Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Nghị quyết20/01/2017  20/02/2017  
Về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/12/2016  12/01/2017  
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp 06/12/2016  06/01/2017  
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/11/2016  30/12/2016  
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp ý, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định29/11/2016  29/12/2016  
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Tân Uyên  21/11/2016  21/12/2016  
Về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/11/2016  21/12/2016  
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Tân Uyên 09/11/2016  09/12/2016  
Về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Tân Uyên 07/11/2016  07/12/2016  
Nghị quyết và Quyết định về thực hiện Luật phí và lệ phí Nghị quyết02/11/2016  02/12/2016  
Nghị quyết và Quyết định về chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghị quyết27/10/2016  27/11/2016  
Nghị quyết và Quyết định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết27/10/2016  27/11/2016  
Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/10/2016  21/11/2016  
Về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/10/2016  14/11/2016  
V/v góp ý Dự thảo Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/10/2016  14/11/2016