Văn bản báo cáo chuyên đề
240/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
240/BC-UBND 
Ban hành:
09/09/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
09/09/2019 
Trích yếu:

​Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 5733/VPCP-ĐMDN ngày 28/6/2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: