​​​​​Thuong-binh-2016.png​​​​​​
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại

TTĐT- Sáng 29-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí, cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại trong toàn tỉnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Ảnh
Video
Audio
lqlq