Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
224/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
224/BC-UBND 
Ban hành:
27/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
27/08/2020 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương 05 năm 2021-2025.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: