Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
28/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/10/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/11/2018 
Trích yếu:

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​​
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: