Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
58/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
58/BC-UBND 
Ban hành:
02/04/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
02/04/2018 
Trích yếu:

​Tình hình phá​t triển kinh tế - xã hội năm 2017, ước Quý I/2018, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các quý còn lại năm 2018 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: