Quy hoạch phát triển KT-XH
3281/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3281/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
18/12/2013 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
18/12/2013 
Trích yếu:

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: