​​BDBD.png​​​​Atlas.png

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smart-city-BD.png​​​​
Phát triển phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh: Kỳ 2 - Cần có các chính sách hỗ trợ phát triển

TTĐT - Dự án "Nâng cao năng lực quản lý hệ thống giao thông tập trung chủ đạo vào giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương" đang được tỉnh triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu. Để triển khai thành công dự án, góp phần xây dựng thành phố Bình Dương văn minh, hiện đại cần có các chính sách thiết thực để thu hút người dân sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường.

Ảnh
Video
Audio
lqlq