Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành  Kế hoạch​ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình​ hành động thực hiện Nghị quyết  số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báovề việc viếng nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 72 năm  Ngày Quốc  khánh 02/9.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương theo đúng quy định.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầ​​​​u tư công năm 2017.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện công khai ngân sách.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1485/UB-KTTH​ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp. 

​Thời gian áp dụng từ ngày 16-5-2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đối với Quyết định 49/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thực hiện.

Riêng việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên sẽ có quy định riêng.

Về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước vẫn giữ nguyên theo Điều 3 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh. 

5/20/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsử dụng vốn nhà nước, mua sắm công, vốn nhà nước 832-trien-khai-viec-su-dung-von-nha-nuocFalseĐình LýĐình Lý
Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương  Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương 

TTĐT - Ngày 8/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương  (01/01/1997-01/01/2017)

Theo đó, tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương vào lúc 18 giờ 30’ đến 21 giờ 45’ ngày 01/01/2017 (Chủ nhật) tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương theo hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm kết hợp diễu hành xe hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật,  bắn pháo hoa.

Dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự, trong đó đại biểu 1.200  người, khối đông dự lễ 2.000 người, lực lượng tham gia diễu hành theo sau xe hoa 2.000 người.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh phải tổ chức trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; nội dung và hình thức tổ chức thiết thực, quy mô phù hợp, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

12/11/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, kế hoạch, diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật262-ngay-01-01-2017-to-chuc-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017.​​

Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017 là 491 văn bản, gồm: 101 Nghị quyết, 375 Quyết định và 15 Chỉ thị.

6/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvăn bản quy phạm pháp luật 123-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-hdnd-ubnd-tinh-ban-hanh-con-hieu-luc-tinh-den-ngay-31-5-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
90.00
121,000
0.00
121000
10,890,000
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Bình DươngKế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2017 của tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch xác định yêu cầu phát triển KTTT năm 2017 phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; xuất phát từ nhu cầu thực tế, phải theo đúng các giá trị và các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã (HTX), mang tính phổ biến và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; chú trọng đến hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên và kinh tế hộ thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới, thu nhập và mức sống, dịch vụ của HTX phục vụ đời sống cho thành viên và cộng đồng dân cư.

Trong năm 2017 phấn đấu đạt mục tiêu tổ chức vận động, phát triển, thành lập mới ít nhất 12 HTX; HTX loại khá, giỏi đạt 60%, HTX trung bình đạt 40% và không còn HTX yếu kém; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua bồi dưỡng, đào tạo đạt 100% trở lên, trong đó trung cấp và đại học đạt 40%; thu nhập bình quân một lao động trong HTX đạt từ 06 triệu đến 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được mục tiêu đó, các sở, ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh tham mưu UBND tỉnh bổ sung một số chính sách hỗ trợ phù hợp với Luật HTX năm 2012. Tăng cường công tác tuyên truyền và tạo sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất về bản chất, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, phổ biến kinh nghiệm nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới.


Nhân rộng các mô hình HTX, tổ hơp tác hoạt động hiệu quả. Ảnh: T. Huỳnh

Các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh căn cứ chức năng của đơn vị mình và nhiệm vụ được phân công theo quy chế có trách nhiệm tăng cường hoạt động tiếp cận cơ sở để tham gia tuyên truyền, giúp đỡ, hướng dẫn các hoạt động của khu vực KTTT có hiệu quả.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTTT, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu vận dụng các chính sách hỗ trợ KTTT, kiểm tra, thanh tra, xây dựng mô hình HTX điểm.

10/15/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phát triển, kinh tế tập thể, năm 2017, tỉnh Bình Dương, hợp tác xã, tổ hợp tác209-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-nam-2017-cua-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018
TTĐT - Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bình Dương lần thứ V, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 – 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của con người.

Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phấn đấu đạt 100% đơn vị các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức Đại hội TDTT.

Tăng cường đầu tư và nâng cấp, tu bổ về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài, hướng dẫn viên cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở các cấp.

Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, trường học tổ chức tốt Đại hội TDTT ở cấp mình, lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Đại hội TDTT các cấp trên các phương diện thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến tỉnh và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Việc tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp năm 2017 – 2018) của tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10/10/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđại hội thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội thể dục thể thao tỉnh BÌnh Dương, công tác tuyên truyền326-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Quy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình DươngQuy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về Quy chế công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và và thay thế Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác trực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Văn phòng thường trực các cấp, các sở, ngành trong tỉnh, các đơn vị quản lý công trình và công tác kiểm tra, xử lý tại hiện trường nơi xảy ra thiên tai.

Về thời gian trực, từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/5, trực theo chế độ 12/24 giờ (từ 8 giờ sáng đến 21 giờ cùng ngày). Từ ngày 05/5 đến ngày 31/12, trực theo chế độ 24/24 giờ (từ 8 giờ sáng đến khi kết thúc buổi giao ban của ngày hôm sau). Lãnh đạo Văn phòng thường trực quyết định về việc trực, điều chỉnh chế độ trực trong thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 04/5 và thời gian nghỉ lễ, tết tùy theo tình hình thiên tai.

Khi công trình phòng, chống thiên tai có sự cố hoặc khi có dự báo thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn triều cường, xả lũ hồ chứa quốc gia), Văn phòng thường trực các cấp, các đơn vị quản lý công trình tổ chức trực ban theo chế độ 24/24 giờ để ứng phó với sự cố công trình và các tình huống thiên tai bất thường xảy ra.

Về thành phần và phân công trực, tại Văn phòng thường trực các cấp, trụ sở các sở, ban ngành, trực lãnh đạo gồm: Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, lãnh đạo Văn phòng thường trực các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành; trực ban nghiệp vụ gồm: Trưởng ca trực, các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành và lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ công trình.

Trường hợp bình thường, thành phần trực gồm 01 trưởng ca trực và 01 cán bộ trực nghiệp vụ; trường hợp có tình huống thiên tai như bão, mưa lớn, xả lũ khẩn cấp hoặc có lốc xoáy xảy ra, ca trực có thể có thêm trực lãnh đạo và các bộ phận có liên quan như lái xe, văn thư,... để giải quyết công việc kịp thời.

Trực chỉ đạo, kiểm tra và xử lý hiện trường theo yêu cầu của Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực.

Văn phòng thường trực các cấp, các ngành có trách nhiệm bố trí người trực theo quy định và trình lãnh đạo duyệt trước khi thi hành. Trong trường hợp đã phân công mà người trực có lý do không trực được như dự kiến thì phải bố trí người khác trực thay thế.

11/2/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, trực, phòng chống thiên tai, tỉnh Bình Dương336-quy-che-cong-tac-truc-phong-chong-thien-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Bình DươngPhân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Bình Dương
  TTĐT - Ngày 10-02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc “Phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Bình Dương”. Quyết định này thay thế Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của UBND tỉnh về việc "Phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Bình Dương".
  
Theo đó, phân công ông Trần Thanh Liêm - ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Quyết định này kể từ ngày ký.
 
Hoài Hương
2/14/2015 11:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1791-Phan-cong-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-UBND-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​​Theo đó, các cơ quan, tổ chức được sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là dịch vụ bưu chính KT1) trên địa bàn tỉnh phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, gói, kiện tài liệu tùy theo tính chất của bưu gửi và khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị; thanh toán cước dịch vụ cho Bưu điện tỉnh theo giá cước tạm thời do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Các cơ quan, tổ chức cấp Trung ương sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 gồm: Các cơ quan Đảng; các cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh gồm: Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy; HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBND và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Bộ Chỉ huy Quân sự; Ngân hàng Nhà nước; Công an; Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động.​

7/26/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch vụ bưu chính,  Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình Dương, KT1 662-trien-khai-su-dung-dich-vu-buu-chinh-phuc-vu-co-quan-dang-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
294.00
121,000
0.00
121000
35,574,000
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnhKết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh
   TTĐT - Ngày 17-4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 60/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin tỉnh ngày 15/4/2015 .
 
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở) chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Đề án phát triển công nghiệp điện tử tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu quy định hiện hành và năng lực phục vụ của đơn vị để đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định về đề xuất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đảm nhận nhiệm vụ bảo trì, thay thế linh kiện máy tính cho các cơ quan, đơn vị trong Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh.
 
Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn việc đầu tư phần mềm, thiết bị phục vụ hệ thống họp trực tuyến toàn tỉnh; chủ trương cho UBND cấp huyện đầu tư hạ tầng, hệ thống mạng đến cấp xã để thực hiện phần mềm điện tử cấp xã, thí điểm liên thông phần mềm điện tử cấp huyện đến cấp xã. Tổng hợp nội dung cụ thể, khái toán nguồn kinh phí thực hiện và phương án đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center) dự phòng nằm ngoài khu vực toà nhà và đánh giá mức độ an toàn của các Website nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.
     
Đối với việc lắp đặt các thiết bị cung cấp Wifi cho phòng họp tại tầng 17 Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và phân công cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hỗ trợ ứng dụng CNTT đối với các Đoàn thể chính trị, Sở làm việc cụ thể với Văn phòng Tỉnh uỷ để xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.
    
 Hoài Hương
4/22/2015 4:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1738-Ket-luan-cua-Pho-Chu-tich-UBND-tinh-Tran-Thanh-Liem-tai-cuoc-hop-Ban-Chi-dao-Chuong-trinh-CNTT-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2015Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2015
 
TTĐT - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020”, ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4590/KH-UBND về "Công tác cải cách hành chính năm 2015".
  
Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai công tác cải cách hành chính; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả (Xem chi tiết Kế hoạch triển khai và cơ quan được giao thực hiện).
 
 
 
NHIỆM VỤ TRNG TÂM CI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2015
 
1. Nâng cao hiu qu hot đng ca B phn tiếp nhn h sơ và tr kết qu các cp, thng nht áp dng cơ chế mt ca liên thông trong thc hin th tc hành chính thuc các lĩnh vc đu tư, đt đai, xây dng;
 
2. 100% y ban nhân dân cp huyn xây dng và trin khai thc hin mô hình mt ca, mt ca liên thông hin đi và thc hin 100% th tc hành chính theo quy đnh (B th tc hành chính Đ án 30) ti Quyết đnh s 1036/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 ca y ban nhân dân tnh Bình Dương v vic "Phê duyt Đ án t chc B phn tiếp nhn h sơ và tr kết qu theo cơ chế mt ca, mt ca liên thông hin đi ti y ban nhân dân cp huyn";
 
3. Tiếp tc rà soát cp nht, sa đi, b sung và công b, công khai B th tc hành chính ca các s, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn, cp xã - đm bo các B th tc hành chính, văn bn quy phm pháp lut có quy đnh th tc hành chính mi ban hành được cp nht đy đ, kp thi;
 
4. Tiếp tc tăng cường ng dng công ngh thông tin trong thc hin nhim v ci cách hành chính, trng tâm là gii quyêt th tc hành chính trên môi trường mng. Xây dng và hoàn thin Cng Thông tin đin t ca tnh cùng vi Trang Thông tin/Website ca các s, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn; cp nht, cung ng dch v công trc tuyến mc đ 3 theo kế hoch; triến khai h thng cung cp thông tin th tc hành chính (Contact Center) đ phc v nhu cu ca người dân và doanh nghip;
 
5. Đy mnh công tác tuyên truyn v ci cách hành chính, trong đó, tp trung tuyên truyn v t chc và hot đng ca B phn tiếp nhn h sơ và tr kết qu cp tnh (Khu Hành chính m) và B phn tiếp nhn h sơ và tr kết qu hin đi cp huyn; s thun li ca vic nhn kết qu gii quyết th tc hành chính ti nhà thông qua dch v bưu đin; kết qu thc hin công tác ci cách hành chính thông qua kết qu Ch s ci cách hành chính (PAR INDEX), ch s đo lường s hài lòng ca người dân đi vi s phc v ca cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các gương đin hình tiêu biu trong thc hin ci cách hành chính.
 
   
Hoài Hương
1/14/2015 10:29 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1118-Day-manh-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đính chính Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnhĐính chính Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

​​​​

Theo đó, đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại nội dung thứ hai, điểm c, Điều 1, Chương I như sau: “Các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C (theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ)”, sửa thành “Các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C (theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng)”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

​​
3/7/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương, tư vấn, phản biện763-dinh-chinh-quyet-dinh-so-01-2016-qd-ubnd-cua-ubnd-tinhFalseMai XuânMai Xuân
Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4

TTĐT - Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”.

Theo đó, Tuần lễ diễn ra từ ngày 08 - 14/5/2017. Nội dung triển khai trong Tuần lễ gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng và áp phích, tờ rơi, băng rôn các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ phương tiện cơ giới đường bộ cũng như phổ biến các nguy cơ, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ; tăng cường rà soát tổ chức giao thông, xây dựng và chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm quy định tốc độ của cá nhân tham gia giao thông và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh.


5/12/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, kế hoạch, tuần lễ, an toàn giao thông, lần thứ 4, năm 2017330-to-chuc-tuan-le-an-toan-giao-thong-duong-bo-lan-thu-4Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành  Kế hoạch​ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức v vị trí, vai trò của các ngành CNVH trong phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, nâng cao hiệu quả việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với một số lĩnh vực đặc thù để thu hút các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn đến Bình Dương làm việc; ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất sản phẩm, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa nghệ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; mở rộng hp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong khu vực, cộng đồng ASEAN, các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Nội dung thực hiện chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2017-2020 tập trung triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển các ngành CNVH; phát triển một số ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế - xã hội và tiềm năng của tỉnh; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là du lịch sinh thái dọc tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai, quần thể núi Cậu huyện Dầu Tiếng…; phát triển ngành CNVH tập trung địa bàn các đô thị thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu doanh thu của các ngành CNVH tăng lên và đóng góp từ 1,5 - 2% trong tổng mức GRDP của tỉnh; ngành du lịch tăng trưởng ổn định hàng năm (bình quân tăng 10% về doanh thu và 6,41% về lượng khách); phát triển ngành CNVH trên địa bàn các huyện còn lại và đô thị mới hình thành. Bên cạnh đó cần phát triển một số ngành CNVH cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình, tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bình Dương như: Quảng cáo, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn…

8/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết544-ke-hoach-phat-trien-cac-nganh-cong-nghiep-van-hoa-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
421.00
121,000
0.50
121000
51,001,500
Tình hình KT-XH và QP-AN tháng 01 năm 2009Tình hình KT-XH và QP-AN tháng 01 năm 2009
Tháng 01/2009 là tháng có Tết nguyên đán Kỷ Sửu, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổng kết công tác năm 2008, triển khai kế hoạch năm 2009 và phục vụ nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững.
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,  QUỐC PHÒNG - AN NINH:
I. KINH TẾ:
1. Công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.984 tỷ đồng, giảm 19,6% so với tháng 12/2008 và giảm 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực nhà nước giảm 13,4 %, khu vực ngoài quốc doanh giảm 11,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,2%.
Trong tháng, các khu công nghiệp thu hút vốn đầu tư nước ngoài là 46 triệu 233 ngàn đô la Mỹ (gồm 6 dự án đầu tư mới, vốn 36 triệu 300 ngàn đô la Mỹ và 8 dự án bổ sung vốn 9 triệu 933 ngàn đô la Mỹ). Tính đến nay, đã có 1.303 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, gồm 1.007 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vốn 6 tỷ 738 triệu đô la Mỹ) và 296 doanh nghiệp trong nước (vốn đăng ký là 7.412 tỷ đồng).
Trước tình hình khủng hoảng kinh tế chung, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngưng hoạt động; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, nhằm ổn định việc làm cho người lao động, giữ gìn an ninh trật tự và nắm bắt các doanh nghiệp đang gặp khó khăn để có biện pháp hổ trợ, giải quyết. Đã thông qua Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2012.
2. Nông nghiệp:
Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân đạt 6.693 ha, giảm 20,6% so với cùng kỳ, trong đó: diện tích cây lương thực có hạt giảm 25,2%, cây chất bột có củ giảm 33,4%, cây rau đậu các loại giảm 3%. Dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát chặt chẽ; mặt khác do cuối vụ thu hoạch nên sâu bệnh trên các loại cây trồng có giảm, trong tháng xuất hiện một số sinh vật hại cây trồng như rầy xanh, rầy mềm, bọ phấn trắng, bọ xít muỗi, sâu đục chồi,…và một số bệnh thán thư, nấm hồng, xì mủ thân,… nhưng được phòng trừ kịp thời, không gây ảnh hưởng năng suất cây trồng.
Chăn nuôi gia súc trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển, do tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, người chăn nuôi tập trung phát triển đàn. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra việc vận chuyển, mua bán các sản phẩm gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/12/2008 và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2009. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét phê duyệt “Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh”.
3. Tài nguyên - Môi trường:
Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất 2 thị trấn của huyện Tân Uyên, đến nay còn 04/22 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Uyên chưa được phê duyệt.
Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh, theo đó đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5% đơn giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do tỉnh ban hành.
Kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 10 doanh nghiệp nằm trong danh sách 25 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời hướng dẫn 15 doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Chỉ đạo kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường bụi do khai thác, vận chuyển đá tại huyện Phú Giáo. Tiến hành kiểm tra hiện trạng khai thác nước dưới đất của các Doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Đồng An nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt việc khai thác nước dưới đất tại những khu vực đã có mạng lưới cấp nước thủy cục.
4. Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu:
a. Thương mại – Dịch vụ:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.258 tỷ đồng giảm 6,6% so với tháng trước và tăng 23,5% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 31,1%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,8%.
Chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 theo Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg ngày 09/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy tháng 01/2009 là tháng Tết, nhu cầu mua sắm nhiều nhưng giá cả hàng hoá vẫn ổn định, không tăng đột biến; nhưng nếu so với cùng kỳ tết năm 2008, giá cả có mức tăng nhẹ; so với mức trượt giá thì giá cả tăng không đáng kể, một phần do nguyên liệu đầu vào giảm, một phần do sức mua giảm mạnh nên các doanh nghiệp phải cân đối giá để thu hút khách. Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng bình quân từ 0,24% đến 3,72%, một số ngành hàng và dịch vụ như lương thực, giao thông, bưu chính viễn thông giảm đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2009 tăng 0,23% so với tháng trước (tăng 16,7% so với cùng kỳ); trong đó: lương thực giảm 2,42%; thực phẩm tăng 0,52% so với tháng 12/2008.
Thực hiện sắp xếp các hộ kinh doanh, bố trí thêm điểm kinh doanh các mặt hàng hoa tươi, cây kiểng, bánh mứt,… Chỉ đạo các sở, ngành chủ động làm việc với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại thống nhất những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Kỷ Sửu 2009 nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân và chủ động bình ổn giá cả, chú trọng các mặt hàng gạo, xăng dầu, nước giải khát, bánh mứt, bột ngọt, đường, dầu ăn, thịt gia súc - gia cầm, lương thực, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến.  
Chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đề án để tiếp cận nguồn vốn, nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức thành công Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2008 tại Khu du lịch Lạc cảnh Đại nam Văn hiến với trên 200 gian hàng của 87 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành về tham dự.
Lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc kinh doanh trái phép, niêm yết giá góp phần bình ổn giá; đồng thời, tăng cường công tác chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại và kiểm tra hàng hóa phục vụ tết.
Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ trương cho công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thực hiện dự án đầu tư Khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I.
b. Kim ngạch xuất nhập khẩu:
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 479 triệu đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ (giảm 15,9% so với tháng 12/2008). Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 78%, tăng 0,9%; kinh tế ngoài nhà nước chiếm 19%, giảm 13,2%. Các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng khá so với cùng kỳ: hạt điều nhân tăng 68,3%, mủ cao su tăng 53,6%, thực phẩm chế biến tăng 18,3%,…
