Văn bản báo cáo chuyên đề
171/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
171/BC-UBND 
Ban hành:
24/06/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
24/06/2019 
Trích yếu:

​Tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: