​​BDBD.png​​​​Atlas.png

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smart-city-BD.png​​​​
Sôi nổi Ngày hội hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT - Sáng 15-10, tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức Ngày hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017.

Doanh nhân Bình Dương vững bước hội nhập

TTĐT - 20 năm qua, cộng đồng doanh nhân Bình Dương đã trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình và đang từng ngày dốc sức trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế không ngừng của Bình Dương.

Ảnh
Video
Audio
lqlq