Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 18/12/2018, 11:00
Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị về cấp giấy phép đầu tư dự án sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2018 | Phương Chi

TTĐT - ​Sáng 18-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì buổi giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị về tình hình cấp giấy phép đầu tư dự án sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghi​ệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Theo báo cáo của Đoàn giám sát vào tháng 6/2017, việc cấp phép đầu tư sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp còn những tồn tại như: Một số cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu chức năng đã được phê duyệt;. một số chủ đầu tư xây dựng nhà xưởng và cho thuê khi chưa đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật; hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, phòng, chống cháy, nổ chưa được các công ty, cơ sở quan tâm đầu tư; sử dụng công nghệ lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng nhiều lao động…

Thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát trên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc cấp giấy phép đầu tư dự án sản xuất ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu, định hướng xây dựng, phát triển đô thị theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để sử dụng trong việc xem xét, cấp giấy phép đầu tư các dự án ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Đối với những vấn đề còn tồn tại và các kiến nghị cụ liên quan đến công tác đăng ký kinh doanh; bố trí ngành nghề sản xuất công nghiệp, quy định những ngành nghề sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp và đảm bảo về quy hoạch chung, không gây ô nhiễm môi trường…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động ngoài khu, cụm công nghiệp, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi trong việc vận động, di dời các dự án sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp.​

Lượt người xem:  Views:   608
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện