Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 22/09/2021, 16:00
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

Cụ thể, phê chuẩn mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa k​hi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​​​​nghiquyet06.png

Trong đó, diện tích (m2) là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. Giá của loại đất trồng lúa (đồng/m2) tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do UBND tỉnh ban hành.

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  ​

Nghị quyết này chủ yếu sửa đổi một số cụm từ, nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND9 cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, sửa đổi cụm từ “đất trồng lúa nước” thành “đất chuyên trồng lúa nước”, vì theo Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quy định về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; không phải chuyển đất trồng lúa nước như Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9; đồng thời, theo giải thích từ ngữ tại Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP thì “đất chuyên trồng lúa nước" và “đất trồng lúa nước” là  hai loại đất được phân biệt khác nhau.

Sửa đổi “Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước” thành “Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa" tại phần công thức tính của Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 cho phù hợp với khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BTC.

Bỏ cụm từ “giao đất, cho thuê đất” trong phần chú thích công thức tính mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Việc sửa đổi này là phù hợp khoản 2 Điều 5 Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Nghị quyết 

Lượt người xem:  Views:   190
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền