Chương trình phát triển KT - XH

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 14
Số lượng văn bản tìm thấy : 10
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
119/CTr-UBND03/10/2017

​Chương trình Xúc tiến thương​ mại đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 – 2020)

 
216/CTr-UBND03/10/2017

​Chương tình Đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ thành viên hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 - 2020) 

 
318/CTr-UBND03/10/2017

​Chương trình Tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 – 2020)

 
417/CTr-UBND03/10/2017

​Chương trình Tuyên truyền, thông tin phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 – 2020)

 
52559/QĐ-UBND25/09/2017

​V/v phê duyệt Chươ​ng trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2030

 
62465/QĐ-UBND15/09/2017

​Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

 
73536/KH-UBND17/08/2017

​Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
82035/KH-UBND24/05/2017

​Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
933-CTr/TU15/12/2016

​ Phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới

 
1034-CTr/TU15/12/2016

​Đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020