Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 29/11/2019, 16:00
Bình Dương thông qua nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2019 | Mai Xuân

TTĐT - Sáng 29-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thông qua nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh ban hành, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các bước chủ yếu gồm: Thành lập Ban chỉ đạo và giao cơ quan lập quy hoạch; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; xây dựng quy hoạch tỉnh; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh; trình thẩm định quy hoạch tỉnh; trình phê duyệt quy hoạch tỉnh. Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch. Thực hiện bước tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn - Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam thực hiện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh để trình UBND tỉnh thông qua. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tỉnh sẽ thông qua 17 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, bổ sung 02 nhiệm vụ so với quy định của Luật Quy hoạch do đặc thù của địa phương. Cụ thể, xác định căn cứ lập quy hoạch, thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh; xác định quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh; phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại, hội nhập quốc tế; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội; xây dựng các nội dung cụ thể; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ tài nguyên, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; phương án khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả do nước gây ra; phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu;  xây dựng danh mục các dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên; xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện...Đồng thời xác định cụ thể nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố phải triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố đã góp ý các nhiệm vụ và các phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Qua ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp về con người để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi thống nhất nhiệm vụ lập quy hoạch, đơn vị tư vấn thực hiện bước tiếp theo cho đảm bảo yêu cầu về hiệu quả, thời gian như quy định.

Lượt người xem:  Views:   1564
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện