Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.


 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Ngày 17/02/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ thoát nghèo.

 
 

​TTĐT - Ngày 23/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Ngày 21/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.