Văn bản báo cáo chuyên đề
108/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
108/BC-UBND 
Ban hành:
30/05/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đại diện vốn chủ sở hữu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: