Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 937/UBND-KTTH hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 870/UBND-VX về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tự quản lý.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

 
 

TTĐT - Nhằm khắc phục và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thời gian lao động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 636/UBND-NC triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạngNewĐẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 937/UBND-KTTH hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh mua sắm qua mạng đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai đầy đủ các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khi triển khai mua sắm qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị khi mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, thì thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó và ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu, mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giai đoạn quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu.

Lộ trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm thường xuyên

Giai đoạn 2016-2018:

- Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Giai đoạn 2019-2025:

- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


3/23/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, đẩy mạnh, mua sắm thường xuyên qua mạng625-day-manh-mua-sam-thuong-xuyen-qua-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24/CT- UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh; tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo đổi mới; khởi nghiệp kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị kế hoạch trồng cây năm 2017. 

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tinh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2017.  

Công an tỉnh xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông.   

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ và sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2/10/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông điện, Thủ tướng Chính phủ, Công văn, UBND tỉnh Bình Dương, đôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, sau Tết Đinh Dậu 2017831-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015Triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015
  TTĐT -  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành “Kế hoạch triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015” (Kế hoạch) kèm theo Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.
 
Theo đó, triển khai, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, văn bản liên quan. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, tổ chức và cá nhân về vi phạm hành chính (VPHC), góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giảm vi phạm pháp luật. Đồng thời, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý VPHC của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị thực hiện giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý VPHC.
      
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

NỘI DUNG TRIỂN KHAI
 
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý VPHC;
2. Kiện toàn nhân lực và bố trí kinh phí đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC;
3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC;
4. Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về biện pháp xử lý hành chính (Nghiên cứu xây dựng các đề án, quy chế, chính sách nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm tổ chức, thực thi quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính trong việc lập hồ sơ đề nghị, chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng sang Tòa án nhân dân; thường xuyên tiến hành rà soát, báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính tại địa phương);
5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC (định kỳ 6 tháng, hằng năm).
 

Hoài Hương
1/14/2015 10:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2109-Trien-khai-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tếĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3576/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào ứng dụng rộng rãi, có đóng góp quan trọng, thực sự trở thành động lực phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, gắn với công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành thành phố thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền đối với ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; phát triển công nghiệp, dịch vụ CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT tại chỗ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Trên cơ sở quán triệt, bám sát nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW, 26/NQ-CP, Chương trình hành động 08-CTr/TU và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình; kế hoạch chi tiết gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10 của năm liền trước để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ sơ kết, đánh giá và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời chủ động đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

1/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển, công nghệ thông tin, đáp ứng, yêu cầu, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, tỉnh Bình Dương496-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình làm việc tháng 10/2015 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 10/2015 của UBND tỉnh
   TTĐT - Ngày 28-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 185/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 10/2015 của UBND tỉnh”.
  
Theo đó, trong tháng 10, UBND tỉnh sẽ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015. Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015. Sơ kết việc thực hiện tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
        
Yêu cầu các sở, ngành được phân công và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua UBND tỉnh.
  
Phương Chi
10/1/2015 9:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1548-Chuong-trinh-lam-viec-thang-102015-cua-UBND-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnhTriển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 841/KH-UBND về việc “Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Cụ thể, trong năm 2016, tổ chức hội nghị triển khai cho lãnh đạo UBND, cơ quan, ban,0000 ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức làm trợ giúp pháp lý, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp, hòa giải viên cơ sở… Trong năm 2017, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự. Trong năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo, duy trì tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; in và cấp phát tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, đĩa CD dạng hỏi đáp, tình huống, tiểu phẩm… Đồng thời, lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự trong nội dung kiểm tra hàng năm của cấp tỉnh, huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, tập huấn, tuyên truyền585-trien-khai-thi-hanh-bo-luat-dan-su-va-bo-luat-to-tung-dan-su-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đảm bảo tốt quá trình lưu trữ, thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TNMT) và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBNDvề việc thu thập dữ liệu TNMT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập ở cấp tỉnh gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương; ở cấp huyện gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung thu thập gồm các dữ liệu về đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc và bản đồ; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về TNMT; các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TNMT, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành về lĩnh vực TNMT…

Thời gian giao nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở TNMT (đối với cấp tỉnh) và Phòng TNMT (đối với cấp huyện). Thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.

3/3/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, thu thập, dữ liệu, tài nguyên và môi trường, năm 2017707-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 445/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh việc thực hiện 03 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của sở, ngành, địa phương mình, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

2/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, năm 2017825-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-01-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đưa công tác (PBGDPL) hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL; thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017; tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; kiểm tra công tác PBGDPL…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý I năm 2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương136-ke-hoach-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

TTĐT - Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương, từ đó có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2017.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, triển khai nhiệm vụ CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, kiểm tra tình hình triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Kiểm tra công tác CCHC bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung công việc được phân công.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo thông báo của Đoàn kiểm tra; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra làm việc trong quá trình kiểm tra.

3/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, kiểm tra, cải cách hành chính, năm 201766-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tếCông bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công bố 15 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Cụ thể, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh gồm các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; thủ tục đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.      

Lĩnh vực y tế dự phòng gồm các thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm.

Lĩnh vực trang thiết bị y tế gồm các thủ tục: Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A; công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Lĩnh vực mỹ phẩm gồm các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.     

10/21/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, thủ tục hành chính, thẩm quyền giải quyết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương232-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số171/TB-UBND về Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, Chương trình làm việc tháng 11/2016 của UBND tỉnh sẽ gồm các nội dung sau:


Cuộc họpThời gian thông qua

Đơn vị

chuẩn bị

 Tuần I (01 – 04/11/2016) 

UBND

 

 

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi cho các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Lao động , Thương binh và Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

 Tuần II (07 – 11/11/2016) 

UBND

 

 

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị thị xã Dĩ An là đô thị loại III;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị thị xã Thuận An là đô thị loại III;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có các dự án sử dụng đất lúa;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tại phục hồi môi trường; phương án cải tại phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định tặng thưởng "Huy hiệu tỉnh Bình Dương";

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các loại phí, lệ phí không có trong danh mục phí, lệ phí của Luật Phí và Lệ phí năm 2015; các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành và các loại phí, lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá;

- Tờ trình và Nghị quyết về quy định nguyên tắc chung đối với việc thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốc phòng – an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 

Sở Xây dựng

-  nt -


- nt - 


Sở Tài nguyên và Môi trường

- nt -


- nt -


- nt -- nt -- nt -


- nt -


- nt -Sở Nội vụ


- nt-

Sở Tư pháp 
- nt -- nt -

Thanh tra tỉnh

- nt -

Công an tỉnh


- nt -


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 Tuần III (14 – 18/11/2016) 
UBND

Thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016:

- Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017;

- Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021;

- Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

- Báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ 2017-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2017 và thời kỳ ổn định 2017-2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Sở Kế hoạch và Đầu tư


- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Sở Tài chính

- nt -


- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -


- nt -- nt-


Tuần IV (21 – 25/11/2016) 

UBND

 

UBND

UBND

UBND

  1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
  2.  Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2016;
  3. Chương trình làm việc năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  4. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

VP.UBND tỉnh


VP. UBND tỉnh

- nt -

Sở Tài nguyên và Môi trường

10/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, thông qua, UBND tỉnh, chế độ, chính sách, mức thu phí, kinh tế-xã hội, báo cáo, tờ trình495-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tên bệnh dịch là dịch bệnh do vi rút Zika. Địa điểm xảy ra dịch: Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

 

10/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVirut zika, công bố, dịch bệnh, Sở Y tế, Thuận An553-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-quy-mo-xa-phuong-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương, trong giai đoạn giai đoạn 2016-2020, Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1089/QĐ-UBND ngày 03/5/2013, Kế hoạch số 3193/KH-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh và các Chương trình phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020", tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020 và Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020".

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

Bảo đảm tiến độ và thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đẩy nhanh tiến độ phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.


Phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm trên địa bàn tỉnh từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương

Đổi mới và nâng cao  hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, tránh và khắc phục ùn tắc giao thông tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Ban An toàn Giao thông tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các chương trình, kế hoạch chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định.


7/22/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật445-trien-khai-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnhđã ban hành Công văn số 601/UBND-KTN về việc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

Theo đó, để góp phần tích cực vào thành công của Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2017 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2017.     

UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2017; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian thực hiện và ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện; đồng thời đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2017, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn tự nguyện.

Danh sách đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 10/3/2017 để Công ty Điện lực Bình Dương tổng hợp báo cáo Sở Công Thương.

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, hưởng ứng, tham gia, Giờ Trái đất, Giờ Trái đất năm 2017518-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.


Đề án nhằm tập hợp và nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân (TNCN) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức thành lập và củng cố các cơ sở Đoàn, chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong các khu nhà trọ, ký túc xá công nhân, khu nhà ở xã hội, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trên địa bàn dân cư.

Đề án thực hiện trong 05 năm, từ quí II/2016 đến tháng 12/2020. Phân kỳ thực hiện giai đoạn I từ quí II/2016 đến tháng 12/2018, giai đoạn II từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.

Trong đó, một số giải pháp cơ bản đoàn kết, tập hợp TNCN là: Hỗ trợ duy trì, củng cố và thành lập mới các Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên trong các khu nhà trọ, doanh nghiệp; phát triển lực lượng cán bộ nòng cốt và cộng tác viên, tuyên truyền viên; phát triển Đảng cho TNCN là đoàn viên ưu tú, cán bộ nòng cốt; tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức giai cấp và tinh thần dân tộc của TNCN; chăm lo lợi ích và nhu cầu chính đáng, đồng thời phát huy vai trò của TNCN tham gia phát triển doanh nghiệp, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm công dân của TNCN.


Phát triển các tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trong ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Lotte Cinema (TX. Thuận An)

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp, làm thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Đề án trong hệ thống của mình.

Liên Đoàn Lao động tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia làm Phó Ban Chỉ đạo Đề án; thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng chi hội, câu lạc bộ và giáo dục TNCN trong khu nhà trọ.

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện Đề án và hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang TNCN.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Sở Y tế phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, sức khỏe sinh sản trong thanh niên, trong đó có TNCN. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch kinh phí tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thể thao về cơ sở. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Đề án dạy nghề miễn phí cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ và TNCN là người địa phương có nhu cầu học tập.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Tổ chức thực hiện Đề án của địa phương, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của Ban Tổ chức Đề án và phân công thành viên thường trực quản lý các hoạt động của Đề án tại cơ sở.


6/23/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, tỉnh Bình Dương, phát triển cơ sở Đoàn, doanh nghiệp ngoài nhà nước, Câu lạc bộ thanh niên nhà trọ686-phe-duyet-de-an-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-cong-nhanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

TTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2016.


Theo đó, Bình Dương sẽ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” vào ngày 26/6/2016 tại Sân vận động TX.Dĩ An (khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TX.Dĩ An). Lễ phát động sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Ngoài ra, từ ngày 01/6 đến 20/6/2016, phát động Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy; Cuộc thi sáng tác tranh về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên các cấp học. Treo cờ phướn, pano, băng rôn tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Phát tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy…


Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2015

Công an tỉnh xây dựng chương trình tổng quát Lễ ra quân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương để đưa tin phát sóng trực tiếp. Tham mưu bài phát biểu khai mạc buổi lễ của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Huy động lực lượng đoàn viên Công an tỉnh và 09 huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng lực lượng đoàn thanh niên của tỉnh và các huyện, thị, thành phố tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các giao lộ, khu vực đông dân cư,… ngay sau Lễ ra quân.