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 367 triệu 900 ngàn đô la Mỹ, giảm 21,8% so với tháng trước và giảm 23% so với cùng kỳ.
5. Thu hút đầu tư:
a. Đầu tư trong nước: Trong tháng, có thêm 99 dự án mới đăng ký kinh doanh với vốn là 186 tỷ 879 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 7.070 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 47.018 tỷ đồng.
b. Đầu tư nước ngoài: Thu hút 12 dự án đầu tư mới, vốn đăng ký là 49 triệu 233 ngàn đô la Mỹ, dự án có vốn đầu tư lớn nhất là 19,6 triệu đô la Mỹ và 8 doanh nghiệp bổ sung vốn 9 triệu 933 ngàn đô la Mỹ. Đến nay, có 1.833 dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư là 11 tỷ 148 triệu đô la Mỹ.
6. Thu - chi ngân sách:
Ước thu mới ngân sách tháng 01/2009 đạt 550 tỷ đồng, đạt 4% dự toán năm; trong đó: thu nội địa là 350 tỷ đồng, đạt 4% dự toán; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 200 tỷ đồng, đạt 5% dự toán năm.
Chi ngân sách địa phương tháng 01/2009 là 170 tỷ đồng, đạt 3% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản 20 tỷ đồng, đạt 1% dự toán năm.
Thực hiện chi hỗ trợ tiền, quà tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và cán bộ, công chức hành chính sự nghiệp kịp thời.
Tăng mức phân bổ chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009-2010, mức tăng từ 1.500.000 đồng/biên chế/năm đến 4.000.000 đồng/biên chế/năm tùy theo các đối tượng điều chỉnh.
II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
1. Giáo dục – Đào tạo:
Các trường đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 năm học 2008-2009, kết quả xếp loại học tập như sau: khối trung học phổ thông giỏi đạt 2,5% tăng 0,2% so với năm học trước, khá đạt 19,4% giảm 0,8%; khối trung học cơ sở giỏi đạt 10,1% tăng 0,5%, khá đạt 23,1% giảm 0,2%,… Về hạnh kiểm, học sinh trung học phổ thông xếp loại trung bình giảm 0,6%, yếu giảm 0,5%; khối học sinh trung học cơ sở loại trung bình giảm 0,5%, yếu giảm 0,2%.
Thành lập đội tuyển gồm 45 học sinh giỏi trung học phổ thông tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2009.
Đã thông qua một số đề án, chính sách ưu đãi đối với ngành giáo dục và đào tạo, như đề án tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở, chế độ đãi ngộ, khen thưởng đối với giáo viên, sinh viên,…
Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Trường trung cấp nghề và nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương; chấp thuận chủ trương nâng cấp Trường Đào tạo Kỹ thuật Bình Dương thành Trường trung cấp nghề, nâng cấp Trung tâm giới thiệu việc làm Khu Công nghiệp Bình Dương thành Trường trung cấp nghề Khu Công nghiệp Bình Dương và Trung tâm Dạy nghề thị xã Thủ Dầu Một thành Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Đã quyết định đổi tên Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật tỉnh Bình Dương thành Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bình Dương.
2. Chăm sóc sức khỏe nhân dân:
Trong tháng, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tuy nhiên, đã có 21 ca mắc sốt rét (không có tử vong) và 186 ca sốt xuất huyết. Tiếp tục tăng cường và đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ở các tuyến.
Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là ở các cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh, mức, thực phẩm phục vụ cho thị trường Tết, đảm bảo cho nhân dân được vui xuân an toàn. Ngành Y tế đã triển khai kế hoạch trực khám, điều trị bệnh cho nhân dân trước, trong và sau tết.
3. Công tác chính sách xã hội và giải quyết việc làm:
Thực hiện chi tiền Tết hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và gia đình nghèo ăn Tết ( khoảng 60.000 đối tượng - chi khoảng 25,5 tỷ đồng); vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, người tàn tật, trẻ em có hòan cảnh khó khăn và công nhân không về quê ăn Tết… có điều kiện đón tết, vui xuân.
Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán các huyện, thị còn tăng 12 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 597 triệu đồng cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở và tặng 102 sổ tiết kiệm với số tiền trên 35 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh mức chuẩn hỗ trợ hàng tháng cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh là 225.000 đồng/người/tháng.
Chỉ đạo triển khai các nội dung của Bộ Luật Lao động, Nghị định 110-111/2008/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ; qua tổ chức triển khai đa số các doanh nghiệp đã thực hiện trả lương theo đúng qui định. Ngoài tiền lương, các Doanh nghiệp còn thực hiện chế độ thưởng chuyên cần, phụ cấp tiền xe, tiền nhà ở, tiền ăn trưa, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kỹ thuật cho người lao động.
Trong tháng, đã xảy ra 05 vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công với khoảng 2.160/2.795 lượt công nhân tham gia. Nguyên nhân chính do công nhân không đồng tình với cách điều chỉnh lương, thưởng tết, chất lượng bữa ăn, việc thực hiện các chế độ lao động; ngoài ra một số công nhân còn bị đe dọa qua điện thoại.
Hiện toàn tỉnh có 89 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, ngưng hoạt động, gồm: 39 doanh nghiệp ngưng hoạt động; 48 doanh nghiệp thiếu đơn đặt hàng, thu hẹp sản xuất phải cắt giảm lao động; 02 doanh nghiệp chủ sử dụng lao động bỏ về nước, số lao động của 02 doanh nghiệp này (khoảng 600 lao động) đã chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp khác, 01 doanh nghiệp đã bán tài sản để trả lương cho công nhân, 01 doanh nghiệp đóng cửa nợ lương công nhân.
Chỉ đạo các ngành, địa phương nắm tình hình trả lương, thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp, theo đó mức thưởng cao nhất cho người lao động trong tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán là 47 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 100 ngàn đồng.
 4. Văn hóa - Thông tin, Phát thanh - Truyền hình, Thể dục - Thể thao:
 Trong tháng, ngành văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 – 03/2/2009), mừng xuân mới 2009 và mừng ngày tái lập tỉnh (31/12); tổ chức nhiều họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở; biểu diễn phục vụ nhân dân, công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
Tổ chức thành công giải việt dã chào năm mới 2009 cúp Truyền hình Bình Dương Number One Active, thu hút gần 7.000 người tham dự; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu vòng loại các môn trước khi diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao học sinh lần VII/2009.
Xây dựng đề án thực hiện chế độ nhuận bút của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP.
5. An toàn giao thông
- Tai nạn giao thông: xảy ra 40 vụ, không tăng, không giảm so với tháng 12/2008; thiệt hại: làm chết 40 người, bị thương 35 người, hư hỏng 59 phương tiện các loại. Công tác tuần tra giao thông đựơc tăng cường; qua kiểm soát phát hiện 12.037 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, buôn bán, sử dụng,... các loại pháo; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.
 
B. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2009:
Các cấp, các ngành xây dựng Chương trình hành động, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2009. Trong đó, cần chú ý một số vấn đề sau:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 16/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
Hoàn thành các nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân theo công văn số 3841/UBND-TH ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Tổ chức thực hiện thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
3. Tổ công tác kiểm tra, giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục đất đai, thủ tục xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp tiến độ đề ra.
4. Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2008 – 2009; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp Quốc gia năm 2009.
5. Tăng cường kiểm tra, sát giám chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện chế độ của các doanh nghiệp đối với người lao động nhằm hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tranh chấp lao động, đình công của công nhân. Kiểm tra, báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị định số 110 -111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc áp dụng mức lương tối thiểu mới cho người lao động kể từ ngày 01/01/2009.

(Nguồn: trích Báo cáo Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02/2009 của UBND tỉnh)
2/17/2009 8:02 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết725-Tinh-hinh-KT-XH-va-QP-AN-thang-01-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luậtNâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gắn với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Định kỳ luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá thực trạng thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, nâng cao hiệu quả, xây dựng, quản lý, khai thác, tủ sách pháp luật539-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tín hiệu khả quan: GDP quý I tăng trưởng hơn 3%Tín hiệu khả quan: GDP quý I tăng trưởng hơn 3%
(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP quý I/2009 đạt 3,1%, con số được đánh giá là khả quan trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.
                  Tăng trưởng GDP cả nước quý I/2009 đạt 3,1%
 
Các dự báo quốc tế gần đây cho thấy tình hình kinh tế thế giới năm 2009 vẫn tiếp tục khó khăn và khó lường.

Theo dự báo gần đây nhất, khả năng tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chỉ từ -0,5% đến -1% (trong đó EU là -3,2% thay vì năm ngoái là + 0,9%, Mỹ là -2,6% , đặc biệt Nhật là -5,8%). So với dự báo trước đó vào ngày 28/1, tình hình đã thay đổi rất nhiều.

Do vậy, nhiều chuyên gia nhận định, tác động của kinh tế thế giới vào kinh tế Việt Nam chắc chắn còn mạnh hơn năm 2008.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, việc duy trì được tốc độ tăng trưởng 3,1% là một điều khả quan, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của cùng kỳ năm ngoái là 7,4%. Theo Thứ trưởng, hiện nay, nhiều giải pháp của Chính phủ được đưa ra và triển khai rất đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản quí I/2008 so với cùng kỳ năm trước là 2,86%; công nghiệp và xây dựng 8,15%; dịch vụ 8,05%; giá trị sản xuất công nghiệp 16,3%, nông, lâm, thủy sản 4,1%; tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng 29,2%.

Nguyên nhân tăng trưởng nông nghiệp thấp, chủ yếu do mất mùa vụ Đông ở phía Bắc và sản lượng lương thực vụ Đông Xuân ở miền Nam thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như gạo, tiêu vẫn duy trì được vì vẫn có nhu cầu.
Thị trường xuất khẩu thủy sản có nhiều tín hiệu lạc quan. Nga vừa cấp phép xuất khẩu lại cho 30 nhà máy đông lạnh của Việt Nam. Brazil cũng cấp phép lại cho 60 công ty thủy sản của Việt Nam. Vì thế nhiều khả năng xuất khẩu thủy sản quý II đạt kế hoạch.

Các hoạt động đầu tư trong thời gian qua trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quý I vẫn đạt đến con số 6 tỷ USD; trong đó, vốn đầu tư cấp mới cho các dự án tăng thêm vốn đạt trên 3,8 tỷ USD. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp FDI vẫn nhìn thấy triển vọng đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong quý I/2009, các địa phương trên cả nước đã cấp phép cho 93 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 2,171 tỷ USD; bằng 28% về số dự án và 30% về tổng vốn đầu tư so với quý I/2008.

Đáng chú ý, giải ngân các nguồn vốn đều nhanh hơn; kể cả từ vốn ngân sách tập trung đến nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, an sinh xã hội trong quý I tiếp tục được bảo đảm và duy trì. Đơn cử, đã có 21.000 lao động ở thành phố Hồ Chí Minh tìm được việc làm mới, chiếm 70-80% tổng số lao động dôi ra.

Theo Đức Nguyễn (www.chinhphu.vn)
3/26/2009 8:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2008-Tin-hieu-kha-quan-GDP-quy-I-tang-truong-hon-3Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1120/UBND-NC​ về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng siết chặt quản lý chất lượng và ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến khách ngang sông có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến, đổi mới phương thức bán vé, niêm yết giá vé, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng tại các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT và an ninh, trật tự trên các tuyến đường, bến xe khách, bến khách ngang sông, phương tiện giao thông công cộng. Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí tiềm ẩn mất  ATGT và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Yêu cầu các đơn vị thi công công trình giao thông và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Yêu cầu các đơn vị BOT cầu, đường chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ có phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thu phí thuận tiện, nhanh chóng, có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra ùn tắc giao thông (UTGT) kéo dài.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát khác ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 13, 1K, ĐT741, ĐT742, ĐT743, ĐT744, đường Mỹ Phước-Tân Vạn..., các khu vực có nguy cơ UTGT, nhất là ở các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự số, không để xảy ra tình trạng UTGT kéo dài.


  UBND tỉnh vừa yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, trong đó có hoạt động bến khách ngang sông  

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cảnh báo nguy cơ mất  ATGT; phổ biến các biện pháp phòng ngừa TNGT như đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia..., đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng giao thông cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mất ATGT trong hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến khách ngang sông, các điểm du lịch trên địa bàn quản lý.

4/25/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn giao thông, đảm bảo giao thông, trật tự giao thông, giao thông đường bộ, giao thông đường thủy 95-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-le-30-4-va-1-5Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đưa công tác (PBGDPL) hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL; thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017; tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; kiểm tra công tác PBGDPL…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý I năm 2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương136-ke-hoach-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - Ngày 22/02/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại năm 2016 là tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, địa phương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác biên tập bản tin, website của các sở, ban, ngành trong tỉnh, các văn phòng đại diện, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bình Dương.

Tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương. Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin và truyền thông. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại. Tổ chức, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, hoạt động cụ thể thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài chính căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin bài thông tin hai chiều quảng bá hình ảnh Bình Dương, đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Tăng cường các bài viết với nội dung phong phú, hấp dẫn về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Dương ra thế giới; những cơ hội, tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

2/25/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác đối ngoại, biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam 2174-Ke-hoach-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-Binh-Duong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhMai XuânMai Xuân
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầ​​​​u tư công năm 2017.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện dự án, giải ngân sau khi nhận chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017; hoàn thiện hồvà làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước; đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm; tăng cường công tác đấu thầu qua mạng; rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định chưa phù hợp; báo cáo UBND tỉnh về tình hình giao kế hoạch trong tháng 8/2017; báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; rà soát các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 thì xem xét không bố trí kế hoạch năm 2018.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2017; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các giải pháp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đề xuất giải pháp xử lý phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

8/17/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công,  giải ngân,  đầu tư,  đền bù,  thủ tục451-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-70-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
447.00
121,000
0.40
121000
54,135,400
Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số171/TB-UBND về Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh sẽ gồm các nội dung sau:


Cuộc họpThời gian thông qua

Đơn vị

chuẩn bị

 Tuần I (01 – 04/11/2016) 

UBND

 

 

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi cho các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Lao động , Thương binh và Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

 Tuần II (07 – 11/11/2016) 

UBND

 

 

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị thị xã Dĩ An là đô thị loại III;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị thị xã Thuận An là đô thị loại III;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có các dự án sử dụng đất lúa;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tại phục hồi môi trường; phương án cải tại phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định tặng thưởng "Huy hiệu tỉnh Bình Dương";

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các loại phí, lệ phí không có trong danh mục phí, lệ phí của Luật Phí và Lệ phí năm 2015; các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành và các loại phí, lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá;

- Tờ trình và Nghị quyết về quy định nguyên tắc chung đối với việc thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốc phòng – an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 

Sở Xây dựng

-  nt -


- nt - 


Sở Tài nguyên và Môi trường

- nt -


- nt -


- nt -- nt -- nt -


- nt -


- nt -Sở Nội vụ


- nt-

Sở Tư pháp 
- nt -- nt -

Thanh tra tỉnh

- nt -

Công an tỉnh


- nt -


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 Tuần III (14 – 18/11/2016) 
UBND

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017;

- Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021;

- Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

- Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ 2017-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2017 và thời kỳ ổn định 2017-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Sở Kế hoạch và Đầu tư


- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Sở Tài chính

- nt -


- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -


- nt -- nt-


Tuần IV (21 – 25/11/2016) 

UBND

 

UBND

UBND

UBND

  1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
  2.  Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2016;
  3. Chương trình làm việc năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  4. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

VP.UBND tỉnh


VP. UBND tỉnh

- nt -

Sở Tài nguyên và Môi trường

10/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, thông qua, UBND tỉnh, chế độ, chính sách, mức thu phí, kinh tế-xã hội, báo cáo, tờ trình495-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường phòng, chống bệnh dạiTăng cường phòng, chống bệnh dại
   TTĐT - Ngày 20-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 791/UBND-VX về việc “Tăng cường phòng chống bệnh dại”.
  
Theo đó, giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, bố trí kinh phí hỗ trợ vắc xin dại miễn phí cho các đối tượng nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tập huấn, truyền thông phòng, chống dại và xử lý các ổ dịch dại ở người và động vật; triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh dại trên người; tiếp tục mở rộng, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại (đảm bảo ít nhất một huyện/thị xã có một điểm tiêm); đa dạng hóa vắc xin, huyết thanh phòng dại, không để xảy ra hiện tượng thiếu vắc xin; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tuyên truyền và vận động các trường hợp bị chó nghi dại cắn tiêm phòng đầy đủ; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế; tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch dại trên người và động vật.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về sự nguy hiếm, hậu quả của bệnh dại cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.
 
Hoài Hương
3/22/2015 12:54 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1901-Tang-cuong-phong-chong-benh-daiThông tin chỉ đạo, điều hành
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuât, công tác; quan tâm khen thưởng ở cơ sở, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phát động, phong trào thi đua, thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, năm 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X896-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thủ Dầu Một từ loại II lên loại I vào năm 2017; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I và nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Chương trình xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị, bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 05 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (05 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển trên địa bàn Thủ Dầu Một. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu thường trực cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình của TP.Thủ Dầu Một hàng năm. UBND TP.Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm; điều chỉnh, sơ kết, tổng kết Chương trình hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được duyệt.

3/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, chương trình, phát triển đô thị, thành phố Thủ Dầu Một, giai đoạn 2016-2020, đô thị loại I565-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thu-dau-mot-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ 02/9Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ 02/9

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 02/9.

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 ngày 01/9/2016.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lúc 9 giờ ngày 01/9/2016, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2016. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp được nghỉ lễ ngày Quốc khánh 01 ngày (02/9/2016).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm. Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp. Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để đảm bảo trang trọng và sạch gọn.

8/19/2016 1:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông báo, viếng nghĩa trang, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ 02/9, họp mặt kỷ niệm797-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-02-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanhKế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Kế hoạch gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu.

Về nhiệm vụ và giải pháp chung, các sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.


Triển khai các nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10/12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Ngành chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

1. Các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4:

- Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 03 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế;

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công,...); thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 24 tháng;

- Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới):

- Chỉ số Hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu; hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; hoàn thiện chính sách cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa và cạnh tranh công bằng;

- Chỉ số Bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu;

- Chỉ số Mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

3. Một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế: Đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3.

Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

7/1/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh Bình Dương305-ke-hoach-trien-khai-nghi-quyet-so-19-2016-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-cai-thien-moi-truong-kinh-doanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phối hợp thực hiện quy định pháp luật trong việc công chứng, chứng thực liên quan quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đìnhPhối hợp thực hiện quy định pháp luật trong việc công chứng, chứng thực liên quan quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình
  TTĐT - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, ngày 16-6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1935/UBND-NC về việc “Phối hợp thực hiện quy định pháp luật trong việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình”.  
  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết điều chỉnh giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình sang cấp cho cá nhân hoặc công nhận các giao dịch về quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân nếu có đủ cơ sở xác định quyền sử dụng đất do cá nhân tạo lập thông qua nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.
   
Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ người dân thực hiện việc xác nhận thành viên hộ gia đình.
 
Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã nghiêm túc thực hiện các quy định; phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc trích lục hộ khẩu gốc, xác nhận thành viên hộ gia đình.

 
Đối với những trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về đối tượng và hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đảm bảo hồ sơ cấp giấy có đầy đủ các giấy tờ chứng minh thành viên hộ gia đình sử dụng đất.
 

 Hoài Hương

6/18/2015 10:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1815-Phoi-hop-thuc-hien-quy-dinh-phap-luat-trong-viec-cong-chung-chung-thuc-lien-quan-quyen-su-dung-dat-cap-cho-ho-gia-dinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Đảm bảo số liệu công khai tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của tỉnh Đảm bảo số liệu công khai tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2923/UBND-VX về việc đảm bảo số liệu để công khai tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, để đảm bảo các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng thực tế, công khai tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của tỉnh Bình Dương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 31/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công chức, viên chức nghiêm túc cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu trong quá trình xử lý hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy trình đã thiết lập.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện trong tất cả các khâu của quá trình xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa và các phòng, ban liên quan, đảm bảo 100% hồ sơ của 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa được quản lý bằng phần mềm. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện điều chỉnh, nâng cấp phần mềm cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, đảm bảo tính thống nhất, khả năng đồng bộ dữ liệu chung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị chỉnh sửa, cập nhật phần mềm khi có yêu cầu. Rà soát, hoàn thiện chức năng tổng hợp số liệu cấp tỉnh, cấp huyện của Trang Thông tin hành chính công để thực hiện công khai số liệu toàn tỉnh theo yêu cầu của Chính phủ trước ngày 31/10/2016.


Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc sử dụng, cập nhật dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính vào phần mềm một cửa điện tử các cấp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa việc sử dụng và lấy số liệu thống kê từ phần mềm một cửa điện tử các cấp thành các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trên, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2016.

8/19/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông khai số liệu, giải quyết hồ sơ hành chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phần mềm một cửa điện tử, bộ phận một của, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương611-dam-bao-so-lieu-cong-khai-tinh-hinh-giai-quyet-ho-so-hanh-chinh-cua-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tham gia Bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2017- 2018Tham gia Bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2017- 2018
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017 – 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các Hội, đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp hướng dẫn thu, cấp thẻ BHYT và đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho HSSV; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện của các trường học; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến các ấp, khu phố.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện và phấn đấu số lượng đạt tỷ lệ 100%; đưa chỉ tiêu công tác thực hiện BHYT HSSV trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc khi xem xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và BHXH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện đến phụ huynh HSSV và các trường học bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi tham gia BHYT; phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra, giám sát; đề xuất UBND tỉnh, các cấp, ngành, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, nâng cấp trang thiết bị, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV trong việc khám, chữa bệnh BHYT. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn về ngân sách nhà nước hỗ trợ HSSV mua thẻ BHYT.

Tỉnh Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, giải thích và chế tài nếu HSSV không tham gia BHYT; theo dõi, kiểm tra tình hình tham gia BHYT đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề. Các trường Đại học tập trung rà soát số sinh viên chưa tham gia BHYT để tuyên truyền vận động tham gia BHYT; áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định đối với những trường hợp cố tình không tham gia BHYT.​

6/26/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBảo hiểm y tế, năm học 2017 – 2018394-tham-gia-bao-hiem-y-te-cua-doi-tuong-hoc-sinh-sinh-vien-nam-hoc-2017-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính PhủKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ
TTĐT - Ngày 07/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-UBND chỉ đạo các sở, ban ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước kịp thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chính sách tiền tệ thận trọng, linh họat nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng và thanh khoản phù hợp. Phối hợp với ngành Công an, Công Thương và UBND các huyện, thị đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu đổi ngọai tệ, kinh doanh vàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị tổ chức tốt việc thu ngân sách tăng 10% so với dự toán được Trung ương giao; có giải pháp tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Sở Lao động-Thương binh & Xã hội rà soát lại các hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh để có kế họach hỗ trợ các đối tượng này khi giá điện tăng theo chỉ đạo của Chính phủ. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng cần có biện pháp kiểm soát giá trên địa bàn nhất là những nhóm ngành hàng thiết yếu; tăng cường công tác tuyên truyền vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức rõ và tham gia việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Mai Xuân
3/11/2011 8:55 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết845-Ke-hoach-thuc-hien-Nghi-quyet-so-11NQ-CP-cua-Chinh-PhuThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next