Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
33-CTr/TU 
Số Ký hiệu:
33-CTr/TU 
Ngày ban hành:
15/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
15/12/2016 
Trích yếu:

​ Phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: