Quy hoạch phát triển KT-XH
08/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
11/09/2012 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
11/09/2012 
Trích yếu:

​Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: