Văn bản báo cáo chuyên đề
4593/UBND-TH 
Số Ký hiệu:
4593/UBND-TH 
Ban hành:
13/10/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
13/10/2017 
Trích yếu:

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Đăng ký Chương trình làm việc năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: