Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
250/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
250/BC-UBND 
Ban hành:
18/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
18/10/2021 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: