Văn bản báo cáo chuyên đề
225/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
225/BC-UBND 
Ban hành:
10/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
10/09/2021 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: