Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 06/10/2020, 16:00
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2020 | Yến Nhi

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm  Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) do Chủ tịch UBND  cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thể thao với Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, hoặc hợp nhất các thiết chế văn hóa, thể thao công lập hiện có như: Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao, Đài truyền thanh với Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã, phường, trị trấn.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành trực tiếp của UBND cấp xã, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có chức năng tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và cộng đồng, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi người tại địa phương.

Quyết định​

 

 

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   548
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền