Thống Kê Số Liệu

headerThống kê chung

Tiêu chí thống kê Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
Câu hỏi Chưa trả lời 7/2 | (350%) 7/7 | (100%) 0/7 | (0%)
Câu hỏi Đã trả lời 26/2 | (1300%) 11/26 | (42.31%) 15/26 | (57.69%)
Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 2
Tổng số câu hỏi vi phạm bị từ chối: 1/2 | (50%)

headerThống kê theo đơn vị

Tên đơn vị Thống Kê
Sở Ngoại Vụ
Sở Y tế
Sở Lao động Thương binh - Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Xây dựng
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Sở Tài nguyên - Môi trường
Thị xã Tân Uyên
Sở Kế hoạch - Đầu tư
Sở Thông tin và Truyền thông
Thành phố Thủ Dầu Một
Sở Nội Vụ
Bảo hiểm xã hội
Cục Hải quan
Sở Công Thương
Cục thuế tỉnh
Công an tỉnh
Sở Khoa học - Công nghệ
Ban biên tập cổng Thông tin điện tử Bình Dương