Văn bản Chỉ đạo điều hành
1784/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1784/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/06/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/06/2024 
Trích yếu:

​Phê duyệt Đơn giá đất để tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: