Dữ liệu đang cập nhật ...
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Quy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệpQuy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệp
Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 
Địa chỉ:  Quầy số 30-37, Tầng 1, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương,      đường Lê lợi - phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương;
     
Điện thoại: (0650)3822926;

Fax (0650)3825191;

    
 

 

11/4/2014 4:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy-trinh-dau-tu-ngoai-khu-cong-nghiepQuy trình đầu tư
Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeQuy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
   
Địa chỉ: Quầy số 29, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
  
Điện thoại: (0650)3476903;
   
Email: bqlvsip@binhduong.gov.vn

Website: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn

11/4/2014 4:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình đầu tư
Quy trình đầu tư vào các Khu công nghiệpQuy trình đầu tư vào các Khu công nghiệp

Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương;

Địa chỉ: Quầy số 25-26, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0650)3.831.215;
  
Fax: (0650)3.823.984;
  
 Email:bqlkcn@binhduong.gov.vn
   

I.Dự án đầu tư thuộc diện đăng ký:

1.   Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

2.   Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

3.     Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước  ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

4.   Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho nhà đầu tư  trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

5.    Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

6.    Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

7.   Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

 
II. Dự án thuộc diện thẩm tra

1.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

3.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

4.  Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

5.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

6.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

7.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh.

8.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

9.   Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

10. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

11. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp.

12. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp.

III.Điều chỉnh dự án đầu tư

1.     Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

2.    Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

3.   Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định.

4.    Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

IV. Tạm ngưng, giãn tiến độ, thanh lý, chuyển nhượng, chuyển đổi, đăng ký lại doanh nghiệp/ dự án


 

 

 

11/4/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình đầu tư