Tỉnh Đoàn huy động 700 đoàn viên, thanh niên tham gia khối đông, bố trí đoàn viên thanh niên diễu hành bằng xe mô tô có gắn cờ phướn tuyên truyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phát động Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy với hình thức qua đĩa CD. Xây dựng tiêu chí để phối hợp Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn thanh niên chấm điểm tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy xuất sắc nhất để chọn biểu diễn tại buổi lễ; chuẩn bị phần thưởng để trao giải tại Lễ ra quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phát động Cuộc thi sáng tác tranh về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chấm điểm, chuẩn bị phần thưởng để trao giải cho tranh vẽ đẹp, ý nghĩa nhất tại Lễ ra quân.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương truyền hình trực tiếp Lễ ra quân. Tuyên truyền, đưa tin, bài về đợt cao điểm phòng, chống ma túy; Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” - 26/6/2016. Thực hiện tiêu điểm và phóng sự về công tác phòng, chống ma túy.

Báo Bình Dương phối hợp với Phòng PX15 (Công an tỉnh) thực hiện chuyên trang về công tác phòng, chống ma túy phát hành vào ngày 26/6/2016.


6/3/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthưởng ứng, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, lễ ra quân, hoạt động tuyên truyền, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy994-ke-hoach-to-chuc-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-ma-tuy-26-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1485/UB-KTTH​ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp. 

​Thời gian áp dụng từ ngày 16-5-2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đối với Quyết định 49/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thực hiện.

Riêng việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên sẽ có quy định riêng.

Về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước vẫn giữ nguyên theo Điều 3 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh. 

5/20/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsử dụng vốn nhà nước, mua sắm công, vốn nhà nước 832-trien-khai-viec-su-dung-von-nha-nuocFalseĐình LýĐình Lý
Triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015Triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015
 
TTĐT -  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành “Kế hoạch triển khai, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015” (Kế hoạch) kèm theo Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.
 
Theo đó, triển khai, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, văn bản liên quan. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, tổ chức và cá nhân về vi phạm hành chính (VPHC), góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giảm vi phạm pháp luật. Đồng thời, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý VPHC của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị thực hiện giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý VPHC.
      
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

NỘI DUNG TRIỂN KHAI
 
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý VPHC;
2. Kiện toàn nhân lực và bố trí kinh phí đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC;
3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC;
4. Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về biện pháp xử lý hành chính (Nghiên cứu xây dựng các đề án, quy chế, chính sách nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm tổ chức, thực thi quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính trong việc lập hồ sơ đề nghị, chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng sang Tòa án nhân dân; thường xuyên tiến hành rà soát, báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính tại địa phương);
5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC (định kỳ 6 tháng, hằng năm).
 

Hoài Hương
1/14/2015 10:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết829-Trien-khai-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Khắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tậtKhắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật
Huyện Bến Cát vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở 3 xã Thới Hòa, Tân Định và thị trấn Mỹ Phước.
Dịp này, đoàn đã trao tặng 395 phần quà, trong đó có 18 phần quà cho hộ gia đình chính sách mỗi phần trị giá 300.000 đồng và 253 phần quà cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần trị giá từ 200.000 - 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói và nước ngọt.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009, huyện Bến Cát đã trích khoảng 80 triệu đồng từ ngân sách để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.
- Nhân dịp đón mừng năm Kỷ Sửu 2009, chi đoàn Báo Bình Dương đã thăm, chúc tết và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mua, xã Định Hòa (TX.TDM) mẹ Mua do Báo Bình Dương nhận phụng dưỡng suốt đời. Dịp này, chi đoàn Báo Bình Dương đã tặng mẹ quà và tiền mặt, trị giá 2,5 triệu đồng.
- Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ vừa tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết và tặng 350 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn 4 xã Phú Chánh, Bình Mỹ, Tân Bình và thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên). Mỗi hộ nhận một phần quà trị giá 250.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà lần này hơn 87 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.
- Nhằm giúp đối tượng chính sách vui xuân đón tết, chiều qua (20-1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại khu 8, phường Phú Hòa (TX.TDM) cho đồng chí Đặng Văn Nhâm, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn nhà có diện tích 50m2 với tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ nguồn tiền quỹ của MB. Từ đầu năm 2008 đến nay, tổng trị giá các chương trình hoạt động từ thiện MB đóng góp vì cộng đồng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
- Ngày 20-1, bà Đỗ Thị Hoàng Oanh - đại diện Công ty TNHH Thành Tâm (ấp 3, xã Khánh Bình, Tân Uyên) cùng gia đình ông Đỗ Hữu Đức đã tổ chức tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, quà gồm đường, sữa, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và trao 17 triệu đồng tiền mặt cho trung tâm. Trước đó, công ty cũng đã phát lương, tiền thưởng cho công nhân bình quân 4,5 triệu đồng/lao động đồng thời tổ chức ăn tất niên, tặng quà cho công nhân ở lại ăn tết khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. 
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, xã Phước Sang (Phú Giáo) đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách của xã. Lãnh đạo xã đã trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách tạo điều kiện để các gia đình chính sách đón xuân sung túc hơn, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng. Toàn bộ kinh phí tặng quà được trích từ nguồn ngân sách xã.
 

 H.Liêm - N.Trinh - N.Tâm -T.Hồng - Đ.Trường - H.Phương
(Theo báo Bình Dương)

1/23/2009 7:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1746-Khap-noi-to-chuc-tham-tang-qua-tet-cho-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-nguoi-tan-tatThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017

TTĐT - Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4511/UBND-VX về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ Công văn số 869/TƯHCTĐ-CTXH ngày 07/10/2016 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017 (gọi tắt là Phong trào) tại các địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, đoàn thể, nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết; động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện Phong trào.

Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh (trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh...) tăng cường tuyên truyền, cổ vũ để Phong trào thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại các địa phương tham gia các đoàn đi thăm và tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào.

11/25/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, phong trào, Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, Xuân Đinh Dậu 2017161-trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-xuan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An là xã, phường thứ hai của tỉnh Bình Dương được công bố bệnh dịch do vi rút Zika. 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

11/2/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, dịch bệnh do vi rút Zika, quy mô xã phường, trên địa bàn tỉnh Bình Dương313-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-doi-voi-xa-phuong-thu-hai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhThực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 553/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trong năm 2017, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 638/VPCP-KSTT ngày 23/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh năm 2017 về hoạt động kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và các Kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết, cập nhật TTHC vào Trang Hành chính công của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nêu tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Giải quyết kịp thời, triệt để phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các nội dung trên đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. Đồng thời, xây dựng tài liệu kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC để hướng dẫn các đơn vị, địa phương thống nhất trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Căn cứ nhu cầu, số lượng đăng ký của các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, hoàn thành trước tháng 4/2017. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác cải cách TTHC và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

2/27/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, thực hiện, nhiệm vụ, kiểm soát, thủ tục hành chính964-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnhThực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Ngày 12-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1417/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.


Theo đó, Kế hoạch gồm các hoạt động chính như: Xây dựng văn bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện; đề xuất trang bị, nâng cấp đường truyền mạng; trang bị máy móc, thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy Fax,…) cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Đến tháng 6/2016, triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Trung tâm hành chính công, Trang thông tin của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lồng ghép nội dung này vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; tập huấn, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm trên cơ sở dự toán của sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đề xuất, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tổng hợp tình hình triển khai thực hiện.

5/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthí điểm, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, tra cứu, xác minh, cung cấp, thông tin lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Bình Dương331-thuc-hien-thi-diem-dang-ky-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lýRà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 870/UBND-VX về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tự quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát dữ liệu sổ BHXH của người lao động trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/12/2017, phấn đấu đạt trên 80% tổng số sổ BHXH phải rà soát; thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định; tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong toàn tỉnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát và bàn giao sổ BHXH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo đúng quy định. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp cần thiết phải xác minh làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan BHXH rà soát hồ sơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu, xác minh đối với các trường hợp chưa đủ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Hướng dẫn người lao động thực hiện việc kiểm tra quá trình tham gia BHXH đã được ghi trên sổ BHXH của mình, cung cấp tài liệu cho cơ quan BHXH để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thực hiện bàn giao sổ BHXH cho từng người lao động theo đúng quy định.

