Dữ liệu đang cập nhật ...
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệpQuy trình đầu tư vào các khu công nghiệp

Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương;

Địa chỉ: Quầy số 25-26, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0274)3.831.215;
Fax: (0274)3.823.984;
Email:bqlkcn@binhduong.gov.vn  
 

 

11/4/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết489-quy-trinh-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghieQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeQuy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
Địa chỉ: Quầy số 29, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274)3476903;

Website: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn

11/4/2014 4:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Quy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệpQuy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Địa chỉ:  Tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3822926;

Fax (0274)3825191;

Email: sokhdt@binhduong.gov.vn    

 


11/4/2014 4:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy-trinh-dau-tu-ngoai-khu-cong-nghiepQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00