Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
242/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
242/BC-UBND 
Ban hành:
13/09/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
13/09/2022 
Trích yếu:

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2022​

​ 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: