Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Ban điều hành triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 404 trong năm 2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

 
 

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
 

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025 (Quy hoạch).

 
 

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

 
 

TTĐT - Ngày 12/4,/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình DươngNewTăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án. Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2017 đến năm 2020, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá xác định phương án tăng cường năng lực quản lý, thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 4 mục II Đề án. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án vào năm 2020 và tổng kết Đề án vào năm 2025. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

4/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tăng cường, năng lực quản lý, thực thi, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, trên địa bàn tỉnh Bình Dương718-tang-cuong-nang-luc-quan-ly-thuc-thi-hieu-qua-phap-luat-bao-ho-quyen-tac-gia-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018
TTĐT - Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bình Dương lần thứ V, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 – 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của con người.

Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phấn đấu đạt 100% đơn vị các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức Đại hội TDTT.

Tăng cường đầu tư và nâng cấp, tu bổ về cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài, hướng dẫn viên cho việc tổ chức Đại hội TDTT ở các cấp.

Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, trường học tổ chức tốt Đại hội TDTT ở cấp mình, lồng ghép với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Đại hội TDTT các cấp trên các phương diện thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến tỉnh và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Việc tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp năm 2017 – 2018) của tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10/10/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđại hội thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội thể dục thể thao tỉnh BÌnh Dương, công tác tuyên truyền326-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017NewKế hoạch hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp năm 2017

TTĐT - Ban điều hành triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 404 trong năm 2017.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối kết hợp các ngành, các cấp; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Đề án 404; tổ chức tư vấn, truyền thông về tầm quan trọng, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc trẻ thơ cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu đông dân cư…, qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong triển khai thực hiện Đề án. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức hỗ trợ kiện toàn, thành lập mới nhóm trẻ độc lập tư thục trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khảo sát các nhóm trẻ, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức kinh phí hỗ trợ các nhóm trẻ; triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và chủ nhóm trẻ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục và thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại các địa bàn triển khai Đề án…

4/25/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan điều hành, Đề án, hỗ trợ, phát triển, nhóm trẻ độc lập tư thục, khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất, Đề án 404, tỉnh Bình Dương, Kế hoạch thực hiện Đề án 404 tỉnh Bình Dương, năm 2017391-ke-hoach-ho-tro-phat-trien-nhom-tre-doc-lap-tu-thuc-khu-vuc-khu-cong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốngTăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chương trình hành động xác định các nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TW đã đề ra. Cụ thể: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW; đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 5-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, cung ứng dịch vụ công, quản lý sản xuất phục vụ người dân và phát triển xã hội; xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ; đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này; chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương và cụ thể hóa các nhiệm vụ hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.

4/12/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quyết định, Chương trình hành động, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái đạo đức chính trị, tự chuyển biến, tự chuyển hóa493-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-sonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, TếtTăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4881/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn, ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, các cung đoạn đường nguy hiểm, các điểm đen giao thông thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách trong dịp lễ, Tết năm 2017

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết. Chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, tập trung xử phạt các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; xây dựng phương án phòng, chống đua xe trái phép. Bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông; không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông dịp lễ, Tết với nội dung phong phú, hấp dẫn, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông các ngày Tết.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; phối hợp vận động các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về quê nghỉ Tết.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong chương trình phục vụ Tết và Lễ hội.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 để triển khai thực hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chú trọng các khu vực vùng xa và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn.

12/24/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, biện pháp cấp bách, bảo đảm, trật tự, an toàn giao thông, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lễ hội xuân 201740-tang-cuong-cac-bien-phap-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-le-teThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013
    TTĐT - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
     
Theo đó, toàn tỉnh tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, tiếp tục thực hiện Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 về việc ‘‘Phòng cháy, chữa cháy rừng’' của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCCR trên địa bàn, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành Trung ương về công tác PCCCR... trên phương tiện thông tin đại chúng.
     
Tập trung chú trọng PCCCR vào thời điểm nắng nóng, hanh khô, mùa đốt nương làm rẫy. Đặc biệt tại các khu vực rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng trồng, vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cấp cao...
 

Công nhân Nông trường cao su Dầu Tiếng quét lá phòng cháy rừng (Ảnh: Hoàng Mừng)
 
 
Đồng thời, thông tin về kết quả thực hiện PCCCR của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương, gương người tt, việc tt và những vn đ tn tại trong công tác PCCCR, nhm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ ca mỗi công dân trong việc chủ động PCCCR 
 
Hướng dn việc củng cố, xây dựng lực lượng PCCC sở, dân phòng, t chức hun luyện nghiệp vụ PCCCR tại ch.
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị về việc PCCCR của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành kiểm tra công tác PCCCR, điều tra các vụ cháy và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR.
    
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện Bến Cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.
     
Hoài Hương
7/10/2013 9:20 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1865-Tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-rung-nam-2013Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu: Cải thiện điều kiện, chất lượng cuộc sống của người nghèo và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua việc thực hiện tốt, có hiệu quả các nhóm chính sách, giải pháp giảm nghèo, nâng cao và ổn định thu nhập, cải thiện chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu đến giữa giai đoạn 2016 - 2020 (năm 2018), toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo và đề xuất nâng chuẩn nghèo, ban hành chuẩn nghèo mới; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh dưới 1%, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo (hộ vừa thoát nghèo được bảo lưu chính sách trong thời gian 02 năm từ khi có quyết định thoát nghèo) có hộ khấu thường trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số; người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em thuộc hộ nghèo.

Các chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm; khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm và chuyển giao khoa học kỹ thuật; thực hiện tốt các chế độ cho người lao động và các chính sách liên quan để hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống; ưu đãi giáo dục - đào tạo; chính sách y tế, dinh dưỡng và dân số; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; truyền thông và tiếp cận thông tin cho hộ nghèo; thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn ngừa rơi vào tình trạng nghèo.


10/10/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020812-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luậtNâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gắn với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Định kỳ luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá thực trạng thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, nâng cao hiệu quả, xây dựng, quản lý, khai thác, tủ sách pháp luật539-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025 (Quy hoạch).

Quy hoạch là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan; các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Quy hoạch xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của huyện Bàu Bàng sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - đô thị để Bàu Bàng trở thành trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh, phát triển công nghiệp hiện đại, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường; nông nghiệp phát triển theo hướng hình thành các trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để sớm trở thành đô thị xanh, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại.

Quy hoạch cũng xây dựng định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tổ chức không gian lãnh thổ và sử dụng đất; danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và giải pháp tổ chức thực hiện.

Giao UBND huyện Bàu Bàng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong Quy hoạch được duyệt tổ chức công bố quy hoạch. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai lập các kế hoạch trung hạn, hằng năm, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án cụ thể để tập trung đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn một cách hợp lý; nghiên cứu xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn, nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

4/17/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, Quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bàu Bàng, đến năm 2025177-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-bau-bang-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
   TTĐT - Ngày 26-12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4312/QĐ-UB “Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
Theo đó, danh sách giám định viên tư pháp gồm 107 người thuộc các ngành Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương; giám định tư pháp theo vụ việc gồm 04 người thuộc Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc được công bố trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương: http://www.binhduong.gov.vn.
 
   Hoài Hương
1/5/2015 2:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1598-Danh-sach-giam-dinh-vien-tu-phap-va-nguoi-giam-dinh-tu-phap-theo-vu-viec-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NKT; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là NKT, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho NKT khi họ có yêu cầu.

Cụ thể, quý I hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của NKT, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu TGPL của NKT với cách thức phù hợp với các dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, vận động,...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật; TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT; tại các tổ chức Hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác.

Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho NKT đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

Hàng năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng các nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho NKT trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; in ấn tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gấp chữ nổi cho người khiếm thị, băng đĩa…) để cấp phát miễn phí cho NKT. 

Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020899-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emTăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

TTĐT - Ngày 12/4,/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi và dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vào dịp học sinh nghỉ hè. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc và kiểm tra các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em39-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung để tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả cao và đúng Quy chế. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/03/2017 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đổi mới của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đến học sinh và cha, mẹ học sinh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi, phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, bố trí các điểm thi đảm bảo thuận lợi cho thí sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện cần thiết về giao thông, an ninh, trật tự đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh, y tế, an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Tăng cường quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi nắm vững và thực hiện đúng Quy chế; điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi, phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại địa phương; tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 đảm bảo nghiêm túc, đúng Quy chế. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong ngành được chọn tổ chức Điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng thi và các đồ dùng cần thiết; xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho Kỳ thi.

4/12/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, tăng cường chỉ đạo, tổ chức, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, tại tỉnh Bình Dương138-tang-cuong-chi-dao-cong-tac-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

TTĐT - Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương, từ đó có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2017.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, triển khai nhiệm vụ CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, kiểm tra tình hình triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Kiểm tra công tác CCHC bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung công việc được phân công.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo thông báo của Đoàn kiểm tra; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra làm việc trong quá trình kiểm tra.

3/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, kiểm tra, cải cách hành chính, năm 201766-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
   TTĐT - Ngày 13-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2723/KH-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
  
Theo đó, trong ngày 01/9/2015, tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào 06 giờ 30; họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 vào 09 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
    
Từ ngày 15/8 đến ngày 03/9/2015, thực hiện hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (trang trí cờ Đảng, cờ Nước, băng rôn,…) tại khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm thành phố mới Bình Dương và Trung tâm hành chính các huyện, thị xã, thành phố.
    
Từ 01/8 đến 30/9/2015, tổ chức triển lãm hình ảnh, sách báo, hiện vật có liên quan đến cuộc nổi dậy giành chính quyền tháng 8/1945, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… tại Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Thư viện tỉnh. 
        
Trong tháng 8 và tháng 9/2015, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội thi giọng hát hay “Giai điệu tổ quốc”, Liên hoan Lân Sư Rồng; Giải vô địch cờ tướng, vô địch kéo co - đẩy gậy…
    
Hoàn thành và đưa sử dụng dự án “Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744” chào mừng Quốc khánh 02/9.
       
  
Tổ chức triển lãm hình ảnh, sách báo, hiện vật… tại Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Thư viện tỉnh
   
Về phân công thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo đài tuyên truyền và đưa tin về lễ kỷ niệm.
  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình lễ kỷ niệm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn ỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
     
Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, điều phối giao thông, phòng chống cháy nổ. Điện lực Bình Dương đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm.
    
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện phim tư liệu về việc giành chính quyền của quân và dân tỉnh Thủ Dầu Một trong Cách mạng tháng Tám, đưa tin và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.
      
Phương Chi
8/18/2015 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2032-To-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-Cach-mang-thang-Tam-va-Quoc-khanh-029Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh DậuTổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu

TTĐT -  UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, chào mừng năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động chào năm mới 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017).

Trong đó, Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp điều tiết kịp thời để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường; thực hiện tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá để thu lợi bất chính. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân.

Sở Tài chính thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ. Hoàn thành các thủ tục để chi trả kịp thời các khoản lương, chế độ, chính sách Tết cho cán bộ, công chức và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước theo quy định trước Tết Nguyên đán.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải, nhất là vận tải xe buýt chuẩn bị đủ phương tiện phục vụ; kiểm tra, xử lý các trường hợp nâng giá và chở khách vượt số lượng người quy định. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động vệ sinh môi trường; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu giao thông; duy tu, dặm vá các tuyến đường hư hỏng. Duy trì việc tuần tra, kiểm soát và thực hiện các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp ngành Công an và địa phương đưa các đối tượng người lang thang, cơ nhỡ, ăn xin tập trung tại các địa điểm thờ cúng, vui xuân về cơ sở bảo trợ xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng của doanh nghiệp đối với người lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

Sở Y tế phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả dịch bệnh, không để dịch lớn lây lan. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh…

1/4/2017 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ thị, UBND tỉnh Bình Dương, tổ chức, các hoạt động, chào mừng năm mới 2017, Tết Đinh Dậu 2017419-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-nam-moi-2017-va-tet-nguyen-dan-dinh-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Cấp phát kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnhCấp phát kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh
   TTĐT - Ngày 14-8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2742/UBND-VX về việc “Thực hiện cấp phát kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) thông qua Quỹ Phát triển KHCN tỉnh”.
   
Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật KHCN năm 2013 và Nghị định số 95/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:
    
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, cấp tỉnh được chuyển vào Quỹ phát triển KHCN tỉnh từ năm 2016 trở đi (theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 95).
    
Việc cấp kinh phí cho các đối tượng thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước (được phân cấp giao cho tỉnh trực tiếp quản lý), cấp tỉnh được tiến hành thông qua Quỹ Phát triển KHCN tỉnh (theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ KHCN). Hoạt động cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN của Quỹ Phát triển KHCN tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN của Bộ KHCN. Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở vẫn được thực hiện theo quy định cơ chế tài chính hiện hành.
   
Quỹ Phát triển KHCN tỉnh có trách nhiệm quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KHCN do Quỹ cấp kinh phí, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Thông tư 03/2015/TT-BKHCN.
        
   
Từ năm 2016 trở đi, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, cấp tỉnh được chuyển vào Quỹ phát triển KHCN tỉnh
   
Giao Sở KHCN chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh.
    
Quỹ Phát triển KHCN tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ để triển khai các hoạt động có hiệu quả.
    
Sở Tài chính cân đối ngân sách, hàng năm bố trí kinh phí, hướng dẫn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh lập dự toán, quản lý sử dụng, thu hồi và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo đúng quy định hiện hành.
   
Phương Chi
8/17/2015 4:12 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1504-Cap-phat-kinh-phi-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-thong-qua-Quy-Phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016.

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, Tháng hành động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống, kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.

Các hoạt động chính của Tháng hành động gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian từ ngày 25/5/2016 đến ngày 01/6/2016. Triển khai các chiến dịch truyền thông, cuộc vận động quy mô lớn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em; chiến dịch vận động sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; sử dụng áo phao, cặp phao khi trẻ em tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông đường thủy… Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi an toàn, lành mạnh.


Tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Ảnh: Thiên Lý

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 về UBND tỉnh trước ngày 5/7/2016.

UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này để ban hành kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2016, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước182-ke-hoach-to-chuc-thang-hanh-dong-vi-tre-em-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 28/4/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Dự kiến số lượng khách mời khoảng 1.000 người. Chương trình họp mặt chính thức gồm các nội dung: văn nghệ chào mừng; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng thành tích cao; phát biểu của cán bộ lão thành cách mạng; phát biểu của thế hệ trẻ.

Trước đó, từ 06 giờ đến 07 giờ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì tổ chức họp mặt kỷ niệm. Đơn vị thực hiện gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Tổng Công ty Becamex IDC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các đơn vị phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

4/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức họp mặt kỷ niệm, 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.99-ke-hoach-to-chuc-hop-mat-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-quoc-te-lao-dong-01-5-va-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệngTổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

Điểm chính yếu của Chiến dịch là hoạt động đến tận hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân chủ động tự thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loại trừ lăng quăng và hướng dẫn về vệ sinh khi chăm sóc trẻ em trong phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Chiến dịch gồm 01 đợt, được chia làm 2 vòng, mỗi vòng cách nhau 1 tuần.  Trong đó, vòng 1 diễn ra từ ngày 22 đến 23/4/2017, vòng 2 từ ngày 29 đến 30/4/2017. Các đợt tiếp theo tùy tình hình dịch bệnh của từng địa phương, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014.

Về địa bàn, lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy thôn, ấp, khu phố, tổ tự quản, tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch. Tổ chức Lễ phát động ra quân Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tuyến tỉnh tại thị xã Thuận An.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia chỉ đạo, giám sát Chiến dịch; chỉ đạo hệ thống y tế công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp, làm nòng cốt trong hướng dẫn, thực hiện chuyên môn kỹ thuật; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện Chiến dịch.

3/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai chiến dịch, tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng năm 2017981-tong-ve-sinh-moi-truong-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-zika-va-tay-chan-mienThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộTriển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 636/UBND-NC triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 378/CĐ-TTg ngày 27/02/2017 về việc khắc phục hậu quả vụ cháy ngày 26/02/2017 tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017; đồng thời để kiềm chế các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng con người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về an toàn PCCC-CNCH.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH, các điều kiện an toàn PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, CNCH đối với hộ gia đình, khu dân cư, trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh sản xuất, chợ, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở tập trung đông người, nhà dạng ống….

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cơ sở tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác PCCC. Rà soát toàn bộ khu dân cư, khu phố thương mại, các nhà chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ, rừng phòng hộ, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh xác định công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; chỉ đạo tăng cường việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC; duy trì và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu hộ gia đình cần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về PCCC, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình chấp hành thực hiện; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC như: Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC, tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về PCCC, có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.


Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC. Ảnh: Duy Chí

Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy ngày 26/02/2017; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, chú trọng diễn tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC-CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án khác nhằm thu hẹp bán kính hoạt động của đội PCCC, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, triển khai, giải pháp cấp bách, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ218-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình DươngKiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ngày 31-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc “Kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương hoạt động theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 17/08/2010 của UBND tỉnh.
 
 
DANH SÁCH BAN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
 
1. Ông Trần Văn Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (vx) - Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Hữu Phước - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực;
4. Ông Huỳnh Ngọc Đáng, -Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh - Ủy viên;
5. Mời Ông Bùi Hữu Toàn - Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;
6. Mời Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Ủy viên;
7. Ông Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;
8. Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
9. Ông Ngô Văn Dinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
10. Ông Trần Bá Luận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên;
11. Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;
12. Ông Trần Văn Huy, -Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên;
13.Ông Phạm Tấn Lộc - Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
 

Hoài Hương

4/2/2015 4:39 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1758-Kien-toan-Hoi-dong-tu-van-dat-ten-doi-ten-duong-va-cong-trinh-cong-cong-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân Phê duyệt Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.


Đề án nhằm tập hợp và nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân (TNCN) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức thành lập và củng cố các cơ sở Đoàn, chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong các khu nhà trọ, ký túc xá công nhân, khu nhà ở xã hội, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trên địa bàn dân cư.

Đề án thực hiện trong 05 năm, từ quí II/2016 đến tháng 12/2020. Phân kỳ thực hiện giai đoạn I từ quí II/2016 đến tháng 12/2018, giai đoạn II từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.

Trong đó, một số giải pháp cơ bản đoàn kết, tập hợp TNCN là: Hỗ trợ duy trì, củng cố và thành lập mới các Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên trong các khu nhà trọ, doanh nghiệp; phát triển lực lượng cán bộ nòng cốt và cộng tác viên, tuyên truyền viên; phát triển Đảng cho TNCN là đoàn viên ưu tú, cán bộ nòng cốt; tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức giai cấp và tinh thần dân tộc của TNCN; chăm lo lợi ích và nhu cầu chính đáng, đồng thời phát huy vai trò của TNCN tham gia phát triển doanh nghiệp, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm công dân của TNCN.


Phát triển các tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trong ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Lotte Cinema (TX. Thuận An)

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp, làm thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Đề án trong hệ thống của mình.

Liên Đoàn Lao động tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia làm Phó Ban Chỉ đạo Đề án; thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng chi hội, câu lạc bộ và giáo dục TNCN trong khu nhà trọ.

Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện Đề án và hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang TNCN.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của Đề án nhằm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục TNCN trong doanh nghiệp, khu ký túc xá công nhân.

Sở Y tế phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, sức khỏe sinh sản trong thanh niên, trong đó có TNCN. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch kinh phí tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thể thao về cơ sở. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Đề án dạy nghề miễn phí cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ và TNCN là người địa phương có nhu cầu học tập.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Tổ chức thực hiện Đề án của địa phương, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của Ban Tổ chức Đề án và phân công thành viên thường trực quản lý các hoạt động của Đề án tại cơ sở.


6/23/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, tỉnh Bình Dương, phát triển cơ sở Đoàn, doanh nghiệp ngoài nhà nước, Câu lạc bộ thanh niên nhà trọ686-phe-duyet-de-an-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-cong-nhanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chiến thắng Suối Dứa, Dầu TiếngXếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chiến thắng Suối Dứa, Dầu Tiếng
 
TTĐT - Ngày 17-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Chiến thắng Suối Dứa, khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
 
Theo đó, giao Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh, UBND thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ giá trị của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi gây ảnh hưởng xấu đến việc quản lý, bảo vệ giá trị của di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.
  
Hoài Hương
3/20/2015 3:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1195-Xep-hang-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-tinh-Chien-thang-Suoi-Dua-Dau-TiengThông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương và 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/4/2017 (Thứ sáu).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên. Đối với các huyện, thị xã còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam và Ngày quốc tế Lao động vào lúc 9 giờ ngày 28/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 03 ngày: 06/4/2017 (Giỗ Tổ Hùng Vương), 30/4/2017 (Ngày giải phóng miền Nam) và 01/5/2017 (Ngày quốc tế Lao động).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày 06/4/2017 (tức 10 tháng 3 năm Đinh Dậu); Ngày giải phóng miền Nam, Ngày quốc tế Lao động trong 02 ngày 30/4/2017 và 01/5/2017. Do Ngày lễ Giải phóng miền Nam trùng vào ngày Chủ nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ ba (02/5/2017).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Thông báo, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5178-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuong-30-4-01-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 24 đến 28/4/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2017; Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại I (dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh); Quy định về việc xem xét, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương. 


3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Thông báo, chương trình làm việc tháng 4/2017, chương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương915-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng và dịch tả heo giai đoạn 2016-2020Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng và dịch tả heo giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1174/KH-UBND về “Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) lở mồm, long móng và dịch tả trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương tập trung chăn nuôi gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, triển khai có hiệu quả chương trình quản lý chăn nuôi, dịch tễ của tỉnh; khuyến khích chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung. Ngoài ra, tổ chức giám sát dịch bệnh, lập hồ sơ công nhận ATDB và thực hiện các chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với gia súc, sản phẩm gia súc xuất phát từ cơ sở chăn nuôi gia súc đã được công nhận ATDB.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung Kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB đối với bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại địa phương. Triển khai các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở, công ty chăn nuôi ở địa phương, chăn nuôi với mục đích xây dựng cơ sở ATDB.

Chủ cơ sở chăn nuôi tập trung, công ty chăn nuôi gia súc, chấp hành qui định pháp luật về xây dựng vùng, cơ sở ATDB; bố trí nguồn lực và kinh phí triển khai thực hiện các yêu cầu đã đặt ra để được công nhận cơ sở ATDB; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y để thực hiện các nội dung liên quan.

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh; hưởng ứng các chương trình tiêm phòng đối với các bệnh lở mồm, long móng gia súc và dịch tả heo; khi có động vật chết do bệnh truyền nhiễm phải báo cáo cho cơ quan thú y để tiến hành mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhằm hỗ trợ cho công tác phòng và điều trị bệnh chính xác, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

Mục tiêu cụ thể

Đến 12/2017, có 40% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB đối với bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò, heo và dịch tả heo; 70% số xã xây dựng nông thôn mới có chăn nuôi gia súc không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả.

Đến 12/2018, có 60% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB, 100% số xã xây dựng nông thôn mới không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả. Xây dựng và trình Cục Thú y công nhận 4 vùng an toàn dịch tại các địa bàn: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Đến 12/2019, có 80% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB.

Đến 12/2020, có 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB và tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng 4 vùng ATDB.


4/22/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, lở mồm long móng, dịch tả heo169-ke-hoach-xay-dung-vung-co-so-an-toan-dich-benh-lo-mom-long-mong-va-dich-ta-heo-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về tha tù trước thời hạn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người chấp hành án phạt tù. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện việc xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng đối tượng, trình tự, thủ tục. Nắm chắc số lượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương và hoàn cảnh của họ để có kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục; tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho xã hội. Tiến hành xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đảm bảo kinh phí thực hiện hiệu quả biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thực tiễn thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch, thực hiện, Đề án, tha tù, trước thời hạn, có điều kiện293-trien-khai-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next