Văn bản báo cáo chuyên đề
277/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
277/BC-UBND 
Ban hành:
13/11/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/11/2018 
Trích yếu:

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: