Thông báo
03/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
03/TB-UBND 
Ban hành:
11/01/2016 
Người ký:
Phạm Trọng Nhân 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
11/01/2016 
Trích yếu:
Về việc thay đổi lịch làm việc tuần của UBND tỉnh (Từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2016)  
Nội dung Tập tin Đính kèm: