Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 31/07/2019, 16:00
Một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2019 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ​ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.​

​Quyết định này quy định một số mức chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Theo đó, quy định mức chi cụ thể của 10 nội dung chi ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: Lập nhiệm vụ, dự án; họp hội đồng xét duyệt nhiệm vụ, dự án; lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý; điều tra, khảo sát; báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án; hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hội thảo khoa học; hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, dự án; chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã; duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường.

Tải về Quyết định.​

Lượt người xem:  Views:   380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền