Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 20/07/2017  20/08/2017  
Ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương 20/07/2017  20/08/2017  
Về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/07/2017  20/08/2017  
Về việc thực hiện một số nội dung chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/07/2017  20/08/2017  
​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  12/07/2017  12/08/2017  
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/07/2017  10/08/2017  
Xây dựng nghị quyết về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ thoát nghèo Nghị quyết10/07/2017  10/08/2017  
Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương khi từ trần 01/07/2017  01/08/2017  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định23/06/2017  23/07/2017  
Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/05/2017  30/06/2017  
Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết18/05/2017  18/06/2017  
Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 18/05/2017  18/06/2017  
Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết15/05/2017  15/06/2017  
Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Nghị quyết15/05/2017  15/06/2017  
Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/05/2017  12/06/2017