Văn bản báo cáo chuyên đề
264/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
264/BC-UBND 
Ban hành:
20/11/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:

​Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án thành lập thị trấn Lai uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: