Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
125/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
125/BC-UBND 
Ban hành:
07/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
07/06/2021 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo​, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 5/2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: