Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 18/05/2021, 20:00
Đến hết năm 2025, phấn đấu phát triển ít nhất 90 tổ chức Đảng, kết nạp mới trên 1.000 đảng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2021 | Đoan Trang

​TTĐT - Chiều 18-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Dự thảo Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Kết quả bước đầu

Theo báo cáo, qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Đề án 733), toàn tỉnh đã phát triển được 46/63 tổ chức Đảng, đạt 73,02% so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chiếm  tỷ lệ 10,67% trên tổng số tổ chức Đảng; 141 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kết nạp được 10.269 đảng viên mới, trong đó có 555 đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực.

DeanphatrienDang 1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Nhìn chung, Đề án đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp phần khuyến khích, động viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở. Với những kết quả đạt được bước đầu, có thể khẳng định nội dung và giải pháp Đề án 733 đưa ra là phù hợp với tình hình thực tế, cần tiếp tục phát huy để đạt mục tiêu trong thời gian tới. 

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trên cơ sở đẩy mạnh phát triển tổ chức chính trị-xã hội, nòng cốt là tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong giai đoạn tới. Đồng thời, căn cứ thực tế hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những cơ chế, chính sách phù hợp, thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá để hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cả nước nói chung và từng địa phương. Do đó, đòi hỏi cần thiết phải ban hành Đề án mới trên cơ sở kế thừa Đề án 733, phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế tồn tại, bổ sung một số giải pháp phù hợp hơn.

Tại cuộc họp, Tỉnh ủy đã thông qua Dự thảo Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu lớn nhất đặt ra của Đề án là xây dựng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết làm nòng cốt, xung kích trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên tiến tới xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trên địa bàn dân cư, đặc biệt là những nơi đã có tổ chức nhưng còn khó khăn trong hoạt động và thiếu cán bộ.

Đề án thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2025, tổ chức phân kỳ thực hiện theo kế hoạch hàng năm, với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, phát triển ít nhất 90 tổ chức Đảng, kết nạp mới 1.020 đảng viên; tăng tỷ lệ tổ chức Công đoàn chiếm từ 90% trở lên trên tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện, tương ứng phát triển mới 400 tổ chức Công đoàn cơ sở; phát triển mới 200 tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên với 1.000 đoàn viên trở lên.

Thông qua Đề án sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025; tạo động lực và niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cấp ủy, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

DeanphatrienDang 2.jpg

Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ngoài khu vực nhà nước mang ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh, vừa là yêu cầu tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, là yếu tố quyết định đến sự phát triển của giai cấp công nhân; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị - xã hội của người lao động, khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông đề nghị cần nghiêm túc tiếp thu, cập nhật và chọn lọc các góp ý về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án, đặc biệt là mô hình tổ chức và quản lý phát triển Đảng ở cấp huyện đối với khu, cụm công nghiệp.

Lượt người xem:  Views:   735
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện