Văn bản báo cáo chuyên đề
276/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
276/BC-UBND 
Ban hành:
13/11/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/11/2018 
Trích yếu:

​​​Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà n​​ước năm 2017

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: