Tìm kiếm Quy hoạch phát triển

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 39
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
13711/QĐ-UBND30/12/2016

​Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 
23612/QĐ-UBND 27/12/2016

​Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Chiến Khu Long Nguyên ( Khu Căn cứ Tỉnh ủy) Địa điểm: xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

 
33613/QĐ-UBND26/12/2016

​Về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
42200/QĐ-UBND25/08/2016

​Về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 

 
54291/QĐ-UBND04/03/2015
​Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.
 
6839/QĐ-TTg11/06/2014
​Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
​​​
 
7252/QĐ-TTg13/02/2014

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng năm 2030
 
8133/GTVT - KCHTGT10/02/2014
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 
93281/QĐ-UBND18/12/2013
Báo cáo tổng hợp
Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Bản đồ Quy hoạch Cụm CN 2020
Bản đồ Quy hoạch Khu CN 2020
 
103281/QĐ-UBND18/12/2013

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025