Văn bản Quy phạm Pháp luật
26//2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
26//2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/09/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/10/2018 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: