Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 05/11/2021, 18:00
Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2021 | Yến Nhi

TTĐT - Sáng 05-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).​

Theo dự thảo Kế hoạch, CCHC giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương tập trung vào các nội dung về công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số…

Trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

IMG_3427.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

Cụ thể, tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC gắn với cải thiện nâng cao Chỉ số CCHC (PAR index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)… Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tiến đến Chính quyền số góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đủ năng lực vận hành nền kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của Bình Dương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Qua ý kiến góp ý của các đại biểu, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành sớm hoàn thiện Kế hoạch để triển khai đạt hiệu quả, chất lượng trong thời gian tới. 

Lượt người xem:  Views:   194
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền