Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/11/2019, 12:00
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2019 | Mai Xuân

TTĐT - Sáng 12-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát một số sở, ngành về việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tham dự có bà Nguyễn Trần Nhật Phượng - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh và các thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, ngày 14/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tinh giản biên chế tỉnh BÌnh Dương giai đoạn 2015-2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu biên chế tinh giản trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đến năm 2021 dự kiến là 3.585 biên chế, đạt 10,79%. Trong đó, cơ quan hành chính 421 biên chế, khối sự nghiệp văn hóa - thông tin 81 biên chế, khối các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 2.120 biên chế, khối các đơn vị sự nghiệp Y tế 476 biên chế; khối các đơn vị sự nghiệp khác 93 biên chế; cán bộ, công chức cấp xã 207 biên chế; các cơ quan đơn vị khối Đảng, MTTQ đoàn thể 169 biên chế; các đơn vị sự nghiệp khối Đảng 21 biên chế; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tinh giản được thêm 1.310 biên chế. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh đã thực hiện tinh giản 2.588 trường hợp.

Theo các sở, ngành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng định hướng, đúng yêu cầu đặt ra; đã đề ra nhiều giải pháp thông qua các cuộc họp, hội ý lấy ý kiến và đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về công tác đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Quá trình thực hiện chế độ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 15 được thực hiện tương đối thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 15 còn có những khó khăn, hạn chế khi thực hiện đối với đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp xã; các địa phương sẽ thiếu hụt nhân sự khi thực hiện giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng đối với công chức đang hợp đồng; hồ trơ trình tự thủ tục để giải quyết các chế độ, chính sách còn gặp khó khăn...

Đồng thời kiến nghị, giải quyết các trường hợp hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ tuổi từ 60 tuổi trở xuống đối với nam và 55 tuổi đối với nữ; có giải pháp tháo gỡ khi giải quyết hồ sơ cho các đối tượng bị thất lạc hồ sơ...

Qua ý kiến của các đơn vị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có giải pháp tháo gỡ.

Lượt người xem:  Views:   365
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện