Văn bản báo cáo chuyên đề
252/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
252/BC-UBND 
Ban hành:
15/11/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
15/11/2017 
Trích yếu:

​Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãnh phí và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: