Văn bản báo cáo chuyên đề
438-BC/TU 
Số Ký hiệu:
438-BC/TU 
Ban hành:
22/05/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
22/05/2020 
Trích yếu:

Tổng kết Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 15/8/2016 về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân gắn với sơ kết Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương đến năm 2020​.