3/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, rà soát, bàn giao, sổ bảo hiểm xã hội, cho người lao động tự quản lý277-ra-soat-va-ban-giao-so-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-tu-quan-lThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệpChuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và 02 (hai) chỉ tiêu biên chế làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chuyển các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập gồm: Trung cấp Kinh tế, Trung cấp Nông lâm nghiệp, Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa, Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các trường sử dụng con dấu mới kể từ tháng 3/2017.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quyết định này.

3/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quyết định, chuyển chức năng, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội231-chuyen-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-nghe-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.30
121000
72,600
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất qui trình và nội dung dữ liệu nhận qua mạng cho phù hợp với thực tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia201-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-2017-nq-cp-ngay-06-02-2017-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Tăng cường công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác PCCC-CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Dương
​TTĐT - Ngày06/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường côngtác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh BìnhDương năm 2016.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành thực hiện công tác PCCC thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC". Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ "lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ lần thứ XVIII. Tiếp tục rà soát củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng này.

Rà soát, cân đối, bố trí địa điểm, đầu tư kinh phí xây dựng doanh trại, mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC – CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Tập trung thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC – CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về phân kỳ 05 năm, giai đoạn 2015 -2020 triển khai thực hiện). Xem xét, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại của các đơn vị Cảnh sát PCCC; bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống cháy, nổ.

Thành lập các đoàn liên ngành do lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (tập trung là các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp…); kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Đối với địa bàn huyện, thị xã có rừng, UBND huyện, thị xã cần tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ PCCC rừng, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành; đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy và kiểm tra thực hiện các quy định về PCCC rừng.

Giao Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC  cho các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng dân phòng trên địa bàn nhân ngày "Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10" năm 2016.

DientapPCCC 14_rev.jpg 

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác PCCC trong các đơn vị quân đội, doanh nghiệp do quân đội quản lý. Phối hợp với Cảnh sát PCCC triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.

Công an tỉnh thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định an toàn về PCCC có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân PCCC. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình chữa cháy và CNCH khi có sự cố xảy ra.

Sở Tư pháp phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về PCCC – CNCH đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đầu tư ngân sách thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC – CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC-CNCH; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH; kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền PCCC và tổ chức các hoạt động PCCC khác khi có yêu cầu. Triển khai công tác bố trí vốn đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt theo luật đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và những dự án đầu tư 2016. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao trong các khu dân cư, các địa điểm gần trường học, bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ để lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật PCCC vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và thành lập lực lượng PCCC tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn PCCC; tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu Luật PCCC" cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII" năm 2016.

6(13).jpg 

Các xã, thị trấn ký cam kết an toàn PCCC năm 2015

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trong quá trình tham gia công tác PCCC – CNCH theo quy định của pháp luật và thực tế địa phương.

Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương tham mưu UBND tỉnh phương án chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về PCCC, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất… ra khỏi khu dân cư. Trên cơ sở đó trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

Tham mưu thực hiện đúng các quy chuẩn xây dựng, các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình khảo sát, quy hoạch, xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư; đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy, hệ thống cấp nước và khu vực xây dựng các đội PCCC khu vực.

 Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, gas, xăng dầu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về PCCC. Chỉ đạo các cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC; nhân rộng các mô hình "Siêu thị an toàn PCCC", "Chợ an toàn PCCC"; tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về PCCC đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực PCCC rừng thuộc địa phương; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng PCCC tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng, bổ sung phương án PCCC, đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh duy trì và phát triển chuyên mục "Phòng cháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân". Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức PCCC; chú trọng vào các buổi tối (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút). Tổ chức tuyên truyền "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10" "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ lần thứ XVIII", nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về pháp luật và kiến thức PCCC-CNCH; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương tiếp tục phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng nội dung tuyên truyền công tác PCCC in trên vé số tỉnh Bình Dương. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đảm bảo thực hiện các biện pháp PCCC đối với các khu công nghiệp. Phối hợp với Cảnh sát PCCC tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định an toàn về PCCC. Tiếp tục thành lập Đội PCCC chuyên trách, phấn đấu mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập Đội PCCC chuyên trách; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cho phù hợp.

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC – CNCH tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH tỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc; tham mưu UBND tỉnh phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC. Tham mưu UBND tỉnh tổ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 của Bộ Công an. Tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức thực hiện "Phong trào toàn dân tham gia PCCC";  nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của công tác PCCC. Tổ chức tốt các hoạt động PCCC, có nhiều hình thức sinh động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ XVIII".

Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn; chú trọng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ đối với các khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ. Chủ động phát hiện yếu tố nguy hiểm về cháy, nổ để kiến nghị UBND các cấp có biện pháp xử lý, khắc phục.

Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC-CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC trong tình hình mới.

Triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giữa Công an – Quân sự nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng theo chuyên đề: Nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho vật liệu nổ công nghiệp… nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ; huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng cơ sở, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp, các nhà cao tầng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư, khu công nghiệp. Thực hiện "Xã hội hóa" công tác PCCC theo Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Cảnh sát PCCC tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

1/13/2016 5:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPCCC, cứu nạn cứu hộ, cháy nổ1863-Tang-cuong-cong-tac-PCCC-CNCH-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Theo đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia, phối hợp giải quyết công việc và thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung.

Đối với phiên họp của UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch - Phó Chủ tịch, cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, các thành viên UBND tỉnh tham dự đầy đủ các nội dung theo Chương trình làm việc và chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, quyết nghị đối với những vấn đề UBND tỉnh đưa ra; đảm bảo số lượng ít nhất hai phần ba tổng số thành viên UBND tham dự phiên họp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trước 02 ngày diễn ra phiên họp của UBND tỉnh, phải xác nhận, đăng ký thành phần dự họp, chỉ vắng mặt trong trường hợp thực sự cần thiết, do yêu cầu công việc và phải báo cáo người chủ trì phiên họp.

Thủ trưởng các đơn vị phải phân công thành viên dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp. Khi được yêu cầu, người dự họp phải có ý kiến đề xuất về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; nội dung trao đổi phải ngắn gọn, cụ thể, đúng vấn đề, nêu rõ quan điểm thống nhất hay không thống nhất với nội dung thảo luận. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của đơn vị và là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận cuộc họp.

Các đơn vị được phân công phải khẩn trương chuẩn bị tài liệu đầy đủ và kịp thời để gửi Văn phòng UBND tỉnh trước khi họp ít nhất 04 ngày.

Đối với cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng khi được mời họp phải tham dự đúng thành phần và tham gia có trách nhiệm. Trường hợp không tham dự được phải báo cáo xin ý kiến người chủ trì cuộc họp và ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền đi dự thay khi được chấp thuận.

Văn phòng UBND tỉnh giúp người chủ trì cuộc họp theo dõi, kiểm tra chặt chẽ thành phần dự họp; đảm bảo bảo mật thông tin, tài liệu, thực hành tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp, cuộc họp.

Về việc thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chuẩn bị các nội dung đã đăng ký; chủ động thực hiện các quy trình thủ tục, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Khi xin rút nội dung khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ, đăng ký bổ dung thì phải có văn bản giải thích rõ lý do, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định.

Không trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả các đơn vị các vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quy chế.

Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, phân công, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về công tác phối hợp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng đơn vị xác định rõ thẩm quyền và thực hiện đúng trách nhiệm của mình; sắp xếp thời gian để tham gia giải quyết công việc, nhiệm vụ chung của UBND tỉnh và các Ban Chỉ đạo, Hội đồng mà mình là thành viên. Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; phải trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng hạn đối với vấn đề do đơn vị khác gửi lấy ý kiến và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

7/6/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, phiên họp UBND tỉnh, chương trình làm việc của UBND tỉnh, chỉ đạo điều hành103-chan-chinh-viec-thuc-hien-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next