nghìn m3, tăng 0,5%. Tính chung 02 tháng đầu năm 2009, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 24,8 nghìn ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây trồng phân tán đạt 40,6 triệu cây, tăng 0,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 374,2 nghìn m3, tăng 0,7%. Trong tháng 02/2009, cả nước xảy ra 13 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 13,3 ha, trong đó Thái Nguyên 6,4 ha; Cao Bằng 4,8 ha.

Thủy sản
Sản lượng thuỷ sản tháng 02/2009 ước tính đạt 334,1 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 261,3 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 24,4 nghìn tấn, tăng 3%. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng 02/2009 ước tính đạt 129,1 nghìn tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 102 nghìn tấn, giảm 2,9% do diện tích nuôi có xu hướng giảm; tôm đạt 14,1 nghìn tấn, tăng 0,7%. Sản lượng thuỷ sản khai thác tháng 02/2009 ước tính đạt 205 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 190,8 nghìn tấn, tăng 5,9%. Sản lượng khai thác tăng chủ yếu do thời tiết thuận lợi, giá nhiên liệu ổn định nên sau tết Nguyên đán nhiều tàu, thuyền đã khẩn trương ra khơi đánh bắt. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, sản lượng thuỷ sản ước tính đạt 669,7 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 273,6 nghìn tấn, tăng 1,1%; sản lượng khai thác đạt 396,1 nghìn tấn, tăng 2,5%.

Sản xuất công nghiệp
Nhìn chung, sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2009 tăng chậm do tiếp tục gặp khó khăn từ khủng hoảng kinh tế thế giới. Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm nay theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước giảm 4,4% (Trung ương quản lý giảm 4,2%, địa phương quản lý giảm 5%); khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 6,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3% (dầu mỏ và khí đốt tăng 14,8%, các ngành khác tăng 2,2%).
Một số sản phẩm công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước là: Dầu thô khai thác ước tính đạt 2,98 triệu tấn, tăng 14,2%, chủ yếu do 5 mỏ dầu mới được đưa vào khai thác từ tháng 7, 8 năm 2008; xi măng tăng 10%; đường kính tăng 6,6%; vải dệt từ sợi tổng hợp tăng 6,5%; sữa bột tăng 5,4%.
Tuy nhiên, nhiều sản phẩm công nghiệp đạt mức tăng thấp hoặc giảm so với 2 tháng đầu năm 2008 như: Điện sản xuất tăng 0,7%; phân hoá học tăng 1%; điều hòa nhiệt độ giảm 64,1%; kính thủy tinh giảm 50,5%; vải dệt từ sợi bông giảm 29,6%; gạch lát ceramic giảm 20,2%; máy giặt giảm 19%; bình đun nước nóng giảm 16,3%; khí hóa lỏng giảm 12,9%; xe máy giảm 12,7%; dầu thực vật tinh luyện giảm 12,3%; ti vi giảm 11,7%; thép tròn giảm 9%; thủy hải sản chế biến giảm 8,2%; ô tô giảm 6,1%; than sạch khai thác giảm 6%; tủ lạnh, tủ đá giảm 5,2%; khí đốt thiên nhiên giảm 5,1%; gạch xây giảm 4,1%.
Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng khá so với 2 tháng đầu năm 2008 là: Thanh Hóa tăng 18,4%; Hải Phòng tăng 10,4 %; Cần Thơ tăng 10,3%; Đồng Nai tăng 9,9%; Hà Nội tăng 8,5%; Bình Dương tăng 8,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 10,8%. Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức tăng thấp ở mức 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có tốc độ giảm như: Phú Thọ giảm 29,8%; Vĩnh Phúc giảm 17,5%; Hải Dương giảm 10,9%; Đà Nẵng giảm 8,1%
Đầu tư
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,8% kế hoạch năm, bao gồm vốn trung ương đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2%; vốn địa phương đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, bằng 11,1%.
Trong 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện của Bộ Xây dựng đạt 68 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch năm; Bộ Công thương 33,7 tỷ đồng, bằng 14,2%; Bộ Giao thông Vận tải 710 tỷ đồng, bằng 11,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 86,8 tỷ đồng, bằng 11,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 327,5 tỷ đồng, bằng 11,1%; Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch 60 tỷ đồng, bằng 11,1%; Bộ Y tế 96,8 tỷ đồng, bằng 9,6%. Một số địa phương có tiến độ vốn đầu tư thực hiện nhanh là: Bắc Ninh 189 tỷ đồng, bằng 23,7% kế hoạch năm; Hòa Bình 195,5 tỷ đồng, bằng 20,2%; Hà Tĩnh 180,2 tỷ đồng, bằng 17,2%; Quảng Trị 121 tỷ đồng, bằng 16,8%.
Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/02/2009 đạt 1,5 tỷ USD vốn đăng ký với 67 dự án mới được cấp giấy phép. So với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 65%, tổng số vốn đăng ký giảm 69%. Nếu tính thêm 3,8 tỷ USD vốn đăng ký bổ sung của 10 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thì tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến 20/02/2009 đạt 5,3 tỷ USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2008.

Thương mại, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2009 theo giá thực tế ước tính đạt 179,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó kinh doanh thương nghiệp đạt 141,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2%; khách sạn, nhà hàng đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; dịch vụ đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%. Riêng hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước và tăng 18,5% so với 2 tháng đầu năm 2008.

Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2009 tăng 1,17% so với tháng trước. Các nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá tăng trên 1% là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,67% (lương thực tăng 0,82%; thực phẩm tăng 1,72%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,59%. Nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá tăng dưới 1% gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,8%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,44%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,7%; dược phẩm, y tế tăng 0,36%; giáo dục tăng 0,04%.

Các nhóm hàng hoá và dịch vụ khác có chỉ số giá giảm: Văn hoá, thể thao, giải trí giảm 0,07%; phương tiện đi lại, bưu điện giảm 0,05%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2009 tăng 14,78%; so với tháng 12/2008, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2009 tăng 1,49%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2009 tăng 16,13% so với cùng kỳ năm 2008.
Chỉ số giá vàng tháng 02/2009 tăng 5,74% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,59% so với tháng 12/2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2009 tăng 0,91% so với tháng trước, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,4% so với tháng 12 năm trước. 

Xuất, nhập khẩu hàng hoá
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2009 đạt 3,7 tỷ USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2,1% so với số liệu đã ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02/2009 ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 15,6% so với tháng trước và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 8 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 20,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 3,8 tỷ USD, giảm 23,4%.
Trong 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu như: Giá thế giới giảm, một số doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn trong khâu thanh toán, nhu cầu tiêu thụ tại một số thị trường giảm sút. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 2 tháng đầu năm 2009 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2008; dầu thô đạt 958 triệu USD, giảm 42,4% (tăng 26,7% về lượng); giày dép đạt 658 triệu USD, giảm 7,3%; thủy sản đạt 461 triệu USD, giảm 5,8%; cà phê đạt 440 triệu USD, giảm 9,6% (tăng 10,8% về lượng); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 327 triệu USD, giảm 26,3%; hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 307 triệu USD, giảm 13,7%. Riêng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm đạt tốc độ tăng cao cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng đạt 919 nghìn tấn, tăng 103,6%; kim ngạch đạt 399 triệu USD, tăng 113,2%. Nếu 8 mặt hàng  (Hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, than đá, dầu thô, cao su) được tính theo giá bình quân 2 tháng đầu năm 2008 thì kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2009 tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2009 đạt 3,3 tỷ USD, giảm 55,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 18,8% so với số liệu đã ước tính do giảm nhập khẩu một số mặt hàng liên quan đến đầu tư và sả n xuất hàng công nghiệp như: Máy móc thiết bị; hàng điện tử, máy tính và linh kiện; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép; thức ăn gia súc... Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 02/2009 ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32,1% so với tháng trước và giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2009, kim ngạch hàng hóanhập khẩu  ước tính đạt 7,7 tỷ USD, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 4,9 tỷ USD, giảm 48,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD, giảm 29,8%.
Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm nay đều giảm về lượng, bên cạnh đó giá thế giới giảm mạnh dẫn đến kim ngạch hàng hoá nhập khẩu giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,8 tỷ USD, giảm 24%; xăng dầu đạt 753 triệu USD, giảm 60% (giảm 26,2% về lượng và giá giảm 46%); vải đạt 494 triệu USD, giảm 4,4%; điện tử máy tính và linh kiện đạt 420 triệu USD, giảm 30,1%; sắt thép đạt 412 triệu USD, giảm 74,2% (giảm 69,7% về lượng và giá giảm 20%); chất dẻo đạt 312 triệu USD, giảm 34,4%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 219 triệu USD, giảm 27,1%; hóa chất đạt 174 triệu USD, giảm 41,6%; phân bón đạt 169 triệu USD, giảm 22,3% về lượng và giảm 33,7% về kim ngạch; số lượng ô tô nguyên chiếc giảm 75,3%. Nếu các mặt hàng chủ yếu được tính theo giá bình quân 2 tháng đầu năm 2008 thì kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2009 chỉ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 01/2009 là tháng đầu tiên xuất siêu kể từ tháng 01/2006 với mức xuất siêu đạt 390 triệu USD, tháng 02/2009 nhập siêu ước tính 100 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2009, xuất siêu 290 triệu USD, bằng 3,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Khách quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến nước ta 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 688,8 nghìn lượt người, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 403,4 nghìn lượt người, giảm 14,6%; đến vì công việc 107,7 nghìn lượt người, giảm 20,1%; thăm thân nhân đạt 129,3 nghìn lượt người, tăng 2,4%.

Trong 2 tháng đầu năm, lượng khách từ Hoa Kỳ đến nước ta ước tính đạt 89,5 nghìn lượt người, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ Ôx-trây-li-a đạt 49,5 nghìn lượt người, tăng 14,4%; khách đến từ Pháp 31,2 nghìn lượt người, tăng 12,4%; khách đến từ Ca-na-đa 22,5 nghìn lượt người, tăng 29,8%. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ tuy có lượng lớn khách đến Việt Nam nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2008 là: Trung Quốc 72,1 nghìn lượt người, giảm 12,9%; Hàn Quốc 70,2 nghìn lượt người, giảm 22,4%; Nhật Bản 67,3 nghìn lượt người, giảm 8,3%; Đài Loan 49,4 nghìn lượt người, giảm 6,2%, Ma-lai-xi-a 26,1 nghìn lượt người, giảm 8,9%.

Vận tải
Vận chuyển hành khách 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 320,2 triệu lượt khách, tăng 7,4% và 13,8 tỷ lượt khách.km, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển hành khách ở hầu hết các ngành vận tải đều tăng, trong đó đường bộ đạt 288,3 triệu lượt khách, tăng 7,8% và 9,7 tỷ lượt khách.km, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2008; đường sông đạt 27,2 triệu lượt khách, tăng 2,3% và 0,5 tỷ lượt khách.km, tăng 1,8%; đường hàng không đạt 1,7 triệu lượt khách, tăng 0,8% và 2,9 tỷ lượt khách.km, tăng 3,2%.
Khối lượng hàng hóa vận chuyển 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 105,6 triệu tấn, giảm 0,4% và 26,7 tỷ tấn.km, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó vận tải đường bộ đạt 74,5 triệu tấn, tăng 2,3% và 4,1 tỷ tấn.km, giảm 2,2%; đường sông đạt 21,6 triệu tấn, giảm 2,9% và 3,5 tỷ tấn.km, giảm 6,2%; đường biển đạt 8,6 triệu tấn, giảm 11,5% và 18,6 tỷ tấn.km, giảm 8,5% do lượng xuất khẩu qua cảng biển của một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bưu chính viễn thông
Hoạt động bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển, nhiều loại dịch vụ khuyến mại và chăm sóc khách hàng được cung cấp để kích cầu tiêu dùng. Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 4,5 triệu thuê bao, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm 2008, nâng tổng số thuê bao điện thoại trên cả nước tính đến cuối tháng 02/2009 lên 83,9 triệu thuê bao, trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 51,2 triệu thuê bao. Số thuê bao internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 02/2009 ước tính đạt 4,2 triệu thuê bao. Tổng doanh thu thuần bưu chính viễn thông 2 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 35,2%.
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
3/23/2009 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2011-Tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-2-thang-dau-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015
      TTĐT - Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong cho trẻ em cao nhất, vượt xa những nguyên nhân tử vong khác. Theo số liệu thống kê của các huyện, thị, thành phố về tình hình tai nạn thương tích trẻ em từ năm 2009 - 2011, toàn tỉnh có 13.130 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích xảy ra, gồm 124 trẻ em bị tử vong, trong đó, có 94 trẻ em tử vong do đuối nước (trung...
  
Dần chấm dứt thực trạng này, ngày 12 tháng 2 năm 2012, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3473/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015”.
  
Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra. Phấn đấu đến năm 2015 giảm được ¼ số trẻ em bị tử vong đuối nước so với năm 2011. Để thực hiện tốt Kế hoạch, toàn tỉnh phải tích cực triển khai thực hiện việc truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước trẻ em với các hình thức: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, chuyên đề, hội thảo, hội thi, cổ động trực quan, cung cấp tài liệu, tờ rơi. Đồng thời, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em; triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước; theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu về tình hình đuối nước trẻ em hằng năm nhằm bổ sung biện pháp khắc phục, thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.
   
Kế hoạch phòng, chống đề ra những giải pháp tích cực như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, cộng tác viên về kỹ năng phòng, chống đuối nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy định về phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành (Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông - Vận tải, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố …) triển khai đồng bộ công tác phòng, chống đuối nước từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức chương trình giảng dạy ngoại khóa cho cấp tiểu học, đào tạo sơ cấp cứu cho các cộng tác viên và học sinh.
   
Dự kiến, kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em từ 2013 - 2015 là 2.495.000.000 đồng. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền (405.000.000 đồng); kinh phí tập huấn cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em và y tế thôn bản (390.000.000 đồng); hỗ trợ kinh phí học bơi cho trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang từ 8 đến 11 tuổi (dự kiến 4000 em với 1.600.000.000 đồng); tổ  chức kiểm tra, giám sát liên ngành và sơ kết, tổng kết (100.000.000 đồng).
     
Hoài Hương
12/21/2012 10:06 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1705-Ke-hoach-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2013-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ KHCNKết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ KHCN
 
TTĐT - Ngày 26-6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 114 /TB-UBND về việc “Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016”.
 
Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh kết luận: thống nhất xác định thực hiện 08 NV theo đề nghị của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành và Sở KHCN. Ngoài ra, Hội đồng KHCN tỉnh thống nhất bổ sung thực hiện 02 NV.
    
Sở KHCN bổ sung thời gian, khái toán kinh phí đối với các NV, đề tài được đề xuất thực hiện và hoàn thiện báo cáo. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thẩm định đối với từng đề tài, dự án cụ thể đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và nhu cầu của các đơn vị, địa phương.
      
     
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh kết luận tại cuộc họp ngày 23/6/2015
 
     
8 NV KHCN xác định thực hiện năm 2016
1. Nghiên cứu và triển khai thử nghiệm hệ thống đo chỉ số sinh tồn tích hợp qua mạng;
2. Nghiên cứu và triển khai giải pháp xác thực đa nhân tố nhằm tăng cường an toàn thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
3. Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán nhanh năng lượng lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh bình Dương;
4. Nghiên cứu xây dựng bộ giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn giao thông đường bộ tỉnh Bình Dương;
5. Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên kênh, rạch là nguồn tiếp nhận nước thải công nghiệp và đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương;
6. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác phòng chống lụt bão và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương;
7. Phát triển đô thị bền vững tại tỉnh Bình Dương: hiện trạng và tương lai của một thành phố sống tốt (livable city);
8. Gian lận và sai sót báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương.
2 NV bổ sung
1. Nghiên cứu xác định nguyên nhân sự bùng phát của cây lục bình trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất giải pháp kiểm soát hiệu quả;
2. Nghiên cứu, thiết kế và sản xuất cảm biến đo mực nước, bộ lưu trữ dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua mạng 3G/GPRS cho trạm quan trắc thủy văn Tân Uyên; nghiên cứu và xây dựng Trung tâm lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thủy văn tỉnh Bình Dương.
    
Phương Chi
6/30/2015 12:26 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1310-Ket-luan-cua-Pho-Chu-tich-Thuong-truc-UBND-tinh-tai-cuoc-hop-thong-qua-nhiem-vu-KHCNThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh”.


Theo đó, trong tháng 6/2016, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2016 (lần 2) - HĐND tỉnh. Cụ thể, từ 06 đến 10/6, thông qua các nội dung: Dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; điều chỉnh Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số chế độ, chính sách ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch biên chế sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017; quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương; mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ 13 đến 17/6, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, nông dân tham gia Dự án Cánh đồng lớn tỉnh Bình Dương; quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn rừng phòng hộ tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng.

Từ 20 đến 24/6, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn 05 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016; HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định hoặc cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Kế hoạch Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến xe buýt nhanh BRT nối Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên. Ngoài ra, thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ 27 đến 30/6, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

5/27/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, chương trình làm việc tháng 6/2016224-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Đổi tên Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình DươngĐổi tên Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ngày 31-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc “Đổi tên Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương thành Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương".
 
Theo đó, Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.
   
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Ban Chấp hành Hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký.
Hoài Hương
4/2/2015 4:07 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1636-Doi-ten-Cau-lac-bo-cac-nha-xuat-nhap-khau-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứngHướng dẫn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
TTĐT - Để đảm bảo việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chức (VPCC) theo đúng quy định pháp luật hiện hành, ngày 16/11/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 3446/UBND – NC hướng dẫn thực hiện đăng ký hoạt động VPCC trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, bãi bỏ các quy định về ký quỹ đối với VPCC trước khi đăng ký hoạt động; bỏ loại giấy tờ về hợp đồng ký quỹ trong hồ sơ đăng ký hoạt động VPCC.
 
VPCC mới thành lập có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày VPCC được cấp giấy đăng ký hoạt động. Việc mua bảo hiểm cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của VPCC.
 
 
VPCC mới thành lập có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình (Ảnh: Công Luận)
 
 
Đối với VPCC đang hoạt động phải thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên và việc mua bảo hiểm này phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của VPCC.
 
Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn VPCC lập hồ sơ đăng ký hoạt động, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên và thực hiện việc đăng ký hoạt động của VPCC theo đúng quy định của pháp luật.
 
Mai Xuân
11/21/2011 5:10 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1677-Huong-dan-dang-ky-hoat-dong-Van-phong-cong-chungThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2016, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức thi trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn).

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các trường học, bệnh viện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tổng kết và trao giải cuộc thi vào quý IV/2016.

Về tổ chức thực hiện, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban tổ chức; lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban điều hành thực hiện Đề án và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia thành viên Ban Tổ chức. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc thi trong toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, tổng kết, báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện kế hoạch này. Thành lập Tổ thư ký; xây dựng thể lệ, bộ đề thi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc thi. Dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Hội thi ở địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và các tổ chức, đoàn thể liên quan phối hợp UBND cùng cấp triển khai kế hoạch cuộc thi, vận động hội viên (thuộc đối tượng dự thi) tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi trong việc phổ biến, tuyên truyền về cuộc thi.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, quán triệt để 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tham gia dự thi và xem đây là một trong những nội dung xem xét thi đua khen thưởng năm 2016.

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng, cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Dương, thi trực tuyến934-to-chuc-cuoc-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-voi-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-tren-internet-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu MộtCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 07/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 28/11/2016.

Đồng thời, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 10/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 10/11/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An, UBND phường phường Phú Hòa và thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

1/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, hết dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường347-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-an-binh-thi-xa-di-an-va-phuong-phu-hoa-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Thanh tra việc kích hoạt thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy địnhThanh tra việc kích hoạt thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy định

TTĐT - Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4517/UBND-VX về thanh tra việc kích hoạt thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy định.

Theo đó, thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-TTra ngày 15/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thanh tra đối với các doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán sim điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy định; mua bán, lưu thông sim đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, UBND các cấp hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước cho cán bộ tại địa phương, công an quản lý trực tiếp trên địa bàn; phổ biến và yêu cầu các đại lý, tổng đại lý mua bán sim, thẻ, điểm đăng ký thông tin thuê bao để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3992/BTTTT-TTra ngày 11/11/2016 về việc thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định, báo cáo kết quả sau thanh tra cho UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đại lý, người dân tuân thủ đúng pháp luật; thông báo rộng rãi các đợt thanh, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm.

11/25/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThanh tra, thuê bao di động trả trước, khuyến mại, không đúng quy định, Sở Thông tin và Truyền thông, Bình Dương121-thanh-tra-viec-kich-hoat-thue-bao-di-dong-tra-truoc-khuyen-mai-khong-dung-quy-dinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chợ Hoa xuân Tết Kỷ Sửu năm 2009: Nhiều loại hoa kiểng lên ngôiChợ Hoa xuân Tết Kỷ Sửu năm 2009: Nhiều loại hoa kiểng lên ngôi
Hội chợ Hoa xuân lần thứ VIII Tết Kỷ Sửu năm 2009 diễn ra từ ngày 15-1 đến 25-1-2009 (tức từ ngày 20 đến 30-12 âm lịch).
Năm nay lượng hoa bày bán vẫn khá nhiều về số lượng và chủng loại, tuy nhiên một số loại hoa đặc trưng của ngày tết không trổ hoa đẹp như mọi năm và giá cả cũng sẽ tương đối.
Nhộn nhịp trước giờ khai mạc 
Hôm qua (15-1), chợ hoa xuân bắt đầu khai mạc nhưng từ nhiều ngày trước đó, các ghe chở hoa của những thương lái đã cặp dọc ngang ở bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn. Không khí mua bán đã bắt đầu chộn rộn. Khá nhiều người dừng xe lại và hỏi lựa mua hoa với hy vọng có thể chọn được những chậu hoa đẹp. Thế nhưng, nhiều người phải thất vọng vì chất lượng một số loài hoa không đẹp như năm ngoái do gặp thời tiết không thuận lợi. Vừa chỉ vào chậu hoa giấy, chị Nguyễn Thị Hậu đến từ Tiền Giang cho biết, nhiều loại hoa như mai, hoa giấy, tắc, ớt... năm nay thất mùa so với năm ngoái. Dự tính của chị là sẽ tung ra thị trường hơn 1.000 chậu hoa giấy nhưng lúc vừa ra nụ, gặp phải 3 cơn mưa liên tục làm hoa giấy rụng hết bông, chỉ chọn ra được 100 cây để mang đến bày bán ở chợ hoa xuân. Số cây còn lại phải chờ đến năm sau.
Anh Lê Thanh Tú, ở chợ Lách, Bến Tre nói thêm, tắc, ớt cũng thất mùa thê thảm do vừa ngậm nụ, ra hoa là gặp mưa dầm làm cho rụng hết. Năm nay, chợ hoa xuân không thiếu hoa nhưng để tìm ra chậu hoa thật sự đặc sắc thì cũng hơi khó. Và chắc chắn giá cả sẽ cao. Giá của chậu hoa giấy từ 150.000 - 400.000 đồng tùy loại, hoa vạn thọ 30.000 đồng/cặp, ớt 20.000 - 30.000 đồng/cặp, mai chiếu thủy từ 250.000 đồng/cây trở lên, mai vàng từ 200.000 đồng/cây trở lên... Theo các thương lái thì khi bày bán ở chợ hoa xuân sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp với mặt bằng giá cả của thị trường.
Hoa kiểng lên ngôi
Trong khi các loại hoa đặc trưng của ngày tết như mai vàng, hoa giấy, tắc... không gặp mùa thì các loại kiểng được các lái buôn kỳ vọng là sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng và mua để chưng nhiều trong nhà vào những ngày tết. Gian hàng anh Minh Đức, ở chợ Lách, Bến Tre chiếm hầu hết là mai chiếu thủy. Dáng cây thanh thoát, lá tươi mơn mởn, hoa trắng điểm li ti thật xinh tươi. Anh cho biết đã mang đến hội hoa xuân hơn 200 chậu mai chiếu thủy, còn lại là một vài cây hoa giấy, hoa mai vàng, hoa mào gà, hoa thọ. Theo anh thì thời tiết có không thuận lợi với các loại hoa khác nhưng đối với mai chiếu thủy vẫn không ảnh hưởng gì. Hoa rất đẹp nhưng giá sẽ cao hơn mọi năm do năm nay giá nguyên liệu, phân bón, thuốc đều tăng cao. Tình hình các loại hoa kiểng cũng rất khả quan. Ngoài những loại hoa bình dân, còn có những chậu hoa đạt giá trị nghệ thuật dành cho những người săn tìm hoa kiểng lạ giá từ 5 triệu đồng đến vài chục triệu đồng.
Ông Đỗ Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Cường, Phó ban tổ chức Hội hoa xuân Kỷ Sửu nhận xét: “Nhu cầu của người tiêu dùng tăng nhưng khả năng cung ứng của các thương lái vẫn chưa đủ đáp ứng thị trường. Thế nhưng, đã trở thành truyền thống, vào những ngày cận tết, ai cũng háo hức đến tham quan và mua sắm hoa tại chợ làm rộn ràng không khí đón mừng năm mới của gia đình”. Có gần 100 điểm kinh doanh được bố trí từ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng đến giao lộ Ngô Quyền và Bạch Đằng. Bãi giữ xe bố trí tại trường Trung học Mỹ thuật Bình Dương và Bưu điện TX.TDM. Năm nay, việc tổ chức buôn bán tại hội chợ hoa xuân khá chặt chẽ từ việc phân loại từng cụm theo nhóm ngành hàng để tạo thuận lợi và trật tự cho người tiêu dùng tham quan mua sắm.
Rộn ràng thị trường hoa xuân
Đến thời điểm này, ngoài chợ hoa xuân là điểm tham quan, mua sắm hoa ngày tết, các điểm kinh doanh hoa trên đường Cách Mạng Tháng Tám cũng bày bán khá nhiều các loại hoa lan, hoa kiểng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Một số hộ kinh doanh cũng đã tung nhiều hoa kiểng ra thị trường ở một số điểm trên đường Yersin, Lý Thường Kiệt, Thích Quảng Đức...
 
