​​BDBD.png​​​​DC.png

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smart-city-BD.png​​​​

GP.png ​​​

Bình Dương - Đất lành cho quả ngọt

TTĐT- ​​42 mùa xuân kể từ khi đất nước thống nhất, Sông Bé - Bình Dương đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một địa phương đi đầu của cả nước về phát triển kinh tế-xã hội (KTXH). Những vùng chiến khu xưa như Địa đạo Tam giác sắt, Chiến khu Đ, Chiến khu Vĩnh Lợi, Chiến khu Thuận An Hòa… nay đã thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.


Tổng kết Chương trình IBM hỗ trợ Bình Dương triển khai thành phố thông minh

TTĐT - Sau 4 tuần làm việc tại Bình Dương, chiều 27-4, Tập đoàn Công nghệ thông tin toàn cầu IBM đã tổng kết Chương trình tình nguyện viên quốc tế IBM CSC nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai tầm nhìn “Thành phố thông minh hơn” từ nay đến năm 2020 của tỉnh.

Đầu tư nghiên cứu - phát triển (R&D): Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

TTĐT - Sáng ngày 04/5/2017, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ diễn ra Hội nghị “Đầu tư nghiên cứu - phát triển và đổi mới công nghệ: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” do Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bình Dương tổ chức. Tham dự có lãnh đạo, phòng kế hoạch, phòng kế toán, bộ phận nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp.

Bình Dương - Đất lành cho quả ngọt

TTĐT- ​​42 mùa xuân kể từ khi đất nước thống nhất, Sông Bé - Bình Dương đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một địa phương đi đầu của cả nước về phát triển kinh tế-xã hội (KTXH). Những vùng chiến khu xưa như Địa đạo Tam giác sắt, Chiến khu Đ, Chiến khu Vĩnh Lợi, Chiến khu Thuận An Hòa… nay đã thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.


Ảnh
Video
Audio
lqlq