Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 
 

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Chương trình làm việc tháng 02/2017 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

 
 

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 3364/QĐ-UBND về “Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh”.

Trong năm 2017, bên cạnh các hoạt động định kỳ hàng năm, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong Quý I, UBND tỉnh sẽ thông qua: Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020" và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thông qua: Điều chỉnh Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quý II, UBND tỉnh thông qua: Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Quy định về việc xem xét, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương; Điều chỉnh Quy hoạch Nông, Lâm, Ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025 và thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017.

Quý III, thông qua Quy hoạch chi tiết hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết Bến xe mới Bình Dương; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; Quy hoạch phát triển Xuất bản, In và Phát hành giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/ QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của chi cục, ban thuộc sở và của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy định về đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quý IV, thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; sơ kết Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 23/10/2013 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2018; qui định về việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh và thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

12/14/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương629-chuong-trinh-lam-viec-nam-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến CátCông bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công bố dịch bệnh do vi rút Zika xảy ra tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường732-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-thoi-hoa-thi-xa-ben-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24/CT- UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh; tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo đổi mới; khởi nghiệp kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị kế hoạch trồng cây năm 2017. 

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tinh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2017.  

Công an tỉnh xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông.   

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ và sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2/10/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông điện, Thủ tướng Chính phủ, Công văn, UBND tỉnh Bình Dương, đôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, sau Tết Đinh Dậu 2017831-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT), góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải xác định việc lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự, ATGT, kéo giảm TNGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm chuyển biến cơ bản tình hình trật tự, ATGT, kiềm chế, làm giảm từ 5-10% TNGT và ngăn ngừa ùn tắc giao thông.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về giao thông cho cán bộ, đảng viên; đảm bảo cho từng cán bộ, đảng viên phải đi đầu gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành pháp luật về giao thông; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Giao Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương và đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT; đề xuất các chủ trương, biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và kéo giảm TNGT. Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông trong nhân dân. Nâng cao chất lượng chuyên mục ATGT, kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm cảnh báo những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông.

Chủ động phối hợp kiểm tra an toàn các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, nhất là những điểm không có rào chắn; tăng cường cảnh báo, đề nghị bố trí người cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, điểm du lịch...

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ thị, UBND tỉnh Bình Dương, tăng cường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn tỉnh Bình Dương826-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu MộtCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 07/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 28/11/2016.

Đồng thời, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 10/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 10/11/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An, UBND phường phường Phú Hòa và thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

1/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, hết dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường347-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-an-binh-thi-xa-di-an-va-phuong-phu-hoa-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018

TTĐT - Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Theo đó, đối với cấp xã, tổ chức thi đấu từ 06 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước 31/5/2017. Đối với cấp huyện, tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước ngày 30/11/2017. Chọn thị xã Tân Uyên làm điểm để tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

Cấp xã, cấp huyện tùy điều kiện cụ thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao được nhân dân yêu thích, các môn thể thao thế mạnh, môn thể thao dân tộc, truyền thống địa phương. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

Đại hội TDTT cấp tỉnh thi đấu 25 môn, bao gồm 18 môn chính thức (điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bi sắt, bi da, thể dục dưỡng sinh, việt dã, cờ tướng, cờ vua, quần vợt, karatedo, taekwondo, võ cổ truyền, vovinam, thể dục thể hình, bóng đá, bóng chuyền) và 7 môn hưởng ứng (đua thuyền, bóng rổ, kéo co, đẩy gậy, aerobic, xe đạp, bóng đá nữ). Thời gian tổ chức trước ngày 31/7/2018; địa điểm do Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh quyết định.


Đại hội TDTT cấp tỉnh có 25 môn thi đấu gồm 18 môn chính thức và 7 môn hưởng ứng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp ở địa phương và các ngành, đơn vị. Lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét cân đối kinh phí tố chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp và Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V năm 2018.

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục, các trường học và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tham gia và hỗ trợ tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh năm 2017-2018.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo công tác y tế cho tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, nhằm tích cực vận động người dân tham gia tập luyện TDTT, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

UBND cấp huyện xây dựng, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian quy định trong Kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

1/18/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao, các cấp, tỉnh Bình Dương, năm 2017-2018964-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.50
121000
96,800
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Chương trình làm việc tháng 02/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tháng 02/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua các nội dung sau:


​Cuộc họp


​Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

​ ​ ​Tuần I (30/01/2017-03/02/2017)

​CT-PCT

​Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​ ​ ​Tuần V (27/02/2017-03/3/2017)

​UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​UBND

​Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

2/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, UBND tỉnh, báo cáo kinh tế-xã hội, chỉ đạo điều hành170-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hộiHuy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã nêu rõ những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; phù hợp với mục tiêu Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy. Qua đó huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước nhằm gắn kết các đầu mối giao thông trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung triển khai đầu tư các dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị tạo điều kiện đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020 theo hướng văn minh, giàu đẹp.

Dựa trên dự kiến nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo đó, để nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu; chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Về quy hoạch và phát triển quỹ đất, các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực trọng yếu như xây dựng, giao thông, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp... để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước. Xem xét, quyết định dừng thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án đã phê duyệt nhưng hiệu quả thấp, chưa bức xúc nhằm giảm dư nợ, hạn chế quy hoạch treo đồng thời giảm áp lực đầu tư công…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố, niêm yết minh bạch các thủ tục và khả năng tiếp cận thông tin trong đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư theo quy định.

2/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, UBND tỉnh Bình Dương, huy động, nguồn lực, kinh tế, nhà nước, ngoài nhà nước, phát triển, hạ tầng, kinh tế xã hội, 2016-2020383-huy-dong-cac-nguon-luc-tu-cac-thanh-phan-kinh-te-de-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch xác định các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng và chủ lực của tỉnh.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về TMĐT; tổ chức các lớp bồi duỡng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực về TMĐT; tư vấn, xây dựng kế hoạch về ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) và các đơn vị liên quan triển khai nội dung kế hoạch này. Tích cực vận động doanh nghiệp tham gia các nội dung của kế hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc phát triển hạ tầng viễn thông và Internet tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT, xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ TMĐT; phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình.

Các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền về việc phát triển TMĐT.

Các doanh nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% doanh nghiệp lớn, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng để quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin doanh nghiệp;

- 30% doanh nghiệp giao dịch hàng hóa và thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng TMĐT và thiết bị di động;

- 50% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý và sản xuất thương mại dịch vụ;

- 75% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông;

- 40% doanh nghiệp tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sản xuất thương mại dịch vụ;

- 90% các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4;

- 100% lãnh đạo cơ quan nhà nước sử dụng chứng thực chữ ký số;

- Áp dụng phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện giao dịch chứng thực để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch TMĐT.


2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, phát triển, thương mại điện tử, giai đoạn 2017-2020, doanh nghiệp326-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch).


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp nhằm đưa hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng đầu vào của hoạt động sản xuất công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm đầu ra; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và Trang Thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chương trình giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các qui định, chính sách sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp. Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp làm tốt công tác sản xuất sạch hơn để nghiên cứu áp dụng tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất sạch hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án sản xuất sạch hơn theo chỉ đạo của Trung ương. Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại nhà máy Công ty TNHH Astee Horie Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Báo Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp sản xuất sạch hơn trên từng lĩnh vực và triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nhân rộng việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đạt hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất sạch hơn vào kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận các nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp sản xuất triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8-13% mức năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm.


7/22/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo vệ môi trường, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp331-ke-hoach-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương  Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương 

TTĐT - Ngày 8/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương  (01/01/1997-01/01/2017)

Theo đó, tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương vào lúc 18 giờ 30’ đến 21 giờ 45’ ngày 01/01/2017 (Chủ nhật) tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương theo hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm kết hợp diễu hành xe hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật,  bắn pháo hoa.

Dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự, trong đó đại biểu 1.200  người, khối đông dự lễ 2.000 người, lực lượng tham gia diễu hành theo sau xe hoa 2.000 người.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh phải tổ chức trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; nội dung và hình thức tổ chức thiết thực, quy mô phù hợp, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

12/11/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, kế hoạch, diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật262-ngay-01-01-2017-to-chuc-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Tăng cường công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Dương
​TTĐT - Ngày06/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường côngtác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh BìnhDương năm 2016.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành thực hiện công tác PCCC thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC". Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ "lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ lần thứ XVIII. Tiếp tục rà soát củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng này.

Rà soát, cân đối, bố trí địa điểm, đầu tư kinh phí xây dựng doanh trại, mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC – CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Tập trung thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC – CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về phân kỳ 05 năm, giai đoạn 2015 -2020 triển khai thực hiện). Xem xét, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại của các đơn vị Cảnh sát PCCC; bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống cháy, nổ.

Thành lập các đoàn liên ngành do lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (tập trung là các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp…); kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Đối với địa bàn huyện, thị xã có rừng, UBND huyện, thị xã cần tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ PCCC rừng, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành; đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy và kiểm tra thực hiện các quy định về PCCC rừng.

Giao Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC  cho các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng dân phòng trên địa bàn nhân ngày "Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10" năm 2016.

DientapPCCC 14_rev.jpg 

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác PCCC trong các đơn vị quân đội, doanh nghiệp do quân đội quản lý. Phối hợp với Cảnh sát PCCC triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.

Công an tỉnh thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định an toàn về PCCC có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân PCCC. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình chữa cháy và CNCH khi có sự cố xảy ra.

Sở Tư pháp phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về PCCC – CNCH đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đầu tư ngân sách thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC – CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC-CNCH; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH; kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền PCCC và tổ chức các hoạt động PCCC khác khi có yêu cầu. Triển khai công tác bố trí vốn đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt theo luật đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và những dự án đầu tư 2016. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao trong các khu dân cư, các địa điểm gần trường học, bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ để lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và thành lập lực lượng PCCC tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn PCCC; tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu Luật PCCC" cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII" năm 2016.

6(13).jpg 

Các xã, thị trấn ký cam kết an toàn PCCC năm 2015

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trong quá trình tham gia công tác PCCC – CNCH theo quy định của pháp luật và thực tế địa phương.

Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương tham mưu UBND tỉnh phương án chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về PCCC, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất… ra khỏi khu dân cư. Trên cơ sở đó trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

Tham mưu thực hiện đúng các quy chuẩn xây dựng, các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình khảo sát, quy hoạch, xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư; đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy, hệ thống cấp nước và khu vực xây dựng các đội PCCC khu vực.

 Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, gas, xăng dầu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về PCCC. Chỉ đạo các cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC; nhân rộng các mô hình "Siêu thị an toàn PCCC", "Chợ an toàn PCCC"; tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về PCCC đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCC rừng thuộc địa phương; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng, bổ sung phương án PCCC, đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh duy trì và phát triển chuyên mục "Phòng cháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân". Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC; chú trọng vào các buổi tối (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút). Tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10" "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ lần thứ XVIII", nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về pháp luật và kiến thức PCCC-CNCH; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương tiếp tục phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng nội dung tuyên truyền công tác PCCC in trên vé số tỉnh Bình Dương. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đảm bảo thực hiện các biện pháp PCCC đối với các khu công nghiệp. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định an toàn về PCCC. Tiếp tục thành lập Đội PCCC chuyên trách, phấn đấu mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập Đội PCCC chuyên trách; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cho phù hợp.

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC – CNCH tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH tỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc; tham mưu UBND tỉnh phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC. Tham mưu UBND tỉnh tổ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 của Bộ Công an. Tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức thực hiện "Phong trào toàn dân tham gia PCCC";  nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của công tác PCCC. Tổ chức tốt các hoạt động PCCC, có nhiều hình thức sinh động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII".

Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn; chú trọng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ đối với các khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ. Chủ động phát hiện yếu tố nguy hiểm về cháy, nổ để kiến nghị UBND các cấp có biện pháp xử lý, khắc phục.

Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC-CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC trong tình hình mới.

Triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giữa Công an – Quân sự nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng theo chuyên đề: Nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho vật liệu nổ công nghiệp… nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ; huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp, các nhà cao tầng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư, khu công nghiệp. Thực hiện "Xã hội hóa" công tác PCCC theo Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Cảnh sát PCCC tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

1/13/2016 5:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPCCC, cứu nạn cứu hộ, cháy nổ1863-Tang-cuong-cong-tac-PCCC-CNCH-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tinMua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3525/UBND-VX về việc thực hiện mua sắm tập trung đối với thiết bị công nghệ thông tin (CNTT).


Theo đó, danh mục chi tiết thiết bị CNTT thực hiện mua sắm tập trung do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn (kể cả bộ lưu điện), máy tính xách tay...) và thiết bị tương đương (điện thoại thông minh, máy tính bảng, tivi thông minh, các loại hộp thiết bị thông minh); máy in; máy photocopy, máy scan.

Đối với các loại trang thiết bị CNTT ngành giáo dục, y tế, giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện mua sắm tập trung các trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động văn phòng của ngành giáo dục, y tế và thiết bị CNTT phục vụ giảng dạy ngành y tế. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung các loại trang thiết bị CNTT phục vụ cho công tác giảng dạy ngành giáo dục (do Sở Giáo đục và Đào tạo xác định và chịu trách nhiệm).

Thời gian đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị CNTT thuộc danh mục mua sắm tập trung do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện như sau: Đợt 01 trước ngày 01/3 hàng năm, gồm các thiết bị CNTT thuộc danh mục mua sắm tập trung phục vụ cho nhu cầu hoạt động thường xuyên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thiết bị CNTT thuộc danh mục mua sắm tập trung trong các dự án CNTT (sử dụng nguồn vốn sự nghiệp) đã được cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt trước thời điểm ngày 01/3.

Đợt 02 trước ngày 01/6 hàng năm, gồm các thiết bị CNTT thuộc danh mục mua sắm tập trung phục vụ cho nhu cầu hoạt động thường xuyên chưa được thực hiện mua sắm tập trung trong đợt 1 hoặc mới phát sinh nhu cầu cần bổ sung; các thiết bị CNTT thuộc danh mục mua sắm tập trung trong các dự án CNTT (sử dụng nguồn vốn sự nghiệp) đã được cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt trong giai đoạn từ ngày 01/3 đến ngày 01/6 hoặc chưa được thực hiện mưa sắm tập trung trong đợt 1; các trường hợp đăng ký sau ngày 01/6 sẽ được đưa vào thực hiện mua sắm tập trung vào đợt 1 của năm sau.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung trên theo các quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

9/26/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttỉnh Bình Dương, mua sắm tập trung, thiết bị, công nghệ thông tin, thiết bị CNTT ngành giáo dục y tế, Sở Thông tin và Truyền thông649-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cong-nghe-thong-tiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020
  TTĐT - Ngày 24-12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
 
Theo đó, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2015 là 23,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,0 m2/người), trong đó khu vực đô thị 24,7 m2/người, khu vực nông thôn 18,6 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 33,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,8%; Từ năm 2016 đến năm 2020 là 30,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,2 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 31,4 m2/người, khu vực nông thôn 24,1 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 50,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,7%; tầm nhìn đến năm 2030 là 33,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 12,8 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 34,3 m2/người, khu vực nông thôn 25,8 m2/người; tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang nhà ở đã có, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 80,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Bên cạnh đó, còn tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở công vụ, nhà ở người có công với cách mạng, nhà ở người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, nhà xã hội khác và nhà ở tái định cư.
 
Giao Sở Xây dựng làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Quy chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, chính sách nhà tái định cư, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; xây dựng khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ được giao trực tiếp quản lý, trình UBND tỉnh quyết định; nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị; quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để các đơn vị và nhân dân tham khảo, áp dụng.
 
Hoài Hương
1/5/2015 1:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1557-Chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-Binh-Duong-den-nam-2020-va-dinh-huong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công tác cải cách hành chính năm 2017Công tác cải cách hành chính năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4984/KH-UBND về Công tác cải cách hành chính năm 2017.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ chủ yếu về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Căn cứ kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng họp, theo dõi) trong quý I/2017. Trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1/4/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, công tác, cải cách hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017762-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ởTách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND​ về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh. 

​Theo đó, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, ngăn chặn và hạn chế tình trạng phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản trái pháp luật, người dân được tách thửa đất để đảm bảo các quyền lợi của người sử dụng đất, thửa đất sau khi tách thửa được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến hoạt động tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở.​

Cụ thể, điều kiện để thực hiện việc tách thửa: Căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng; có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thửa đất phù hợp với quy hoạch đất ở, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tách ra, thửa đất còn lại bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu đất ở theo các điều kiện được quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh. Đối với trường hợp thửa đất không thuộc quy hoạch đất ở, cho phép người sử dụng đất tách thửa các loại đất không phải là đất ở trên cơ sở sử dụng đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng. Nghiêm cấm việc phân lô, bán nền trái pháp luật để sử dụng vào mục đích đất ở khi không phù hợp với quy hoạch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Các trường hợp không được tách thửa: Diện tích đất xin tách thửa khi đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa, kê biên để đảm bảo thi hành án; thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án; thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttách thửa, quy định tách thửa đất ở, đất ở, phân lô bán nền 587-tach-thua-doi-voi-cac-loai-dat-khong-phai-la-dat-oThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Thực hiện các quy định về Công báo tỉnh Bình DươngThực hiện các quy định về Công báo tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Để thực hiện tốt các quy định về Công báo, góp phần công khai hóa, minh bạch hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1662/UBND-NC về việc thực hiện các quy định về Công báo.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện việc gửi văn bản đăng Công báo theo đúng quy định tại Quyêt định số 5548/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về loại văn bản pháp luật được công bố trên Công báo tỉnh; thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về thời hạn gửi văn bản đăng Công báo tỉnh (trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành).
 
Để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, đề nghị các cơ quan, đơn vị được cấp phát Công báo miễn phí phải kiểm tra tình hình bảo quản và khai thác sử dụng Công báo tỉnh đúng mục đích.
 
Giao Trung tâm Công báo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị gửi văn bản đăng Công báo theo quy định; kiểm tra tình hình bảo quản và khai thác Công báo của các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh miễn phí theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh; tiếp nhận các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải quyết.
 
 
Văn bản gửi đăng Công báo phải là bản chính, gồm bản giấy, ghi rõ “Văn bản gửi đăng Công báo” và bản ghi điện tử.
 
Bản ghi điện tử phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản giấy và bản ghi điện tử.
 
Bản ghi điện tử gửi vào hộp mail: trungtamcongbao@binhduong.gov.vn hoặc congbaobd@gmail.com
   

 Hoài Hương

 

6/3/2015 11:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1979-Thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-Cong-bao-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu Mùa trái chín” năm 2015Kế hoạch Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu Mùa trái chín” năm 2015
  
TTĐT - Nhằm phát triển loại hình du lịch sinh thái vườn của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1683/KH-UBND về việc “Tổ chức lễ hội Lái Thiêu mùa trái chin năm 2015” (Lễ hội).
   
Theo đó, Lễ hội năm nay sẽ được tổ chức với chủ đề “Lái Thiêu mùa hẹn”, gồm các hoạt động: lễ khai mạc, Hội chợ trái cây và giống cây trồng, Hội chợ Thương mại - Du lịch; cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ hội: Liên hoan Đờn ca tài tử, cải lương tỉnh Bình Dương, triển lãm ảnh đẹp du lịch Bình Dương, chương trình ca nhạc.
 
Lễ hội diễn ra từ ngày 20/6/2015 đến ngày 25/6/2015 (mùng 05/5 đến mùng 10/5 năm Ất Mùi) tại phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
   
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổng thể công tác triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội. Chủ trì phối hợp thực hiện Chương trình của Lễ hội. Lập dự toán kinh phí cho toàn bộ lễ hội.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình xây dựng kế hoạch cho hoạt động tuyên truyền quảng bá của Lễ hội. Báo Bình Dương thường xuyên cập nhật thông tin trên báo giấy và báo điện tử trước và trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, cân đối và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho việc tổ chức Lễ hội theo kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ hội.
   
   
 
 
 CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA LỄ HỘI
 
1. Tham gia Hội chợ trái cây và giống cây trồng
 
Chủ nhà vườn trên địa bàn các thị xã Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, huyện Dầu Tiếng... và chủ nhà vườn của các tỉnh, thành có trái cây nổi tiếng trong vùng Đông và Tây Nam Bộ (Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Ben Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng...).
  
2. Tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch
 
Đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, khu, điểm du lịch, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch, hàng tiêu dùng, hàng trang trí nội thất trong và ngoài tỉnh.
 
3. Tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử cải lương
 
 Câu lạc bộ, đội nhóm, Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 
 
 Hoài Hương
6/3/2015 11:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1279-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018
TTĐT - Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bình Dương lần thứ V, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 – 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của con người.

Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phấn đấu đạt 100% đơn vị các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức Đại hội TDTT.

Tăng cường đầu tư và nâng cấp, tu bổ về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài, hướng dẫn viên cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở các cấp.

Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, trường học tổ chức tốt Đại hội TDTT ở cấp mình, lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Đại hội TDTT các cấp trên các phương diện thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến tỉnh và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Việc tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp năm 2017 – 2018) của tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10/10/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđại hội thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội thể dục thể thao tỉnh BÌnh Dương, công tác tuyên truyền326-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 02/TB-UBND về việc Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 24/01/2017.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt vào lúc 9 giờ ngày 24/01/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/2017) và trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu trong 05 ngày, từ 26/01/2017 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 30/01/2017 (tức mùng 3 Tết Đinh Dậu).

Căn cứ Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Tết Đinh Dậu 2017, công chức, viên chức được nghỉ 07 ngày liên tục, từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày Tết Nguyên đán, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị về UBND tỉnh.

Trước các ngày Tết Nguyên đán, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

1/9/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo, UBND tỉnh Bình Dương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt, kỷ niệm 87 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017292-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-co-hop-mat-nhan-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương, trong giai đoạn giai đoạn 2016-2020, Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1089/QĐ-UBND ngày 03/5/2013, Kế hoạch số 3193/KH-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh và các Chương trình phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020", tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020 và Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020".

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

Bảo đảm tiến độ và thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đẩy nhanh tiến độ phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.


Phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương

Đổi mới và nâng cao  hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục ùn tắc giao thông tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Ban An toàn Giao thông tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các chương trình, kế hoạch chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định.


7/22/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật445-trien-khai-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch khảo sát, giám sát việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnhKế hoạch khảo sát, giám sát việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh
  TTĐT - Ngày 08-9, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 49/TB-HĐND về “Kế hoạch khảo sát, giám sát tình hình và kết quả thực hiện việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương".
    
Theo đó, nội dung giám sát sẽ đánh giá công tác triển khai và kết quả thực hiện việc bảo tồn, bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy những giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, cụ thể: việc tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về bảo tồn, bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa; tình hình và kết quả thực hiện việc bảo tồn bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa từ năm 2011 đến nay; công tác quản lý nhà nước về di tích (tuyên truyền các quy định pháp luật về di sản văn hóa, việc phân cấp quản lý di tích, bộ máy quản lý di tích, xây dựng nội quy bảo vệ di tích, công tác xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích,... quản lý di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức các lễ hội tại di tích, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa).
  
Đơn vị chịu sự giám sát gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 
   
Di tích lịch sử chiến khu Đ
 
  
Đợt giám sát diễn ra trong 04 ngày: ngày 23/9/2014 (thứ ba) sẽ tổ chức khảo sát, giám sát Căn cứ cách mạng rừng Kiến An, Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh, Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu, địa điểm lần đầu tiên Mỹ rải bom B52 tại Việt Nam trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (từ 08 giờ đến 12 giờ 00).
   
Ngày 24/9/2014 (thứ tư) tổ chức khảo sát, giám sát khu di tích lịch sử Chiến khu Đ, khu Khảo cổ học Dốc Chùa, mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên  (từ 08 giờ00 đến 12 giờ00); tổ chức khảo sát, giám sát di tích Cù lao Rùa, Đình Tân Trạch, nhà cổ của ông Đỗ Cao Thứa trên địa bàn thị xã Tân Uyên (từ 14 giờ00 đến 17 giờ 00).
   
Ngày 26/9/2014 (thứ sáu) tổ chức khảo sát, giám sát Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt, Bót Câu Định trên địa bàn thị xã Bến Cát (từ 08 giờ00 đến 12 giờ00); tổ chức khảo sát, giám sát tại Nhà tù Phú Lợi, Bảo tàng tỉnh Bình Dương, lò lu Đại Hưng, Đình Tân An trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (từ 14 giờ00 đến 17 giờ00).
     
Ngày 30/9/2014 (thứ ba), Đoàn làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00).
    
Hoài Hương
9/15/2014 11:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1698-Ke-hoach-khao-sat-giam-sat-viec-bao-ton-trung-tu-ton-tao-va-phat-huy-gia-tri-di-tich-lich-su-van-hoa-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trườngĐẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách các dự án đầu tư, các vùng, các địa điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý. Triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu và Phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án Thành phố thông minh trong lĩnh vực BVMT. Nâng cao năng lực giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về BVMT; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về BVMT cho các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; chỉ thu hút các dự án đầu tư đáp ứng các yêu cầu về BVMT, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho các dự án về môi trường theo kế hoạch đã được phê duyệt.


Phân loại rác tại Khu Liên hợp xử lý Chất thải Nam Bình Dương

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh sửa đổi lại Quy định về quản lý thoát nước tỉnh Bình Dương cho phù hợp với các quy định mới và phù hợp với thực tế hiện nay.

Sở Y tế triển khai thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tầm nhìn 2025 đã được phê duyệt, nâng cao tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý theo đúng mục tiêu đề án đề ra.

Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chỉ xem xét và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp có ngành nghề, vị trí phù hợp với danh mục ngành nghề và phân khu chức năng đăng ký trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp đã được phê duyệt.

UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về BVMT.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình và xử lý nước thải, đảm bảo dòng chảy và cải thiện môi trường được làm chủ đầu tư; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

1/4/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh, Chỉ thị, đẩy mạnh, thực hiện, nhiệm vụ, giải pháp, bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020388-day-manh-thuc-hien-cac-nhiem-vu-giai-phap-bao-ve-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 Bình Dương tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1581/KH-UBND ​tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần V - năm 2016 (gọi tắt là Hội chợ). ​

Theo đó, dự kiến, Hội chợ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 28/7 đến 03/8/2016) tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ. Quy mô với khoảng 350 gian hàng.​ 

Hội chợ nhằm triển khai cụ thể Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Bình Dương, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đến với nhân dân, khách tham quan trong, ngoài tỉnh và khách tham quan du lịch quốc tế. Trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Qua đó nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội cho địa phương nơi doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp cận trực tiếp khách hàng, quảng bá thương hiệu, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp nông thôn, sản phẩm mới, công nghệ mới, thị trường xuất khẩu,…

Hội chợ là dịp để tỉnh Bình Dương giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung về những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Dương. Hội chợ với các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh giúp thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách góp phần thực hiện chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


  Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Dương 

Để Hội chợ diễn ra thành công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị tổ chức để tổ chức Hội chợ theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Vận động đông đảo các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại có kế hoạch tham gia Hội chợ và tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn xúc tiến thương mại...Các Đoàn cơ sở công nghiệp tham gia Hội chợ phải đa dạng về sản phẩm hàng hóa, đại diện cho từng ngành, từng địa phương, tiến hành ký kết được những đơn hàng, hợp đồng kinh tế. Các gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm, tạo ấn tượng tốt về Hội chợ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh-trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ trong và ngoài khu vực Hội chợ.

5/26/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông nghiệp nông thôn, triển lãm, công nghiệp, nông thôn, nông nghiệp 921-binh-duong-to-chuc-hoi-cho-trien-lam-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-khu-vuc-phia-nam-lan-v-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một số sở, ngànhBan hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một số sở, ngành

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương năm 2016.


Theo đó, UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp và Sở Công Thương.

Cụ thể, đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn giản hóa các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ; cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường; xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

Sở Khoa học và Công nghệ gồm có các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đối với Sở Tư pháp, đơn giản hóa thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý và chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý.

Đối với Sở Công Thương, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (về khí dầu mỏ hóa lỏng); vật liệu nổ công nghiệp; lưu thông hàng hóa trong nước; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại (về khuyến mại).

Giao Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Quyết định này. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

9/26/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphương án, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương886-ban-hanh-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-mot-so-so-nganThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 843/QĐ-UBND​ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

Theo đó, thay thế 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 2434/QĐ- UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

​Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-4-2016.

5/27/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbãi bỏ thủ tục hành chính, sở tài chính, thanh quyết toán, cấp phát kinh phí 384-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thay-the-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Sơ kết việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong cải cách thủ tục hành chínhSơ kết việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Nội dung sớ kết gồm: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tham gia ý kiến phương án đơn giản hóa tại 13 nhóm TTHC, quy định liên quan nêu tại Mục I Quyết định số 08/QĐ-TTg; kết quả rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC. Nhận xét, đánh giá về tiến độ, chất lượng; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ; nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đánh giá công tác xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị; kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị.

Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian sơ kết ở cấp tỉnh và huyện dự kiến trong tháng 10/2016.

9/22/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, năm 2015, trọng tâm, UBND tỉnh, cải cách hành chính, chỉ đạo, điều hành442-so-ket-viec-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-va-tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-trong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
1 - 30Next