 Ngọc Trinh
(Theo báo Bình Dương)
1/16/2009 12:42 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết692-Cho-Hoa-xuan-Tet-Ky-Suu-nam-2009-Nhieu-loai-hoa-kieng-len-ngoiThông tin chỉ đạo, điều hành
Sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong hoạt động của cơ quan nhà nướcSử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong hoạt động của cơ quan nhà nước
    TTĐT - Ngày 10-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 643/UBND-VX về việc "Sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

    

   

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức trong đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức đã được trang bị (tên miền .gov.vn) để trao đổi văn bản, tài liệu trong công việc.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế, giải pháp giảm thiểu sử dụng các hộp thư điện tử không chính thức để trao đổi văn bản trong công việc nhằm bảo đảm độ tin cậy, an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Đồng thời, gửi các văn bản này về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Hoài Hương

3/18/2014 8:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1851-Su-dung-hop-thu-dien-tu-govvn-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuocThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hànhQuyết định số 3613/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu Quy hoạch nhằm phân bổ, đáp ứng đủ nhu cầu cho các đối tượng sử dụng nước; bảo vệ, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt các tầng chứa nước, các nguồn nước mặt; phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông và xâm nhập mặn tầng chứa nước nhằm đảm bảo nguồn nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Đối tượng chính của Quy hoạch là các nguồn nước mặt và nước dưới đất được phân chia thành 6 tiểu lưu vực, gồm: Tiểu lưu vực sông Mã Đà - sông Bé; tiểu lưu vực thượng lưu sông Sài Gòn; tiểu lưu vực hạ lưu sông Sài Gòn; tiểu lưu vực thượng lưu sông Thị Tính, tiểu lưu vực hạ lưu sông Thị Tính và tiểu lưu vực sông Đồng Nai.

Quy hoạch cũng xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách, tăng cường công tác quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ, giải pháp nguồn lực tài chính và hợp tác quốc tế… để thực hiện 3 nhiệm vụ chính là: Phân bổ nguồn nước; bảo vệ nguồn nước và phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện quy hoạch, tổ chức công bố, công khai nội dung Quy hoạch. Đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên đầu tư theo chức năng nhiệm vụ. Định kỳ hàng năm, 5 năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Quy hoạch; tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nội dung Quy hoạch trong trường hợp cần thiết.

1/5/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy hoạch, tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035421-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-2025-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tếTriển khai hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2264 về việc triển khai hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Viettel tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các hoạt động cần triển khai thực hiện bao gồm: Lắp đặt đường truyền Internet độc lập tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; lắp đặt 01 máy tính để phục vụ kết nối liên thông tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập kết nối trực tuyến với cơ quan BHXH. Cung cấp phần mềm kết nối; hướng dẫn kết nối giữa cơ sở khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH. Tổ chức đào tạo tập trung cho cán bộ công nghệ thông tin của cơ quan BHXH về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT, hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh kết nối, liên thông dữ liệu. Tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm giám định cho cán bộ giám định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Viettel tỉnh triển khai lắp đặt, tiếp nhận, nghiệm thu đường truyền, máy tính phục vụ kết nối liên thông. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh đã có hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý thì phải có giải pháp đảm bảo trích xuất dữ liệu để kết nối theo yêu cầu của BHXH Việt Nam; nếu không kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT với hệ thống giám định BHYT thì cơ quan BHXH không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm sử dụng trang thiết bị đúng mục đích dự án, chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý tài sản trong quá trình sử dụng.

Cập nhật vào phần mềm quản lý khám, chữa bệnh của đơn vị danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế mã hóa theo danh mục dùng chung do Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016, trích xuất dữ liệu đầu ra đầy đủ chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Công văn số 9324/BH-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế và tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-BHXH ngày 02/3/2016 của BHXH Việt Nam theo đúng thời gian quy định.

BHXH tỉnh thành lập Tổ Công tác triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT do Giám đốc BHXH tỉnh là Tổ trưởng và các thành viên gồm Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách BHYT, lãnh đạo và chuyên viên phòng Giám định BHYT, Công nghệ thông tin, Văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động phối hợp, hỗ trợ Viettel tỉnh triển khai khảo sát, lắp đặt thiết bị tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Thông báo và đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (kể cả Trạm y tế xã đang tổ chức khám, chữa bệnh BHYT) cử cán bộ phối hợp thực hiện; lập danh sách cán bộ y tế, cán bộ BHXH được phân công phối hợp thực hiện với Viettel để báo cáo về BHXH Việt Nam theo quy định, đồng thời cung cấp cho Viettel tỉnh biết để phối hợp thực hiện. Lập danh sách nhân viên y tế được cơ sở khám, chữa bệnh giao nhiệm vụ trích chuyển, kết nối dữ liệu với cơ quan BHXH. Lập danh sách cán bộ công nghệ thông tin (01 lãnh đạo, 01 chuyên viên) và cán bộ giám định tham gia đào tạo về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT, hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh kết nối, liên thông dữ liệu; sử dụng phần mềm giám định BHYT.

7/13/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthệ thống thông tin giám định Bảo hiểm Y tế, tin học hóa trong khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông694-trien-khai-he-thong-thong-tin-giam-dinh-bao-hiem-y-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3717/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Kế hoạch gồm các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; các hoạt động kiểm soát TTHC (quy định TTHC và kiểm soát thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát); chế độ thông tin báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC, góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 tại đơn vị, địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, kiểm soát, thủ tục hành chính, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương726-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướcĐịnh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
    
TTĐT - Ngày 25-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
  
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.
   
Theo đó, quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KHCN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
   
Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
   
Xem chi tiết Quy định.
 
Đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.
    
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở KHCN để tổng hợp và thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
  
Các loại nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước
1. Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
- Chương trình KHCN cấp tỉnh;
- Đề án khoa học cấp tỉnh;
- Đề tài KHCN cấp tỉnh;
- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh;
- Dự án KHCN cấp tỉnh;
- Đề tài KHCN, dự án KHCN tiềm năng cấp tỉnh.
2. Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
- Đề tài KHCN cấp cơ sở;
- Dự án KHCN cấp cơ sở.
   
Phương Chi
8/27/2015 12:37 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1343-Dinh-muc-xay-dung-phan-bo-du-toan-va-quyet-toan-kinh-phi-doi-voi-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuocThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TTĐT - ​Ngày 23/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 68/2015/QĐ-UBND​ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau: Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh; Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh; Quyết định 38/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh; Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh; Quyết định 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh; Quyết định 58/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh; Quyết định 53/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

Theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1/12/2016 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchuc nang, nhiem vu, quyen han so nong nghiep va phat trien nong thon  1829-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-So-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thonThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình DươngQuy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về Quy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và và thay thế Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác trực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn phòng thường trực các cấp, các sở, ngành trong tỉnh, các đơn vị quản lý công trình và công tác kiểm tra, xử lý tại hiện trường nơi xảy ra thiên tai.

Về thời gian trực, từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/5, trực theo chế độ 12/24 giờ (từ 8 giờ sáng đến 21 giờ cùng ngày). Từ ngày 05/5 đến ngày 31/12, trực theo chế độ 24/24 giờ (từ 8 giờ sáng đến khi kết thúc buổi giao ban của ngày hôm sau). Lãnh đạo Văn phòng thường trực quyết định về việc trực, điều chỉnh chế độ trực trong thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 04/5 và thời gian nghỉ lễ, tết tùy theo tình hình thiên tai.

Khi công trình phòng, chống thiên tai có sự cố hoặc khi có dự báo thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn triều cường, xả lũ hồ chứa quốc gia), Văn phòng thường trực các cấp, các đơn vị quản lý công trình tổ chức trực ban theo chế độ 24/24 giờ để ứng phó với sự cố công trình và các tình huống thiên tai bất thường xảy ra.

Về thành phần và phân công trực, tại Văn phòng thường trực các cấp, trụ sở các sở, ban ngành, trực lãnh đạo gồm: Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, lãnh đạo Văn phòng thường trực các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành; trực ban nghiệp vụ gồm: Trưởng ca trực, các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành và lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ công trình.

Trường hợp bình thường, thành phần trực gồm 01 trưởng ca trực và 01 cán bộ trực nghiệp vụ; trường hợp có tình huống thiên tai như bão, mưa lớn, xả lũ khẩn cấp hoặc có lốc xoáy xảy ra, ca trực có thể có thêm trực lãnh đạo và các bộ phận có liên quan như lái xe, văn thư,... để giải quyết công việc kịp thời.

Trực chỉ đạo, kiểm tra và xử lý hiện trường theo yêu cầu của Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực.

Văn phòng thường trực các cấp, các ngành có trách nhiệm bố trí người trực theo quy định và trình lãnh đạo duyệt trước khi thi hành. Trong trường hợp đã phân công mà người trực có lý do không trực được như dự kiến thì phải bố trí người khác trực thay thế.

11/2/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, trực, phòng chống thiên tai, tỉnh Bình Dương336-quy-che-cong-tac-truc-phong-chong-thien-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai thực hiện việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệpTriển khai thực hiện việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người lao động tham gia thành lập các tổ chức phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; bảo đảm tôn trọng các quyền tham gia thành lập, tham gia hoạt động tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ của tổ chức; đồng thời phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp, chính đáng của người lao động.

Các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.

Đề nghị các cơ quan: Đảng ủy khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của tổ chức mình, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trong toàn tỉnh; hướng dẫn, thực hiện các thủ tục, quy trình thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp; báo cáo kết quả thành lập, tình hình hoạt động, kết quả triển khai Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.


Ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Lotte Cinema (thị xã Thuận An)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tổ chức đưa tin về nội dung, ý nghĩa của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khấu trừ các khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; hàng năm tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, qua đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh.

11/2/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh Bình Dương, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp80-trien-khai-thuc-hien-viec-thanh-lap-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tai-cac-doanh-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2016Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2016

TTĐT - Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc “Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016”.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, củng cố và hoàn thiện mạng lưới phòng chống bệnh phong đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới bằng các giải pháp cụ thể như: xây dựng chính sách, pháp luật; củng cố nguồn nhân lực; đẩy mạnh tuyên tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, quản lý bệnh nhân phong; tổ chức kiểm tra, giám sát...

Giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh; thành lập Hội đồng kiểm tra loại trừ phong quy mô cấp huyện theo hướng dẫn của Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/6/2013 của Bộ Y tế. Chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tuyên truyền kiến thức cơ bản “Những điều cần biết về bệnh phong” và các chính sách hỗ trợ người lao động khi bị mắc bệnh phong, đặc biệt là cho các đối tượng lao động nhập cư.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban giám hiệu, cán bộ phụ trách Đoàn, cán bộ phụ trách y tế các đơn vị trường trung học cơ sở kiến thức về phòng, chống bệnh phong.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về kinh phí. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền phòng, chống bệnh phong.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- 100% số người bệnh phong phát hiện được đa hóa trị liệu;

- 100% số người bệnh có lỗ đáo được điều trị;

- 100% số người bệnh có bàn chân mất cảm giác được cấp giày phòng ngừa lỗ đáo;

- 100% số người bệnh phong bị khuyết tật được hướng dẫn cách tự chăm sóc khuyết tật và được phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu hay phẫu thuật chỉnh hình;

- 100% số người bệnh phong nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng và nặng có nhà ở (tối thiểu là nhà cấp 4);

- 100% các trường học trung học cơ sở được tuyên truyền kiến thức cơ bản về bệnh phong;

- 100% Cán bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, cán bộ y tế và học sinh trung học cơ sở có kiến thức về bệnh phong;

- 100% các xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp được tuyên truyền giáo dục về bệnh phong dưới nhiều hình thức: phát thanh, băng cát-xét, video, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, áp phích, viết báo và thơ ca;

- 100% hồ sơ quản lý, chăm sóc, báo cáo được củng cố hoàn thiện 100%.


1/23/2016 9:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbệnh phong, quy mô cấp huyện2163-Ke-hoach-loai-tru-benh-phong-quy-mo-cap-huyen-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhPhương ChiPhương Chi
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.

Theo đó, mục tiêu của công tác CCHC năm 2016 là tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã. Bảo đảm các văn bản quy định pháp luật được ban hành đúng quy trình và triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số CCHC cấp tỉnh; sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 Công tác CCHC năm 2016 tập trung thực hiện các nhiệm vụ là cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và của tỉnh; đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC; chủ trì, triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

f9fcd0afe2c1e828909807f287850d40.jpg 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Tư pháp, chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì triển khai cải cách TTHC; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi TTHC; hướng dẫn rà soát TTHC và trình UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, đơn giản hóa các TTHC; phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã công bố…

Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì tham mưu thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng tốt cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước năm 2016. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ về đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại để đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện và vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo cung cấp công khai, minh bạch về thông tin và là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố lựa chọn một số TTHC để cung cấp trên môi trường mạng mức độ 3, 4 theo lộ trình. Triển khai chữ ký số chuyên dùng, mở rộng ra nhiều đối tượng, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số tạo tiền đề cho xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới…

Sở Tài chính, chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung về CCHC công; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán ngân sách, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu bố trí kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện, nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã.

Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ…

 Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí từ ngân sách cho các đề án, dự án về CCHC của các sở, ban, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện tốt các quy định có liên quan đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tham gia đóng góp ý kiến về quy định, chính sách của Nhà nước, của tỉnh (liên quan đến doanh nghiệp).

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); trong đó chú trọng đến việc nâng cao Chỉ số thành phần PCI về tiếp cận đất đai và chi phí thời gian. Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất, đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo thời gian theo quy định.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công của ngành; thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công theo quy định của Bộ chủ quản. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp tục duy trì và vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm…; nghiên cứu, khảo sát để dự báo, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, các lĩnh vực: y tế, giáo dục, công nghệ thông tin.

Các cơ quan: Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, chủ trì thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC của ngành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về CCHC; kịp thời thông tin đến người dân, tổ chức về các quy định mới của Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt là các quy định về TTHC; tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay trong thực hiện CCHC để nhân rộng hiệu quả trong toàn tỉnh.

t9.jpg 

UBND cấp huyện đảm bảo 100% TTHC theo quy định được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp rà soát Bộ TTHC dùng chung cho cấp huyện, đề xuất bãi bỏ những thủ tục không phát sinh hồ sơ, sửa đổi, bổ sung những TTHC có thay đổi về căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét ban hành bộ thủ tục mới đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC; đảm bảo 100% TTHC theo quy định được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; rà soát sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền công bố Bộ TTHC cấp xã cho phù hợp. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã…


1/23/2016 6:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtTTHC, Cải cách hành chính, cải cách thể chế, công vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương2165-Ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhMai XuânMai Xuân
Bình Dương phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014Bình Dương phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014
   TTĐT - Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
   
Mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát quy định, TTHC để kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững.
 
 
Việc thực hiện Kế hoạch sẽ cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC
 
Có 06 sở, ban, ngành thực hiện rà soát quy định, TTHC với 63 TTHC, cụ thể: Sở Công Thương 08 TTHC, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 TTHC, Y tế 06 TTHC, Khoa học và Công nghệ 07 TTHC, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 TTHC và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 03 TTHC.
 
Thời gian các sở, ban, ngành thực hiện rà soát quy định, TTHC gửi trả kết quả trước ngày 29/8/2014. Giao cho Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ rà soát quy định, TTHC cho các sở, ban, ngành đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả.
 
 
Hoàng Phạm
2/17/2014 10:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1453-Binh-Duong-phe-duyet-Ke-hoach-thuc-hien-ra-soat-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân gốm sứ Long NguyênThu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân gốm sứ Long Nguyên
    TTĐT - Ngày 21-9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân gốm sứ Long Nguyên cho Công ty TNHH sản xuất Gia Nguyên thuê đất trả tiền hằng năm tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  
Theo đó, UBND tỉnh thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T751487 ngày 07/2/2013 do UBND tỉnh cấp cho Doanh nghiệp tư nhân gốm sứ Long Nguyên với diện tích 6.000m2 (đã trừ 60,4m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ) tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.
 
Đồng thời, cho Công ty TNHH sản xuất Gia Nguyên thuê đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Khu đất có đặc điểm cụ thể như sau: diện tích 6.060,4m2 (trong đó có 61,9m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ). Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 07/2/2052. Tiền thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành.
    
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH sản xuất Gia Nguyên nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH sản xuất Gia Nguyên. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉnh lý hồ sơ địa chính.
 
Công ty TNHH sản xuất Gia Nguyên có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước. Đến UBND xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng để đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, thủ trưởng các ban ngành có liên quan và tổ chức sử dụng đất có tên trong quyết định chịu trách nhiệm thi hành.

Đình Lý

9/25/2015 1:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1966-Thu-hoi-dat-cua-Doanh-nghiep-tu-nhan-gom-su-Long-NguyenThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next