Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
94/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
94/BC-UBND 
Ban hành:
29/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
29/04/2020 
Trích yếu:

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: