Tìm kiếm Quy hoạch phát triển

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 41
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1 1445/QĐ-UBND06/06/2017

​Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025

 
2879/QĐ-UBND04/04/2017

​Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025

 
33711/QĐ-UBND30/12/2016

​Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 
43612/QĐ-UBND 27/12/2016

​Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Chiến Khu Long Nguyên ( Khu Căn cứ Tỉnh ủy) Địa điểm: xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

 
53613/QĐ-UBND26/12/2016

​Về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
62200/QĐ-UBND25/08/2016

​Về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 

 
74291/QĐ-UBND04/03/2015
​Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.
 
8839/QĐ-TTg11/06/2014
​Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
​​​
 
9252/QĐ-TTg13/02/2014

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng năm 2030
 
10133/GTVT - KCHTGT10/02/2014
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.