Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai và xây dựng.​

 
 
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc cho phép tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Tết vì người nghèo – Xuân Mậu Tuất 2018" (Chương trình).​
 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018.

 
 

TTĐT - ​UBND t​ỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 (gọi tắt là xăng E5) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 12/2017 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtổ chức Hội thảo khoa học "Dữ liệu mở trong phát triển thành phố thông minh Bình Dương" (Hội thảo).​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​tổ chức Cuộc thi Hackathon Bình Dương năm 2017.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (Phong trào) năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết, tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng và mang lại lợi ích cho người dân; xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân; triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, các hoạt động về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân, hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập; triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, các hoạt động hướng người dân vào ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hiệu quả cao; tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ngoại giao văn hóa; phối hợp vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triến kinh tế - xã hi. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phi hợp thực hiện chính sách xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Định kỳ 06 tháng, hàng năm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp).​

9/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtASEAN,  cộng đồng văn hoá - xã hội589-thuc-hien-cac-muc-tieu-cua-cong-dong-van-hoa-xa-hoi-asean-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
384.00
121,000
0.50
121000
46,524,500
 Danh sách doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Danh sách doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương theo đúng quy định.

Theo đó, có 316 doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Trong đó, có 129 doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký giá, 187 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá.

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định.

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết77--danh-sach-doanh-nghiep-phai-thuc-hien-dang-ky-gia-ke-khai-gia-tai-so-tai-chinh-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
127.00
121,000
0.30
121000
15,403,300
Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Ngày 24-11, UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số 3242/QĐ-UBNDthực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy. Theo đó, giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, xây dựng một số giải pháp, chính sách có tính cấp bách. Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các đề án, quy định, chính sách trọng điểm.

Căn cứ Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy và các công việc được UBND tỉnh giao, từng sở, ngành, huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kế hoạch thực hiện phải được thông qua cấp Ủy và ban hành thực hiện trong nội bộ ngành, địa phương trước 15/12/2016, đồng thời gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và sở, ngành, đoàn thể liên quan. Đối với những vướng mắc, khó khăn trong phát triển dịch vụ chất lượng cao ngoài thẩm quyền được giao hoặc các đề xuất, kiến nghị (nếu có), các sở, ngành, địa phương có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước 31/12/2016.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh.

11/24/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thực hiện, Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy, phát triển, dịch vụ, chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020927-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-cua-tinh-uy-ve-tiep-tuc-phat-trien-dich-vu-chat-luong-cao-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

TTĐT - Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương, từ đó có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2017.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, triển khai nhiệm vụ CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, kiểm tra tình hình triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Kiểm tra công tác CCHC bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung công việc được phân công.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo thông báo của Đoàn kiểm tra; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra làm việc trong quá trình kiểm tra.

3/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, kiểm tra, cải cách hành chính, năm 201766-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giaoTăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

TTĐT - ​UBND vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, tiếp tục thực hiện ý kến của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải đảm bảo tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời bằng văn bn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về UBND tỉnh trước ngày 22 hàng tháng; khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết qu thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước ngày 10/7/2017.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thường xuyên rà soát, tổng hợp, phân loại và đánh giá các nhiệm vụ, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị cùa người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

7/4/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao850-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-va-theo-doi-ket-qua-cac-nhiem-vu-do-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-giaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”

TTĐT - Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; nâng cao hiểu biết, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương về pháp luật dân sự.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung thi gồm kiến thức về Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hình thức thi: thi trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn).

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng: vòng sơ khảo từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017; vòng chung khảo trong tháng 7/2017. Tổng kết và trao giải cuộc thi trong quý III/2017.

Ban Tổ chức cuộc thi do Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Sở Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng dự thảo thể lệ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc thi; theo dõi, đảm bảo vận hành trang web của cuộc thi; phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị câu hỏi - đáp án cuộc thi và các tài liệu có liên quan. Các sở, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Tổ chức phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình tổ chức cuộc thi; tổ chức triển khai, tuyên truyền phát động cuộc thi; phổ biến rộng rãi về cuộc thi bằng nhiều hình thức.

4/28/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, cuộc thi, tìm hiểu, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 20158-ke-hoach-cuoc-thi-tim-hieu-bo-luat-dan-su-bo-luat-to-tung-dan-su-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theoĐề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân; giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên toàn địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, UBND các huyện, thị và thành phố thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo trật  tự, ATGT; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác đầu tư, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải và phương tiện, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông; triển khai giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

8/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrật tự, an toàn giao thông277-de-an-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-va-keo-giam-un-tac-giao-thong-nam-2017-va-nhung-nam-tiep-theThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
294.00
121,000
0.40
121000
35,622,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Nhằm tiếp tục đảm bảo cho mọi người khuyết tật được chăm sóc toàn diện về văn hóa, y tế, giáo dục và việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc “Triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là trên 95% người khuyết tật (NKT) được mở hồ sơ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 50% NKT mở hồ sơ phục hồi được hội nhập; 70% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi đi học đến trường; 90% gia đình có NKT mở hồ sơ phục hồi tham gia phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 95% NKT cần dụng cụ trợ giúp được cấp dụng cụ; trên 80% NKT tham gia sinh hoạt tại cộng đồng.

Ban điều hành Chương trình tuyến tỉnh lập kế hoạch cụ thể gửi các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Điều phối cấp kinh phí để duy trì hoạt động của Chương trình. Biên soạn, in mới tài liệu, giáo trình, tờ bướm, áp phích, hồ sơ theo dõi NKT, biểu mẫu và sổ quản lý chung về phục hồi chức năng. Phối hợp ngành liên quan tiếp tục phục hồi chức năng, hỗ trợ, giúp đỡ NKT. Đào tạo nhân lực phục vụ chương trình. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý NKT.

Ban điều hành Chương trình tuyến huyện tiếp tục giám sát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham mưu cho UBND huyện về hoạt động của Chương trình. Phối hợp thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Cấp xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả tập luyện cho NKT tại cộng đồng. Củng cố hồ sơ quản lý, cập nhật mới các thông tin về hoạt động của chương trình tại địa phương. Tăng cường vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ NKT.

4/6/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Ban điều hành442-ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tổ chức Cuộc thi Hackathon Bình Dương năm 2017Tổ chức Cuộc thi Hackathon Bình Dương năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​tổ chức Cuộc thi Hackathon Bình Dương năm 2017.

​Theo đó, nội dung thi xoay quanh việc xây dựng các ứng dụng để nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương nhằm hướng tới thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai, không hạn chế đề tài, nhưng ưu tiên lĩnh vực giao thông, văn hoá – du lịch, môi trường, thông tin công dân, y tế, giáo dục.

Cuộc thi tổ chức từ ngày 25-26/11/2017 tại Trung tâm Khởi nghiệp - Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp, sinh viên các trường đại học, các nhóm đăng ký tự lập. Các thí sinh tham gia dưới hình thức đội, gồm 4-6 người, qua 02 vòng thi là vòng ý tưởng và vòng xếp hạng

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Văn phòng Thành phố thông minh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, thể lệ; dự toán kinh phí, cơ sở vật chất Cuộc thi; phát động, tuyên truyền về Cuộc thi và các nội dung khác liên quan tới Cuộc thi; công bố 40 đội tham gia vòng xếp hạng vào chiều ngày 25/11/2017; tổ chức cho thí sinh đăng ký chính thức vào lúc 08h00 ngày 25/11/2017 và thi liên tục trong 24h với sự hỗ trợ tại chỗ của nhóm tư vấn chuyên ngành và nhóm tư vấn kỹ thuật; chọn 04 đội thắng cuộc, công bố và trao giải ngày 27/11/2017.

11/21/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthackathon, thành phố thông minh979-to-chuc-cuoc-thi-hackathon-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
332.00
121,000
0.40
121000
40,220,400
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Quyết địn​h v việc ban hành Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

​Theo đó, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu kiện toàn công tác tổ chức ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ; tổ chức diễn tập thực binh các tình huống ứng phó sự cố cấp tỉnh (do cháy, nổ, tràn đổ hóa chất, phóng xạ, chất thải nguy hại…); xây dựng quy chế tạm ứng, thanh toán khi huy động phương tiện, thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình ứng phó sự cố; cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, nguồn nhân lực ứng phó sự cố; mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư để ứng phó sự cố cháy, nổ đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trang bị cho các lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

10/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsự cố môi trường,  cháy nổ431-phuong-an-phong-ngua-ung-pho-su-co-moi-truong-do-chay-no-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
247.00
121,000
0.40
121000
29,935,400
Tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018"Tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Tết vì người nghèo - Xuân Mậu Tuất 2018"
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc cho phép tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Tết vì người nghèo – Xuân Mậu Tuất 2018" (Chương trình).​

Theo đó, Chương trình nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho Phong trào Chữ thập đỏ và hoạt động Hội, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu; phát động Phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng.

Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 17/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Chương trình phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định

​​​

12/13/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXuân Mậu Tuất,  Tết,  người nghèo673-to-chuc-chuong-trinh-truyen-hinh-truc-tiep-tet-vi-nguoi-ngheo-xuan-mau-tuat-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
167.00
121,000
0.30
121000
20,243,300
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đến hết năm 2021, đạt từ 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; từ 85% trở lên người lao động được tuyên truyn, ph biến pháp luật lao động và các quy định có liên quan về quyn, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật trong quan hệ lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động , Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã và văn bản của Bộ, ngành Trung ương có liên quan, các văn bản của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và các Hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; bồi dưỡng cán bộ nòng cốt, cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác.

 

10/24/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền pháp luật, phổ biến pháp luật525-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
322.00
121,000
0.40
121000
39,010,400
Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lýDanh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

​​Theo đó, có 12 ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường; 07 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt thuộc huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một; 03 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước dưới đất thuộc thị xã Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An; 02 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo; 13 vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, thị xã Dĩ An, Bến Cát, Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế gia tăng các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Cụ thể, tăng cường kết hợp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khi lập phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư; ưu tiên phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu; khuyến khích các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải hoàn chỉnh…Thực hiện các giải pháp hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường gồm: Tập trung và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ, đề án trọng tâm và 14 dự án ưu tiên đầu tư trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; tập trung nguồn lực đầu tư công xây dựng hệ thống thoát nước chính tại các khu vực có nhiều doanh nghiệp và đông dân cư nhưng chưa có hạ tầng thoát nước…Các giải pháp phòng ngừa, xử lý đối với các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường gồm: Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường; tăng cường trang thiết bị, nhân lực và thường xuyên thực hiện diễn tập công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh…

10/2/2017 10:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, chất thải, nước thải813-danh-muc-cac-nganh-nghe-vung-dia-diem-co-nguy-co-xay-ra-o-nhiem-moi-truong-su-co-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-va-cac-giai-phap-phong-ngua-xu-lThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
492.00
121,000
0.50
121000
59,592,500
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm vừa ký ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng, an ninh; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy, cán bộ công chức; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; ngoại vụ; giáo dục quốc phòng - an ninh; phòng không nhân dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế; thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI); đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Tổng Công ty Becamex, Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Thành viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách. Theo dõi thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đo đạc, bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh; theo dõi quản lý công tác khối thu ngân sách.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương.

Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; quản lý thị trường; quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị; nhà ở xã hội, nhà ở; giao thông, vận tải; tín dụng, ngân hàng; phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại, Viện Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh, Công ty Điện lực Bình Dương.

Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các ban Đảng Tỉnh ủy.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm xã hội; lao động – thương binh và xã hội; văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh, Bưu điện Bình Dương, Viễn thông Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Các Ủy viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan được quy định tại Quyết định này. Tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khi được mời.

9/22/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công nhiệm vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh860-phan-cong-cong-tac-cua-chu-tich-va-cac-pho-chu-tich-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2017Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2017 diễn ra từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017, với chủ đề "Chung tay chm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2017 ở cấp tỉnh và 09 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ nhằm tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động truyền thông về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

10/24/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng chống bạo lực,  bình đẳng giới861-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
289.00
121,000
0.40
121000
35,017,400
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan N​hà nước các cấp, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh với nhau và với các hệ thống cấp quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Nhân viên kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các sever tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo quy định để đảm bảo cân vốn thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị nội dung ứng dụng CNTT, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng, đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo cân đối, bố trí vốn thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho CNTT đối với các cơ quan, đơn vị.


5/17/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, giai đoạn 2016-2020211-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương  Ngày 01/01/2017 tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương 

TTĐT - Ngày 8/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương  (01/01/1997-01/01/2017)

Theo đó, tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương vào lúc 18 giờ 30’ đến 21 giờ 45’ ngày 01/01/2017 (Chủ nhật) tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương theo hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm kết hợp diễu hành xe hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật,  bắn pháo hoa.

Dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự, trong đó đại biểu 1.200  người, khối đông dự lễ 2.000 người, lực lượng tham gia diễu hành theo sau xe hoa 2.000 người.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh phải tổ chức trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; nội dung và hình thức tổ chức thiết thực, quy mô phù hợp, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

12/11/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, kế hoạch, diễu hành, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật262-ngay-01-01-2017-to-chuc-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020Bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm bố trí công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh vị trí việc làm; nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực HĐND, UBND các cấp đạt chỉ tiêu có ít nhất 01 cán bộ nữ tham gia; năm 2020 các sở, ban, ngành phải có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức từ 30% trở lên và có nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tỷ lệ nữ cán bộ, công chức giữ chức vụ chủ chốt cấp xã đạt 15% trở lên; tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp phòng, ban và tương đương cấp tỉnh, cấp huyện đạt 30% trở lên; nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước và kiến thức hội nhập quốc tế đạt từ 40% trở lên.

7/24/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, đảm bảo, bình đẳng giới, nữ cán bộ, công chức, viên chức710-bao-dam-binh-dang-gioi-doi-voi-nu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU của Tỉnh ủy Bình DươngTriển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Dương
      
TTĐT - Ngày 15-10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3601/UBND-VX về việc “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy Bình Dương”.
        
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp (Chỉ thị), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị cho phù hợp. Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
          
      
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương (Ảnh: C.Sơn)
        
UBND cấp huyện; các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai, thực hiện từng nội dung của Chỉ thị theo quy định. Qua đó, tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc quyền quản lý.
       
Phương Chi
10/20/2015 2:08 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1386-Trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-49-CTTU-cua-Tinh-uy-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 28/4/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Dự kiến số lượng khách mời khoảng 1.000 người. Chương trình họp mặt chính thức gồm các nội dung: văn nghệ chào mừng; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng thành tích cao; phát biểu của cán bộ lão thành cách mạng; phát biểu của thế hệ trẻ.

Trước đó, từ 06 giờ đến 07 giờ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì tổ chức họp mặt kỷ niệm. Đơn vị thực hiện gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Tổng Công ty Becamex IDC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các đơn vị phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

4/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức họp mặt kỷ niệm, 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.99-ke-hoach-to-chuc-hop-mat-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-quoc-te-lao-dong-01-5-va-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngỦy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP) thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: VSIP I, II, II-A Mapletree Bình Dương.

Theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND​, ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN Bình Dương thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: Quốc tế Protrade (Singapore Ascendas - Protrade cũ), Bàu Bàng, Bình An, Bình Đường, Đại Đăng, Đất Cuốc, Đồng An 1, Đồng An 2, Kim Huy, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Nam Tân Uyên, Phú Tân, Rạch Bắp, Sóng Thần, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Việt Hương, Việt Hương 2.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương và Ban Quản lý KCN VSIP tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án thực hiện tại các KCN nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án; trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh trước 31/12 hàng năm; thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 và Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh. ​

9/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttác động môi trường,  khu công nghiệp,  Việt Nam - Singapore273-uy-quyen-tham-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
353.00
121,000
0.50
121000
42,773,500
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về việc “Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5”.

Theo đó, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2016), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 ngày 29/4/2016.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, sẽ họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động vào lúc 9 giờ ngày 29/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Về lịch nghỉ lễ, căn cứ Thông báo số 4659/TB-BLĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy (16/4/2016) nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (18/4/2016); Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy (30/4/2016) và Chủ nhật (01/5/2016) nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày vào thứ Hai (02/5/2016) và thứ Ba (03/5/2016).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân treo Quốc kỳ trong 03 ngày: 16/4/2016 (Giỗ Tổ Hùng Vương), 30/4/2016 (Ngày Giải phóng miền Nam) và 01/5/2016 (Ngày Quốc tế Lao động).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên. Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh các vấn đề đột xuất xảy ra.

Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


4/11/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5613-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuong-va-30-4-1-5Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.

Theo đó, về phát triển đô thị, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư các dự án thương mại dịch vụ tại Khu đô thị mới, tạo điều kiện sống tốt nhằm thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Đồng thời xác định một số khu vực ưu tiên cải tạo, chỉnh trang gắn với phát triển các dự án đô thị tại các đô thị cũ trên địa bàn toàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đầu tư các dự án giao thông mang tính liên kết vùng nhằm kết nối Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điêm phía Nam; tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Bàu Bàng để tạo sự kết nối các đô thị phía Bắc và triển khai dự án tuyến xe buýt nhanh đi vào hoạt động; phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng đồng thời với việc đầu tư phương tiện vận chuyển. Đảm bảo cung ứng điện, dịch vụ viễn thông đầy đủ, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, từng bước ngầm hóa mạng cáp điện lực, viễn thông tại khu vực nội thị. Phấn đấu phủ sóng wifi đến từng đô thị trọng điểm. Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước đúng định hướng và nhu cầu thực tiễn, từng bước xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp xử lý nước thải. Xây dựng nhà tang lễ tại thành phố Thủ Dầu Một và các thị xã đảm bảo đạt tiêu chí nâng cấp đô thị.


Xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”

Về phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, cập nhật, bổ sung các thiết chế văn hóa trên địa bàn; tiếp tục thu hút đầu tư đối với các dự án công trình văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng thêm nguồn đầu tư; đầu tư xây dựng các không gian công cộng, đa chức năng để thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đầu tư nhà vệ sinh thông minh ở các nơi công cộng, trường học và bệnh viện bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Về nâng cao chất lượng sống người dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng kịp thời về số lượng và chất lượng lao động cho nền kinh tế phát triển. Xây dựng phát triển ngành y tế từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nền hành chính công đảm bảo tính công khai, minh bạch, tinh gọn, phục vụ nhanh chóng yêu cầu của xã hội. Quy hoạch, khôi phục và duy trì các lễ hội văn hóa có giá trị, trùng tu các di sản văn hóa đã được công nhận trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch có liên quan đến sở, ngành, địa phương mình quản lý. Đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

1/4/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Chương trình phát triển đô thị, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020, Phát triển đô thị, văn minh, giàu đẹp, nâng cao chất lượng sống, nhân dân901-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
1.00
121,000
0.50
121000
181,500
Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, UBND huyện Bắc Tân Uyên chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn địa điểm, chuẩn bị nội dung tổ chức lễ mít tinh trọng điểm cấp tỉnh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2016....Sau lễ mít tinh, phát động toàn thể lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, công chức, viên chức, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, học sinh, công nhân và quần chúng nhân dân tham gia làm vệ sinh các khu vực công cộng, nơi ở, nơi làm việc; thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn các địa phương nội dung hoạt động trong "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" một cách thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá toàn dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn thực hiện vệ sinh, bảo trì, sửa chữa các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn để đảm bảo công trình hoạt động ổn định, cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân, tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn.


Công tác vệ sinh môi trường góp phần làm cho các tuyến đường trở nên sạch, đẹp

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề khoan giếng và hạn chế khoan giếng nhỏ lẻ khai thác nước ngầm ở những vùng có nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm tầng nước ngầm. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các đơn vị, trường học, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, xã, phường, thị trấn,… trên địa bàn thực hiện treo băng rôn, áp phích tại trụ sở, trên các tuyến đường chính với các thông điệp tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường; vận động cán bộ, nhân viên hưởng ứng "Tuần lễ " bằng các việc làm thiết thực như: vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc, trồng cây xanh tạo môi trường làm việc xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng những nội dung và giải pháp cơ bản để thực hiện hoàn thành Mục tiêu chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chuồng, trại chăn nuôi.​​

4/19/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnước sạch và vệ sinh môi trường, tuần lễ quốc gia về nước sạch và môi trường, nước sạch, môi trường 548-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Triển khai thực hiện công khai ngân sáchTriển khai thực hiện công khai ngân sách

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện công khai ngân sách.

Theo đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh công khai ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/7/2017 trên Trang thông tin điện tử của Sở để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định. Các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai ngân sách 09 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/10/2017.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/7/2017 trên Trang thông tin điện tử của UBND, đồng thời chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện lập chuyên mục công khai ngân sách trên Trang thông tin điện tử của Phòng để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định.

 UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công khai ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/07/2017; riêng đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân  sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai ngân sách 09 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/10/2017.

8/14/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngân sách nhà nước,  công khai ,  ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh501-trien-khai-thuc-hien-cong-khai-ngan-sacThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
224.00
121,000
0.40
121000
27,152,400
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầ​​​​u tư công năm 2017.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện dự án, giải ngân sau khi nhận chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017; hoàn thiện hồvà làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước; đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm; tăng cường công tác đấu thầu qua mạng; rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định chưa phù hợp; báo cáo UBND tỉnh về tình hình giao kế hoạch trong tháng 8/2017; báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; rà soát các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 thì xem xét không bố trí kế hoạch năm 2018.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2017; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các giải pháp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đề xuất giải pháp xử lý phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

8/17/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công,  giải ngân,  đầu tư,  đền bù,  thủ tục451-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-70-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
447.00
121,000
0.40
121000
54,135,400
6 tháng đầu năm 2009: Đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện6 tháng đầu năm 2009: Đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện
Theo số liệu kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2009 do Tổng cục Thống kê công bố, ở nông thôn, diện thiếu đói giáp hạt đã thu hẹp. Thu nhập của người lao động làm công ăn lương tiếp tục được cải thiện, đạt 2,79 triệu đồng/tháng.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, khi tăng trưởng GDP của nước ta 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,9%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nhưng công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo.
 
Việc thực hiện các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước như: Chương trình 135; Chương trình 134; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; trợ cấp thường xuyên; cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế và miễn giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo; các chương trình huy động “quỹ vì người nghèo”, “ngày vì người nghèo”; cho vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở và sản xuất kinh doanh đối với các hộ nghèo đã góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng vừa qua.
 
Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo đã được triển khai tích cực. Mỗi huyện nghèo được tạm ứng 25 tỷ đồng đề triển khai các dự án. Đến nay đã có 11/62 đề án giảm nghèo của các huyện được phê duyệt. Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, đã có 37 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhận trợ giúp 57 huyện nghèo.
 
Trong tháng 6/2009 (tính đến ngày 19/6), cả nước còn 56.000 lượt hộ với 254.000 lượt nhân khẩu bị thiếu đói, chiếm 0,49% tổng số hộ nông nghiệp và chiếm 0,51% tổng số nhân khẩu nông nghiệp. So với cùng kỳ năm 2008, số lượt hộ thiếu đói giảm 40% và số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 38%.
 
Tình trạng thiếu đói tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 14.900 tấn lương thực và 38,9 tỷ đồng, riêng tháng 6/2009 hỗ trợ 1.100 tấn lương thực và 2,2 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động làm công ăn lương tiếp tục được cải thiện. Tính chung, thu nhập bình quân một tháng của lao động khu vực Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2,79 triệu đồng/tháng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khu vực trung ương đạt 3,6 triệu đồng, tăng 15,1%; khu vực địa phương đạt 2,2 triệu đồng, tăng 9,3%.
 
Tổng cục Thống kê đánh giá, kinh tế-xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2009 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng đang phát triển nhanh dần và có dấu hiệu phục hồi. Các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng bước đầu đã phát huy tác dụng, sản xuất công nghiệp đã qua giai đoạn phát triển trì trệ; kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu trong quý II đã tăng hơn quý I; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức hợp lý; đời sống dân cư tiếp tục được quan tâm cải thiện.
 

Theo Đức Nguyễn (chinhphu.vn)

7/2/2009 11:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1403-6-thang-dau-nam-2009-Doi-song-dan-cu-tiep-tuc-duoc-cai-thienThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 9/2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 9/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, tuần III (11-15/9/2017), UBND tỉnh sẽ thông qua chủ trương một số nội dung nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp cuối năm 2017- HĐND tỉnh khóa IX.

Tuần IV (18-22/9/2017), UBND tỉnh sẽ sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 13/7/2012 triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020"; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành, chi cục, ban thuộc Sở và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuần V (25-29/9/2017), UBND tỉnh sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2017; điều chỉnh Quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025 và Quy hoạch chi tiết bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8/31/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh,  tháng 9/2017799-chuong-trinh-lam-viec-thang-9-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
1 - 30Next