Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
63/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
63/BC-UBND 
Ban hành:
05/04/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
05/04/2018 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  an ninh quí I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: