Quy hoạch khối kinh tế

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 14
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
13281/QĐ-UBND18/12/2013
Báo cáo tổng hợp
Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Bản đồ Quy hoạch Cụm CN 2020
Bản đồ Quy hoạch Khu CN 2020
 
208/QĐ-UBND11/09/2012

​Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020

 
3918/QĐ-UBND06/04/2012

​Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020

 
4918/QĐ-UBND06/04/2012
 
54141/QĐ-UBND21/03/2012
Báo cáo tổng hợp về quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020 (4141/QĐ/UBND ngày 30/12/2011)
Phụ luc số liệu chợ
Phụ lục số liệu siêu thị, trung tâm thương mại.
 
64020/QĐ-UBND21/03/2012

​Báo cáo tổng hợp về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh bình dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Báo cáo tóm tắt về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh bình dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh bình dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ( 4020/QĐ/UBND ngày 23/12/2011)

 
72751/QĐ-UBND21/03/2012

​Báo cáo tổng hợp về định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Báo cáo tóm tắt về định hướng phát triển các nghành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 ( 2751/QĐ/UBND ngày 26/9/2011)

 
8189/QĐ-UBND19/01/2012

​Về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020

 
94020/QĐ-UBND23/12/2011
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 
106178/QĐ-BCT25/11/2011

​Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011- 2015 có xét đến năm 2020.