​​BDBD.png​​​​Atlas.png

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smart-city-BD.png​​​​
Doanh nhân Bình Dương vững bước hội nhập

TTĐT - 20 năm qua, cộng đồng doanh nhân Bình Dương đã trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình và đang từng ngày dốc sức trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế không ngừng của Bình Dương.

Ảnh
Video
Audio
lqlq