Văn bản Quy phạm Pháp luật
11/2021/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
11/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
14/09/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/09/2021 
Trích yếu:

Về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​