Văn bản Quy phạm Pháp luật
34/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
34/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: